Programer aplikacij VII/2 (I) m/ž

Objavljeno: 17.10.2016 Kraj dela: Ljubljana

AJPES

AJPES objavlja javni razpis za zasedbo prostega delovnega mesta PROGRAMER APLIKACIJ VII/2 (I) (m/ž) v Službi za informacijsko tehnologijo za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

Več o podjetju

AJPES

Predstavitev podjetja

AJPES je vodilna nacionalna institucija, ki zbira in zagotavlja podatke in informacije za pregledno nacionalno in evropsko poslovno okolje. Opravlja in pri tem spodbuja elektronsko izmenjavo uradnih podatkov v okviru svojih dejavnosti po javnem pooblastilu (registri, poročanje poslovnih subjektov, statistična raziskovanja idr.) in za gospodarsko dejavnost (zbirke podatkov o poslovanju gospodarskih subjektov, bonitetne ocene, večstranski pobot obveznosti idr.) Kot največja VEM točka po obsegu registracij omogoča podjetnikom, družbam in drugim oblikam poslovnih subjektov lažjo in varnejšo pot podjetništva.

Opis delovnega mesta

Naloge in odgovornosti:

 • sodelovanje pri izvajanju projektnih nalog,

 • analiziranje zahtevkov in izdelava specifikacij uporabniških potreb,

 • podatkovno modeliranje,

 • načrtovanje in programiranje informacijskih sistemov,

 • izdelovanje in vzdrževanje uporabniške in tehnične dokumentacije,

 • uvajanje novih tehnologij.

Pričakujemo

Pričakujemo:

 • poznavanje projektiranja in programiranja gradnikov informacijskih sistemov,

 • izkušnje z razvojem programske opreme na platformi Microsoft .NET (C#, ASP.NET MVC, ASP.NET Core),

 • izkušnje z izdelavo spletnih strani (aplikacij) z uporabo modernih standardov CSS3 in HTML5,

 • poznavanje jezika Javascript in knjižnice jQuery, zaželeno tudi novejših, kot je AngularJs, KnockoutJs, Aurelia … in jezika TypeScript,

 • poznavanje jezika SQL in izkušnje pri delu z relacijskimi bazami - MS SQL Server (zaželeno poznavanje Oracle PL/SQL),

 • poznavanje orodij za delo z MS-SQL bazami podatkov,

 • smisel za analizo poslovnih procesov in delo z uporabniki,

 • poznavanje razvojnih in projektnih metodologij,

 • smisel za analitično in kreativno delo in

 • natančno ter odgovorno delo.


Pogoji za zasedbo delovnega mesta: 1. univerzitetni diplomirani inženir računalništva in informatike oziroma magister informacijskih ved (druga bolonjska stopnja) ali druga ustrezna univerzitetna izobrazba oziroma strokovni magisterij (druga bolonjska stopnja) tehnične, naravoslovne ali družboslovne smeri

 2. 6 let delovnih izkušenj

 3. tekoče znanje slovenskega jezika

 4. znanje angleškega jezika

 5. štiri mesečno poskusno delo


Kot delovne izkušnje se štejejo izkušnje, ki jih je oseba pridobila z opravljanjem del na delovnih mestih iste stopnje izobrazbe, vključno s pripravništvom v isti stopnji izobrazbe in delovne izkušnje, pridobljene z opravljanjem del na podobnih delovnih mestih za eno stopnjo nižje izobrazbe, razen pripravništva. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Ponujamo

Ponujamo:

 • zaposlitev za nedoločen čas, s polnim delovnim časom,

 • timsko delo v tehnološko razvitem in dinamičnem delovnem okolju ter možnost sprotnega strokovnega izobraževanja.


Opomba: Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.