Organizator logistike m/ž

Objavljeno: 11.01.2017 Kraj dela: Anhovo

Salonit Anhovo, d.d.

Salonit Anhovo, d.d., bo vodilni slovenski proizvajalec v panogi industrije gradbenega materiala ter vodilni dobavitelj proizvodov za gradbeno industrijo in druge porabnike. Svojim poslovnim partnerjem bo družba zagotavljala, poleg visoke kakovosti izdelkov, tudi komercialno-tehnično podporo na področju aplikacij. Velik poudarek je na usmeritvi v trajnostni razvoj, ki omogoča proizvodnjo, uravnoteženo z zahtevami družbe, ekonomije ter potrebami ljudi po visoki kakovosti življenja.

Salonit Anhovo, d.d., bo nudil kakovostna zaposlitvena mesta in oblikoval sodoben zaposlitveni center za mlade kvalificirane in visokostrokovne kadre.

Salonit Anhovo, d.d., in celotna skupina Salonit je in bo družbeno odgovorno podjetje do zaposlenih, okolja in vseh deležnikov.

Več o podjetju

Salonit Anhovo, d.d.

Predstavitev podjetja

Le še reka Soča teče v Srednje soški dolini kot nekoč. Vse drugo se spreminja, raste ter tu in tam podira, da se naredi prostor novemu. Ko je pred več kot devetdesetimi leti pognala stroje takratna cementarna, se je začelo novo obdobje sprememb. Bili so vzponi in padci, bila pa je tudi želja po ustvarjanju in moč za premagovanje vsakršnih težav. Danes, ko si spremembe v svetu sledijo hitreje kot kdajkoli prej, ostaja delniška družba Salonit Anhovo zanesljiv sopotnik v nove čase. Korak spredaj, na čelu slovenske industrije gradbenih materialov ter v povezavah z domačimi in tujimi poslovnimi partnerji nenehno načrtujemo spremembe in iščemo nove razvojne priložnosti, da bi svojim zaposlenim in okolju zagotovili varno prihodnost. S svojim bogastvom znanj in izkušenj smelo sprejemamo nove izzive.

Salonit Anhovo, d.d., se je oblikoval v skupino Salonit, ki je v Sloveniji center znanj in izkušenj na področju proizvodnje, razvoja, aplikacije in oskrbovanja porabnikov z visokokakovostnimi, okolju in zdravju prijaznimi gradbenimi materiali na osnovi mineralnih surovin.
Ena od članic skupine Salonit je tudi družba Inde, Salonit Anhovo, d.o.o. Začetek njene dejavnosti v letu 1988, kot ene prvih invalidskih delavnic v Sloveniji, je bil osnova za ustanovitev invalidskega podjetja leta 1989. Od skromnih začetkov s programi, ki so bili prevzeti od matične družbe Salonit Anhovo, d.d. in so se izvajali izključno zanjo, se je družba razvila v podjetje s široko paleto storitev in proizvodnjo betonskih izdelkov za gradbeništvo. S storitvami in izdelki zadovoljuje potrebe strank na celotni Primorski in tudi v sosednji Italiji.

Število zaposlenih:
Inde, Salonit Anhovo, d.o.o.: 70
Skupina Salonit: 400

Opis delovnega mesta

Naloge in odgovornosti:

 • analiziranje logističnih procesov,

 • načrtovanje izgradnje baze podatkov s področja logistike,

 • optimiziranje logističnih procesov,

 • sodelovanje v projektih.

Pričakujemo

Pričakujemo:

 • visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Računalniške vede,

 • 3 leta delovnih izkušenj,

 • znanje jezikov:

  • angleški jezik; razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro,

  • italijanski jezik; razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro,

  • nemški jezik; razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro • računalniška znanja:

  • urejevalniki besedil - zahtevno,

  • delo s preglednicami - zahtevno,

  • delo z bazami podatkov - zahtevno,

  • poznavanje operacijskih sistemov - zahtevno • sposobnost učinkovitega timskega dela,

 • odgovornost, zanesljivost, samoiniciativnost, natančnost,

 • urejenost ter vztrajnost pri doseganju ciljev.

Ponujamo

Ponujamo:

 • zaposlitev za določen čas, 12 mesecev oz. z možnostjo zaposlitve za nedoloče čas,

 • polni delovni čas.