Poslovni koordinator (m/ž)

Objavljeno: 04.12.2017 Kraj dela: Okolica Ljubljane

Kadrovski inženiring, KI d.o.o.

Za uspešno slovensko podjetje na področju prodaje medicinskih aparatov iščemo Poslovnega koordinatorja m/ž.

Več o podjetju

Kadrovski inženiring, KI d.o.o.

Glavna dejavnost

Kadrovski inženiring se od leta 1996 ukvarja s kadrovskim svetovanjem in izvajanjem del z organizacijskega področja, s poudarkom na ravnanju s človeškimi viri.

Naslov podjetja:
Sadinja vas 21
1261 Ljubljana - Dobrunje

Leto ustanovitve

1996

Predstavitev podjetja

Svetovalno dejavnost izvaja Alenka Maher, univ. dipl. psih., s sodelavci. Specializirani smo za izvajanje strokovnih in operativnih del s kadrovskega področja za manjša in za večja podjetja.

Pri delu z ljudmi vedno znova povezujemo nove metode in pristope dela z operativnim delom v posameznih podjetjih ter posredujemo izkušnje v strokovne kroge. Prepričani smo, da edino interakcija med teorijo in prakso lahko prinaša dodano vrednost na področju dela z ljudmi.

Poslanstvo in vizija

Vsako podjetje, ki si želi zagotoviti dolgoročno prihodnost, ima svojo vizijo – pogled v prihodnost, ki pomeni senzibilno videnje sedanjosti z oceno prihodnosti. Spremembe v delovnem okolju se dogajajo vedno hitreje in so vedno bolj zahtevne.

Na drugi strani je človek, tisti, ki sledi spremembam in tisti, ki jim sledi počasneje... Povezava med vizijo podjetja in vizijo posameznika je strokovno delo na področju ravnanja s človeškimi viri, ki zajema različne metode in tehnike, preizkušene v praksi.

VIZIJA KADROVSKEGA INŽENIRINGA je, da na podlagi pridobljenih izkušenj in znanj, oblikujemo takšno metodologijo dela z ljudmi, ki omogoča našim naročnikom uspeh na HR področju in istočasno zadovoljstvo sodelavcev.

Na podlagi tega bomo v Kadrovskem inženiringu razvijali tista področja dejavnosti, ki omogočajo:
- poiskati podjetju »pravega človeka na pravo delovno mesto«
- motivacijo za delo
- urejeno in »prijazno« delovno okolje
- izobraževanje zaposlenih na vseh nivojih z namenom, da je v podjetju ustvarjalna klima in dobri medsebojni odnosi, ki omogočajo doseganje pričakovanih rezultatov dela
- prisluhniti problemom posameznim sodelavcem.

Podjetje, katerih področje dela so ljudje, mora svoj način dela zasnovati na strokovnih osnovah, etiki in primernem odnosu do sočloveka, kajti uspešni in zadovoljni sodelavci so konkurenčna prednost vsakega podjetja.

Storitve ali proizvodi

- priprava splošnih aktov družbe
- plačni modeli s poudarkom na individualnih delovnih ciljih in plačilu po rezultatih dela
- izobraževalni programi, ki so ciljno usmerjeni in prilagojeni specifičnim potrebam družbe
- kadrovsko svetovanje pri profesionalni selekciji kadrov: usmerjeni intervju, testiranje in "assessment"
-reševanje individulane problematike s ciljno usmerjenimi intervjuji (upokojitve, bolniške odsotnosti, rešeevanje konflikt

Opis delovnega mesta

Naloge in odgovornosti:

 • koordinacija dela med vsemi oddelki in vodstvom podjetja

 • vodenje, načrtovanje, organiziranje in spremljanje dela ter postavljenih rokov

 • skrb za urejanje in spremljanje delovnega urnika vodstva in elektronskih evidenc

 • izvajanje vseh tehnično-administrativnih del za potrebe družbe (priprava analiz, poročil)

 • koordinacija poslovnih sestankov, konferenc in organizacija službenih poti (medicinski kongresi, treningi in druga srečanja)

 • komunikacija s strankami v angleškem jeziku 

 • vodenje kadrovske evidence zaposlenih in koordinacija postopkov zaposlovanja

 • vsa ostala administrativna dela po navodilu nadrejenega

Pričakujemo

Pričakujemo:

Zahtevana znanja in izkušnje: • odlično pisno in govorno znanje angleškega jezika

 • zelo dobro pisno in govorno znanje hrvaškega jezika

 • najmanj 2 leti delovnih izkušenj s področja vodenja administracije

 • VI. ali VII. stopnjo izobrazbe ekonomske ali druge ustrezne smeri

 • zaželjene so izkušnje pri vodenju kadrovskih evidenc

 • delo na računalniku (Excel, Word, PowerPoint, Outlook)

 • pripravljenost za delo s fleksibilnim delovnim časom 


Osebne lastnosti: • fleksibilnost in sposobnost opravljanja več nalog hkrati

 • hitra odzivnost

 • zanesljivost in velika natančnost pri delu

 • zelo dobre organizacijske sposobnosti in odgovoren odnos do dela

 • komunikativnost

Ponujamo

Ponujamo:

 • delo v stabilnem, razvijajočem se podjetju

 • možnost strokovnega razvoja in napredovanja

 • zaposlitev za določen čas 1 leta, z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas