Kontrolor (m/ž) v sektorju Skladnost poslovanja

Objavljeno: 10.01.2018 Kraj dela: Ljubljana

SKB d.d.

SKB banka d.d., Ljubljana članica ene izmed najuspešnejših evropskih in svetovnih bančnih skupin Société Générale, utrjuje in širi poslovanje na slovenskem bančnem trgu.

Za nadaljnje delo iščemo sodelavca(-ko) na delovnem mestu

KONTROLOR (m/ž) v sektorju Skladnost poslovanja (delovno mesto v Ljubljani)

Več o podjetju

SKB d.d.

Glavna dejavnost

Drugo denarno posredništvo.

Leto ustanovitve

1989

Predstavitev podjetja

V SKB smo si v skoraj pol stoletja poslovanja na slovenskem trgu pridobili veliko znanja in izkušenj ter se naučili ohranjati le najboljše. Kot del Skupine Société Générale, ene največjih bančnih skupin v evro območju, smo bogatejši za novo znanje, ki še prispeva k premišljenim odločitvam in k strateškemu delovanju, zaradi česar lažje in učinkoviteje nudimo strankam svetovanje in bančne storitve najvišje kakovosti.

Poslanstvo in vizija

SKB se odlikuje kot sodobna, inovativna banka in pobudnica na različnih področjih razvoja slovenskega bančnega sistema.

Kot del Société Générale, ene največjih bančnih skupin v evrskem območju, je SKB deležna podpore pri prenosu sodobnih tehnologij, odpiranju novih poslovnih priložnosti in dostopnosti virov financiranja. Poleg tega ponuja slovenskim strankam raznovrstno paleto visoko konkurenčnih produktov in kakovostnih storitev v okviru mednarodne mreže. V SKB previdno obravnavamo tveganja in se hkrati osredotočamo na učinkovit odziv na pričakovanja strank in tržne spremembe. Strankam prijazno banko ustvarjamo s prilagajanjem bančnih storitev željam in potrebam strank.

Opis delovnega mesta

Naloge in odgovornosti:

Poslanstvo dela:


opravljanje kontrol na področjih bančnega poslovanja z namenom čim hitrejšega in zgodnejšega zaznavanja tveganj v poslovanju in odpravo le teh v najkrajšem času, s poudarkom na področju preprečevanja pranja denarja.


Opis dela: • samostojno izvaja manj kompleksne naloge s področja preprečevanja pranja denarja in sodeluje pri zahtevnejših;

 • predlaga postopke oziroma ukrepe  za odpravo ugotovljenih napak ter poroča;

 • spremlja odpravo ugotovljenih napak oziroma kršitev;

 • spremlja in kontrolira izvajanje zakonskih predpisov in internih aktov banke;

 • svetuje pri pripravi poročil o operativnih izgubah v banki;

 • sodeluje pri kontrolah poslovanja banke, ki jih opravljajo zunanje inštitucije;

 • opravlja druga dela po navodilih nadrejenega.


Odgovornosti: • udejanja etične kodekse;

 • varuje informacije in informacijski sistem;

 • varuje osebne, zaupne in tajne podatke;

 • skrbno ravna s sredstvi za delo in opremo;

 • izvaja ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu.

Pričakujemo

Pričakujemo:

 • višjo ali visoko izobrazbo ekonomske ali druge ustrezne smeri;

 • zaželeno poznavanje bančnega poslovanja;

 • poznavanje regulative na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma;

 • komunikacijske veščine (ustno in pisno komuniciranje v slovenskem in angleškem jeziku);

 • samostojnost in samoiniciativnost;

 • sposobnost timskega dela.

Ponujamo

Ponujamo:


 • delovno razmerje bomo sklenili za določen čas enega leta.SKB d.d.