Odgovorni vodja del (m/ž)

Objavljeno: 06.04.2018 Kraj dela: Območje zahodne Slovenije - terensko delo

SGP ZIDGRAD Idrija d.d.

SGP ZIDGRAD Idrija d.d. je srednje veliko gradbeno podjetje z dolgoletno tradicijo, ki izvaja vse vrste gradbenih projektov, predvsem na območju zahodne Slovenije, pa tudi širše.

Zaradi svoje finančne in kadrovske stabilnosti lahko prevzamemo po naročilu investitorja v izgradnjo najzahtevnejše objekte. Kvaliteta našega dela je zagotovljena z udeležbo usposobljenih, strokovnih in kompetentnih sodelavcev, strokovnega nadzora izvedenih del na gradbišču ter kvalitetno mrežo stalnih podizvajalcev.

Objavljamo prosto delovno mesto "Odgovorni vodja del na gradbišču" (m/ž).

Več o podjetju

SGP ZIDGRAD Idrija d.d.

Glavna dejavnost

Gradnja inženirskih objektov.

Leto ustanovitve

1947

Predstavitev podjetja

GRADBENIŠTVO:

Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb

SGP Zidgrad Idrija d.d. se ponaša z dolgoletno tradicijo izgradnje stanovanjskih in poslovnih objektov. V preteklosti je tako podjetje zgradilo vrsto stanovanjskih sosesk na ožjem in širšem območju, v preteklih dveh desetletjih pa je zaradi velikih investicijskih vlaganj v gospodarstvu gradil veliko poslovnih objektov, zlasti proizvodnih hal in upravnih zgradb za hitro se razvijajoče domače gospodarstvo, kakor tudi druge spremljajoče objekte.

Pri tem je družba sposobna nuditi investitorjem celoten inženiring izgradnje objekta, kot tudi kakovostno gradnjo objekta ter zadovoljiti vse specifične zahteve investitorja pri gradnji.

Gradnja cest in mostov

Družba izvaja tudi gradnjo cest in drugih prometnih površin za cestni promet, kakor tudi gradnjo mostov. Pri tem družba zagotavlja visoko stopnjo vodenja projektov ter kakovostno gradnjo v postavljenih rokih.

Izvajanje strojnih del ter prevozov

SGP Zidgrad Idrija d.d. ima organizirano v okviru družbe tudi enoto strojne mehanizacije in avtoparka. Pri tem razpolaga z kvalitetno gradbeno mehanizacijo in avtoparkom, z usposobljenim strokovnim kadrom pa je sposobna izvesti prevoze tovorov, kakor tudi prevoze betonov z avtomešalci in vgradnjo betonov s črpalko ter delo z avtodvigali. Izvajamo vsa zemeljska dela s strojno mehanizacijo.

Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg

Občasno družba izvaja tudi kompletno izvedbo nepremičninskih projektov, od pridobitve projektne dokumentacije do izgradnje objekta ter prodaje nepremičnin na trgu.

Monter Instalacije d.o.o.

V okviru hčerinske družbe Monter Instalacije d.o.o. družba izvaja inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav ter druge inštalacije pri gradnjah ter krovsko kleparska dela. Zaradi dolgoletne tradicije ter strokovnega pristopa k delu je družba sposobna zagotoviti kvalitetno izvedbo inštalacije ogrevalnih napeljav in naprav v stavbah in drugih gradbenih objektih, montažo prezračevalnih in klimatskih naprav in napeljav, popravila in vzdrževanje vodovodnih, plinskih in sanitarnih napeljav. Izvaja krovsko kleparska dela, izdelavo in postavljanje žlebov, snegolovov in podobna kleparska dela.

Trgovina z gradbenim materialom

Trgovina z gradbenim materialom ponuja širok spekter gradbenih proizvodov za gradnjo in obnavljanje objektov.

Število zaposlenih

20 - 49

Poslanstvo in vizija

Poslanstvo:

Naša osnovna naloga je gradnja objektov z upoštevanjem visokih okoljskih in tehnoloških standardov. Uresničujemo jo s pomočjo dolgoletne tradicije, izkušenj in svojim znanjem. Želje naročnikov izpolnjujemo kvalitetno in pravočasno, v okolju pa puščamo zgrajene objekte, ki so naš ponos in referenca.

Cilji in usmeritve

Družba sledi naslednjim ciljem:

• poslovni uspešnosti z doseganjem najvišjih standardov kvalitete in povečanja konkurenčnosti,
• prilagajanju naročnikovim željam in potrebam ter izpolnjevanju njihovih pričakovanj,
• skrbeti za dolgoročen razvoj strokovnih kadrov in pridobivanje znanja na področju graditeljstva,
• razširiti obseg poslovanja v širšem slovenskem okolju, povečati ugled ter krepiti kapitalsko in finančno sposobnost družbe.

Opis delovnega mesta

Naloge in odgovornosti:

 • priprava, vodenje del in nadzor nad gradnjo na gradbišču - odgovorni vodja del

 • izvajanje nadzora in kontrole nad izvedbo del, usklajevanje in nadzorovanje del podizvajalcev in kooperantov,  

 • ažurno vodenje gradbiščne dokumentacije,

 • finančno spremljanje projekta ter podajanje poročila vodju tehničnega sektorja in direktorju,

 • izdelava gradbenih situacij  in končnega obračuna del z investitorjem in podizvajalci in kooperanti,

 • zbiranje in priprava dokumentacije za tehnični pregled,

 • nadzor izvajanja ukrepov iz varstva pri delu,

 • odprava reklamacij na objektu,

 • druga dela po navodilu vodje tehničnega sektorja ali direktorja. 

Pričakujemo

Pričakujemo:

 • VI/1 ter VII/1  stopnja strokovne izobrazbe gradbene smeri - inženir gradbeništva, diplomiran inženir gradbeništva, univerzitetni diplomiran inženir gradbeništva,

 • 5 ali 7 let delovnih izkušenj na enakih ali podobnih delih,

 • zaželen je opravljen strokovni izpit po IZS ,

 • računalniško znanje  za potrebe opravljanja del,

 • vozniški izpit B kategorije,

 • samostojnost, komunikativnost, organizacijske sposobnosti.

Ponujamo

Ponujamo:

 •  zaposlitev za določen čas, z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas,

 •  delo v urejenem delovnem kolektivu,

 •  redno izplačilo plače in vseh drugih denarnih prejemkov.


Mesečno plačilo:  višina plačila se dogovori z pogodbo o zaposlitviPoskusna doba:

3 mesece

Mesečno plačilo:

1500 - 2000 € bruto - navedena bruto plača je okvirna, višina plače bo dogovorjena na podlagi pogodbe o zaposlitvi.