Asistent m/ž

Objavljeno: 17.11.2016 Kraj dela: Ljubljana

Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta

Ekonomska fakulteta je ena od najvplivnejših univerzitetnih organizacij v regiji. Na fakulteti je v celotnem obdobju po ustanovitvi diplomiralo več kot 40 000 študentov. Na njej so in še vedno poučujejo najbolj znani slovenski in tuji ekonomisti in strokovnjaki. Profesorji, diplomanti in študentje fakultete odločilno prispevajo h gospodarskemu in političnemu razvoju družbe.

Več o podjetju

Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta

Opis delovnega mesta

Naloge in odgovornosti:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,

 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,

 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,

 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,

 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,

 • skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,

 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,

 • stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,

 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Pričakujemo

Pričakujemo:

Podrobnejši opis: • ga/jo raziskovalno in praktično zanima področje podjetništva,

 • je kreativen/a, 

 • je samostojen/a,

 • zna reševati nestrukturirane problem,

 • zaželene so praktične izkušnje v podjetništvu, samostojnem vodenju in izvedbi projektov,

 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov),

 • uporaba računalniških orodij,

 • aktivno znanje angleškega jezika.


Pogoji za opravljanje dela:


Zahtevana izobrazba (stopnja in smer) glede na naziv: • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ustrezne smeri

 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ustrezne smeri

 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) ustrezne smeri


 Veljaven habilitacijski naziv (ime naziva in področje izvolitve): • asistent za habilitacijsko področje podjetništva, kandidat je lahko tudi v postopku za izvolitev v naziv

Ponujamo

Ponujamo:

Pogodba o zaposlitvi se sklepa za določen čas 1 leta z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas.

Poskusna doba:

3 mesece