Inženir kakovosti m/ž

Objavljeno: 27.10.2017 Kraj dela: Maribor

Mariborska livarna Maribor d.d.

V Mariborski livarni Maribor z združevanjem znanj o kovinah in znanj o orodjih uspešno izpolnjujemo pričakovanja svojih naročnikov v avtomobilski in elektro industriji, industriji bele tehnike in mnogih podjetjih, ki potrebujejo polproizvode iz bakra in njegovih spojin, in v modernem svetu vse bolj nepogrešljivega aluminija.

Naša organiziranost in naš razvoj se prilagajata zahtevam in potrebam naših partnerjev. Zato nenehno vlagamo v znanja zaposlenih in v nova delovna orodja ter stroje.

Več o podjetju

Mariborska livarna Maribor d.d.

Leto ustanovitve

1974

Predstavitev podjetja

Mariborska livarna Maribor združuje:

PE Alutec, kjer v treh osnovnih profitnih centrih (orodjarna, tlačna livarna z mehansko obdelavo in kovačijo) izdelujemo orodja, aluminijske tlačne ulitke ter obdelance in odkovke.PE Aklimat, kjer proizvajamo in prodajamo aluminijaste radiatorje AKLIMAT.

Število zaposlenih

250 - 500

Poslanstvo in vizija

Poslanstvo

Smo inovativen in zanesljiv partner našim kupcem. Z roko v roki s kupcem želimo doseči obojestranski uspeh na globalnem trgu. Zaupanje je naša obveza. Predstavljamo zanesljivo vrednost našim lastnikom, zaposlenim in partnerjem.VizijaDružba MLM d.d. želi postati globalno prepoznavno podjetje na področju EMS in OEM poslov, s sposobnostjo ponuditi svoje storitve najzahtevnejšim kupcem na področju avtomobilske industrije ter industrije bele tehnike. Naša 90-letna kultura je osnovana na močni volji in konkurenčnosti, kar pa je temelj za konstantne inovacije ter visokokvalitetne rešitve, ki jih nudimo.

Storitve ali proizvodi

Izdelujemo različna orodja in mehansko obdelane aluminijske tlačne ulitke, namenjene avtomobilski, elektro- in strojni industriji. Razvijamo inovativne rešitve za specifične potrebe tudi najzahtevnejših svetovnih kupcev – od koncepta, preko prototipa, do serijskega izdelka.Ponašamo se s kontinuirano rastjo več kot 10% (lani 14%). Organiziranost in razvoj se prilagajata zahtevam in potrebam naših partnerjev. Zato nenehno vlagamo v znanja in v nova delovna orodja in nove stroje.Pridobili smo ugled visokokakovostnih izdelkov, ki zasedajo pomembno mesto na trgih južne Evrope in uspešno osvajajo nove trge.Program Kovačije se nanaša na proizvodnjo odkovkov in obdelancev, namenjenih širokemu krogu industrijskih uporabnikov.

Opis delovnega mesta

Naloge in odgovornosti:

 • predlaga in vpeljuje ukrepe za preprečitev nastajanja napak na vseh področjih

 • sodeluje pri reševanju problemov in reklamacij po sistematiki in principih avtomobilske industrije

 • skrbi za redno uvajanje vseh sprejetih korektivnih ukrepov na podlagi neustrezne kakovosti

 • kontrolira učinkovitost sprejetih korektivnih ukrepov

 • spremlja statistiko in stroške neustrezne kakovosti

 • skrbi za statistiko in sodeluje pri analizah napak na proizvodih

 • sodeluje pri razgovorih pri kupcih, ko gre za vprašanja kakovosti in reklamacij

 • sodeluje pri pripravi dokumentacije s področja kakovosti pri novih projektih

 • dogovarja in usklajuje kupčeve pripombe z vodjo obvladovanja kakovosti v Alutecu

 • uvajanje predpisov, kontrolnih planov in postopkov s področja kakovosti v proizvodni proces

 • sodelovanje v procesu presoje kakovosti izdelkov in procesov

 • analiza in reševanje reklamacij kupcev (8D, FMEA, 5-Why, MSA)

 • obveščanje nadrejenih o kakovosti izdelkov

 • razumevanje, izdelava in uporaba pareto diagramov in MSA

 • razumevanje, izdelava in uporaba CMK, CPK in drugih SPC metod

 • uporaba in branje načrtov

 • presoja produkta po VDA 6.5

 • presoja procesa po VDA 6.3

 • razumevanje, izdelava in uporaba 8D poročila

 • poznavanje in presojanje sistema po ISO TS 16949

 • uporaba IMDS sistema

 • spremljanje poizkusne in tekoče proizvodnje

 • uporaba in izdelava FMEA analize

 • priprava in izdelava dokumentacije po QS 9000, VDA 6.1 in priprava vzorcev

 • uvajanje in izvajanje nove tehnologije

 • sprejema korektivne ukrepe v primeru ugotovljene slabe kakovosti izdelkov

 • izdeluje interne standarde kakovosti

 • sodeluje pri osvajanju novih izdelkov

 • sodeluje in koordinira med obrati pri usklajevanju kriterijev kakovosti

 • izdeluje plane kontrole za vhodno kontrolo in PTP za dobavitelje

 • informiranje zaposlenih o stanju kakovosti oz. problemih v zvezi s kakovostjo

Pričakujemo

Zahtevane delovne izkušnje:

1 - 3 let

Pričakujemo:

 • pravilno, strokovno, ustrezno, pravočasno in v skladu s Poslovnikom kakovosti izvedbo vseh obveznosti in nalog, ki izhajajo iz opisa delovnega mesta, pogodbe o zaposlitvi in splošnih aktov delodajalca

 • pravočasen vnos pravilnih/resničnih podatkov v evidence, poročila ali informacijski sistem

 • izpit »B« kategorije, znanje nemškega in angleškega jezika, napredno poznavanje in uporaba računalniških orodij (Windows, MS Office, elektronska pošta, internet), poznavanje standardov v avtomobilski industriji, poznavanje standardov ISO 9001, ISO 14001 in ISO TS 16949, poznavanje 8D, FMEA, 5-Why, MSA

Ponujamo

Ponujamo:

 • takojšnjo zaposlitev za nedoločen čas s poskusnim delom 3 mesece

 • delo v uspešnem, dinamičnem in razvojno usmerjenem kolektivu

 • redno in stimulativno plačilo

 • delo za polni delovni čas

 • možnost kariernega in osebnostnega razvoja

Mesečno plačilo:

po dogovoru - v skladu z internimi akti, ki določajo plačilo za delo in druge prejemke