Procesni tehnolog m/ž

Objavljeno: 06.10.2017 Kraj dela: Maribor

Mariborska livarna Maribor d.d.

V Mariborski livarni Maribor z združevanjem znanj o kovinah in znanj o orodjih uspešno izpolnjujemo pričakovanja svojih naročnikov v avtomobilski in elektro industriji, industriji bele tehnike in mnogih podjetjih, ki potrebujejo polproizvode iz bakra in njegovih spojin, in v modernem svetu vse bolj nepogrešljivega aluminija.

Naša organiziranost in naš razvoj se prilagajata zahtevam in potrebam naših partnerjev. Zato nenehno vlagamo v znanja zaposlenih in v nova delovna orodja ter stroje.

Več o podjetju

Mariborska livarna Maribor d.d.

Leto ustanovitve

1974

Predstavitev podjetja

Mariborska livarna Maribor združuje:

PE Alutec, kjer v treh osnovnih profitnih centrih (orodjarna, tlačna livarna z mehansko obdelavo in kovačijo) izdelujemo orodja, aluminijske tlačne ulitke ter obdelance in odkovke.PE Aklimat, kjer proizvajamo in prodajamo aluminijaste radiatorje AKLIMAT.

Število zaposlenih

250 - 500

Poslanstvo in vizija

Poslanstvo

Smo inovativen in zanesljiv partner našim kupcem. Z roko v roki s kupcem želimo doseči obojestranski uspeh na globalnem trgu. Zaupanje je naša obveza. Predstavljamo zanesljivo vrednost našim lastnikom, zaposlenim in partnerjem.VizijaDružba MLM d.d. želi postati globalno prepoznavno podjetje na področju EMS in OEM poslov, s sposobnostjo ponuditi svoje storitve najzahtevnejšim kupcem na področju avtomobilske industrije ter industrije bele tehnike. Naša 90-letna kultura je osnovana na močni volji in konkurenčnosti, kar pa je temelj za konstantne inovacije ter visokokvalitetne rešitve, ki jih nudimo.

Storitve ali proizvodi

Izdelujemo različna orodja in mehansko obdelane aluminijske tlačne ulitke, namenjene avtomobilski, elektro- in strojni industriji. Razvijamo inovativne rešitve za specifične potrebe tudi najzahtevnejših svetovnih kupcev – od koncepta, preko prototipa, do serijskega izdelka.Ponašamo se s kontinuirano rastjo več kot 10% (lani 14%). Organiziranost in razvoj se prilagajata zahtevam in potrebam naših partnerjev. Zato nenehno vlagamo v znanja in v nova delovna orodja in nove stroje.Pridobili smo ugled visokokakovostnih izdelkov, ki zasedajo pomembno mesto na trgih južne Evrope in uspešno osvajajo nove trge.Program Kovačije se nanaša na proizvodnjo odkovkov in obdelancev, namenjenih širokemu krogu industrijskih uporabnikov.

Opis delovnega mesta

Naloge in odgovornosti:

 • sodeluje pri izdelavi, koordiniranju in izvajanju najzahtevnejših tehnoloških postopkov;

 • izdela, izvaja in kontrolira tehnološke postopke, kontrolne in konstrukcijske dokumentacije;

 • delo z MSA - analize merilnih sistemov;

 • delo s SPC - statistične procesne kontrole;

 • delo s PFMEA - analiz;

 • delo z APQP - postopkov;

 • delo s PPAP – dokumentacije;

 • uvaja nove tehnologije in vodi ustrezne evidence ter izdela ponudbe in kalkulacije;

 • izpolnjuje in izdeluje poročil predpisana z DNQ;

 • spremlja poizkusno in tekočo proizvodnjo ter sodeluje pri razvoju novih izdelkov in konstrukcijskih rešitev;

 • skrbi za tehnološko disciplino izvajanja procesa v proizvodnji in kontrolira tehnološke postopke in dokumentacijo;

 • pomoč vodji obrata pri tehnološki organizaciji;

 • optimizacija obstoječih procesov, izvedba analiz, priprava poročil, izdelava tehnološke dokumentacije in spremljanje proizvodnje po statističnih metodah;

 • obdelave in ostalimi službami pri uvajanju novih proizvodov in izboljšavah že uvedenih izdelkov v procesu;

 • izdelava normativov;

 • izvajanje analiz porabe materiala, energije orodij in normativov časa;

 • izvajanje usposabljanj ob predpisanih delovnih navodilih in vseh spremembah v samem procesu;

 • izdelava stroškovnih analiz za potrebe podjetja (material, energija, …);

 • izvaja ukrepe za zmanjšanje porabe energije (tekoči ukrepi, dogovorjene aktivnosti, predlogi energetske službe);

 • uvaja ukrepe za zmanjšanje izmeta;

 • poznavanje tehnologije in strojnega parka v obratu;

 • skrb za vzdrževanje opreme v skladu s predpisi;

 • določanje »layoutov« in optimalna prostorska ureditev delovnih prostorov;

 • nenehna inovativnost na področju organizacijskih, tehnoloških in kontrolnih rešitev brez ukaza nadrejenega;

 • delo z vsemi vrstami merilnih tehnik, ki se uporabljajo;

 • spremljanje tehnološkega razvoja iz pisane literature in elektronskih medijev, posebej iz interneta;

 • spremlja tehnološki razvoja pri konkurenci in v svetu ter opravlja »benchmarking«;

 • definicije tehnično - dobavnih pogojev za orodja, stroje in opremo;

 • pripravi in daje predloge za izboljšanje postopkov procesa dela ter predlaga ukrepe za reševanje problemov;

 • predlaga dopolnitve ali nove rešitve za izboljšanje kakovosti ali pogojev dela ter za povečanje produktivnosti

 • se usposablja/izobražuje na svojem področju dela in uporablja pridobljeno znanje pri svojem delu - pravočasno uvajanje sprememb

Pričakujemo

Zahtevane delovne izkušnje:

1 - 3 let

Pričakujemo:

 • prednost imajo kandidati z zaključeno VI. stopnjo izobraževanja smeri kemija

 • zaželene so izkušnje na področju galvanizacije

 • pravilno, strokovno, ustrezno, pravočasno in v skladu s Poslovnikom kakovosti izvedbo vseh obveznosti in nalog, ki izhajajo iz opisa delovnega mesta, pogodbe o zaposlitvi in splošnih aktov delodajalca

 • brezhibnost orodij, strojev in naprav (v kakovostnem smislu in v smislu varnosti)

 • pravočasen vnos pravilnih/resničnih podatkov v evidence, poročila ali informacijski sistem

Ponujamo

Ponujamo:

 • takojšnjo zaposlitev za nedoločen čas s poskusnim delom 3 mesece

 • delo v uspešnem, dinamičnem in razvojno usmerjenem kolektivu

 • redno in stimulativno plačilo

 • delo za polni delovni čas

 • možnost kariernega in osebnostnega razvoja

Mesečno plačilo:

po dogovoru - v skladu z internimi akti