Področni podsekretar (m/ž) (št. A11-04)

Objavljeno: 13.04.2018 Kraj dela: Ljubljana

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije

Poslanstvo agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije kot neodvisnega nacionalnega regulatornega organa je zagotavljanje učinkovitega razvoja komunikacijskih omrežij in storitev, spodbujanje konkurence in zagotavljanje enakih pogojev za delovanje operaterjev elektronskih komunikacijskih omrežij in ponudnikov storitev, izvajalcev poštnih storitev ter prevoznih storitev v železniškem prometu, zagotavljanje univerzalne storitve, upravljanje in nadzor radijskega frekvenčnega spektra in številskega prostora, regulacija in nadzor vsebin radijskih programov in avdiovizualnih medijskih storitev ter varovanje pravic uporabnikov.

Za naloge v sektorju za spremljanje infrastrukturnih investicij iščemo timske, pozitivno naravnane, motivirane in delavne sodelavce, ki so učljivi in predani skupnim ciljem. Ponujamo vam strokovno izzivalno in ustvarjalno delo v dinamičnem timu strokovnjakov, aktivno sodelovanje pri zagotavljanju pogojev za hitrejši razvoj omrežij in storitev ter možnost stalnega izobraževanja in osebnega razvoja. 

Razpisujemo prosto delovno mesto: Področni podsekretar  (m/ž) (št. A11-04).

Več o podjetju

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije

Opis delovnega mesta

Naloge in odgovornosti:

 • priprava tehnično-ekonomskih študij za pripravo ukrepov za pocenitev izgradnje širokopasovnih omrežij,

 • priprava zahtevnih poročil, informacij, navodil, pojasnil in drugih gradiv z delovnega področja,

 • spremljanje in urejanje registra namer gradenj in izdelava povezanih statistik, analiz in poročil,

 • uporaba GIS za vzdrževanje lastnih evidenc o komunikacijskih omrežjih in pripadajoče infrastrukture,

 • spremljanje novosti s področja dela (tudi na mednarodnem področju) in predlaganje novih rešitev,

 • samostojna priprava zahtevnejših analiz, informacij, poročil, navodil, pojasnil in drugih gradiv z delovnega področja,

 • sodelovanje pri pripravi podzakonskih aktov in drugih predpisov z delovnega področja sektorja,

 • sodelovanje v najzahtevnejših projektnih, delovnih skupinah in komisijah na nacionalnem in mednarodnem nivoju,

 • sodelovanje z drugimi sektorji,

 • priprava/sodelovanje in vodenje delavnic ter predstavitev optimizacije ukrepov skupne gradnje in souporabe infrastruktur,

 • sodelovanje z domačimi in tujimi institucijami,

 • opravljanje drugih potrebnih del in nalog, za katere ima javni uslužbenec primerno izobrazbo, znanje in zmožnosti po nalogu neposredno nadrejenega in/ali direktorja.

Pričakujemo

Pričakujemo:

 • najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje) oz. specialistično izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje) oz. magistrsko izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje) oz. magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja) gradbeništvo in sorodne,

 • strokovni izpit iz Zakona o splošnem upravnem postopku (v kolikor ga kandidat nima, ga je dolžan opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja),

 • veljavno vozniško dovoljenje.

Ponujamo

Ponujamo:

Ponujamo zaposlitev za nedoločen čas s štirimesečnim (4) poskusnim delom.


Podrobnejši opis objavljenega prostega delovnega mesta in pogoje za prijavo najdete na spletni strani agencije (http://www.akos-rs.si/zaposlitev).