Prodajni inženir za elektro montažna dela m/ž

Objavljeno: 19.09.2017 Kraj dela: Vodice, Ljubljana, terensko po Sloveniji.

Elektroservisi d.d.

Podjetje Elektroservisi, d.d. se ukvarja z dejavnostjo elektro gradenj na visoki in srednji napetosti ter elektro montažnih del na nizki napetosti. Naša pomembna dejavnost je tudi Merilni laboratorij, saj smo akreditirani s strani Inštituta za meroslovje. Za del podjetja, ki se ukvarja s prodajo na nizki napetosti iščemo prodajnega inženirja.

Več o podjetju

Elektroservisi d.d.

Glavna dejavnost

Gradnja objektov oskrbne infrastrukture.

Leto ustanovitve

1996

Predstavitev podjetja

Korenine naših tradicionalnih dejavnosti (Gradnje, Kovinarstvo in Laboratorij in servis meril) so povezane z nastankom in razvojem podjetja Elektro Ljubljana okolica (danes Elektro Ljubljana). Gradnje so povezane s samim začetkom elektrifikacije v Sloveniji, tj. z elektrifikacijo Kočevja pred 110 leti, ostali dve dejavnosti pa imata tudi že 55-letno tradicijo.

Pravne korenine našega podjetja pa so v konstituiranju TOZD-a Elektroservisi avgusta leta 1974. V TOZD-u so bile sledeče delovne enote: Elektro gradnje, Elektro kovinska delavnica in Elektro merilni servis. Poleg teh treh enot pa še tiskarna, ki je bila ukinjena leta 1989, in avtomehanična delavnica, ki je bila prenesena v Elektro Ljubljana leta 1991.

V začetku devetdesetih let se je začel proces osamosvojitve in hkratnega lastninjenja podjetja. Po dolgotrajnem postopku, ki so ga zapletala različna soglasja, je bilo lastninjenje zaključeno leta 1996, ko se je 10. junija istega leta ustanovila delniška družba Elektroservisi.

V letu 2004 je družba razširila svoje dejavnosti še z nepremičninsko dejavnostjo. Največji nepremičninski projekt je bila izgradnja 188 stanovanj v Glavarjevi rezidenci v Ljubljani, ki so bila leta 2007 v celoti prodana.

Obseg poslovanja tradicionalnih dejavnosti se je v zadnjih petih letih podvojil. Na lestvicah najuspešnejših podjetij smo se z mesta okoli 1.000 povzpeli na mesto okoli 400.

Število zaposlenih

100 - 149

Poslanstvo in vizija

VIZIJA:

- uvrstiti se in obstati med 300 največjimi in najboljšimi podjetji v Republiki Sloveniji,
- postati prepoznaven ponudnik v jugovzhodni Evropi in ponudnik z največjim tržnim deležem v Republiki Sloveniji na področju izvedbe in izvedbenega inženiringa pri gradnji novih in prenovi ter vzdrževanju starih omrežij za prenos in distribucijo električne energije ter
- postati prepoznaven investitor in ponudnik na nepremičninskem trgu v Republiki Sloveniji.

POSLANSTVO:

Poslanstvo našega podjetja je zadovoljevati potrebe kupcev v zvezi:

- z gradnjo novih in obnovo starih naprav in omrežij za prenos in distribucijo električne energije,
- z objekti stanovanjskega in poslovnega značaja.

Naše poslanstvo je prav tako v zadovoljevanju potreb zaposlenih po primernih prejemkih, socialni varnosti in osebnostnem razvoju, potreb delničarjev po donosnosti in varnosti kapitala ter potreb družbene skupnosti.

Storitve ali proizvodi

Organiziranost

Predmet poslovanja narekuje delitev poslovnih procesov v tri profitne centre: energetika, merilni laboratorij in nepremičnine. Vsi glavni procesi so organizirani v teh treh dejavnostih, podporni procesi pa potekajo v vodstvu podjetja.

PC Energetika

PC Energetika se ukvarja z gradnjo elektroenergetskih objektov. Prodajni program tega PC sestavljajo oprema za prenos in distribucijo električne energije, storitve montaže kovinskih konstrukcij, storitve gradnje, rekonstrukcije in vzdrževanja vseh vrst elektroenergetskih objektov. Proizvodni program se izvaja v dveh sektorijih Projektiva in Gradnja ter zajema projektiranje, gradnjo in obnovo elektroenergetskih objekotv.

PC Merilni laboratorij

PC Merilni laboratorij se ukvarja s servisiranje in overjanjem števcev, stikalnih ur in merilnih transformatorjev.

PC Nepremičnine

Nepremičninska dejavnost v družbi Elektroservisi, d.d. se je pričela v letu 2004 z razvojem projekta »Stanovanjska soseska Glavarjeva rezidenca« v Ljubljani. Le - ta obsega razvoj projekta in investitorski inženiring izgradnje stanovanjskih in poslovnih objektov za trg in lastne potrebe.

Opis delovnega mesta

Naloge in odgovornosti:

 • celostno izvajanje prodajnih aktivnosti na področju storitev elektro montažnih del na nizki napetosti

 • načrtovanje in izvajanje prodajnih aktivnosti

 • redno obiskovanje in skrb za portfelj kupcev

 • pridobivanje novih partnerjev

 • izdelava kalkulacij, cenikov in ponudb

 • druga dela povezana s prodajo

Pričakujemo

Zahtevane delovne izkušnje:

1 - 3 let

Pričakujemo:

 • motivirano osebo, ki ji prodaja ni tuja

 • pomembna zanesljivost, odgovornost in odprtost

Ponujamo

Ponujamo:

 • stimulativno in redno plačilo

 • zaposlitev za določen čas 1 leta s poskusno dobo 3 mesece in možnostjo poznejše zaposlitve za nedeoločen čas

 • zaposlitev za polni delovni čas

 • delo v prijetnem in uspešnem okolju z možnostjo osebnega in strokovnega razvoja

 • pridobitev novih delovnih izkušenj

 • delo se opravlja na območju RS, izjemoma na območju sosednjih držav

 • oblika sodelovanja je možna tudi preko s.p. in d.o.o.

Mesečno plačilo:

2000 - 2500 € bruto , plača je sestavljena iz fiksnega in variabilnega dela in je lahko tudi višja v primeru preseganja ciljev.