Proizvodni tehnolog m/ž

Objavljeno: 12.10.2017 Kraj dela: Višnja Gora

Elvez, d.o.o.

V podjetju Elvez d.o.o. nas hitra rast in razvoj spodbujata k nenehnemu iskanju novih usposobljenih, kompetentnih in zvestih kadrov. Priložnost za zaposlitev ponujamo tako proizvodnim delavcem kot tudi širokemu razponu strokovnega kadra (tehnologi, orodjarji, strokovnjaki s področja proizvodnje, idr.).

V aktivno, napredno, zahtevno, urejeno in stimulativno delovno okolje vabimo: Proizvodnega tehnologa (m/ž).

Več o podjetju

Elvez, d.o.o.

Glavna dejavnost

Proizvodnja vtičnic, stikal in drugih naprav za ožičenje.

Leto ustanovitve

1992

Predstavitev podjetja

Podjetje Elvez je proizvajalec specializiranih izdelkov za avtomobilsko, elektro in strojno industrijo ter industrijo bele tehnike. Odličnost naših izdelkov in storitev, stalne izboljšave, razvoj znanja in dobri odnosi z vsemi deležniki so naše usmeritve in temelji, na katerih gradimo skladen razvoj in uspešno prihodnost družbe. V osemnajstih letih svojega obstoja rastemo in se razvijamo, zagotavljamo svojo konkurenčnost, uresničujemo svoje strateške cilje in sledimo svojemu poslanstvu in viziji. Svojo polnoletnost izkazujemo z lastnim, sodobno urejenim poslovno-proizvodnim objektom v Višnji Gori.

Poslanstvo in vizija

Vse višje zahteve kupcev dandanes narekujejo visoko raven kakovosti izdelkov in storitev. Zato je jedro filozofije v podjetju ELVEZ sistem stalnih izboljšav, ki deluje skladno s certifikatoma kakovosti ISO 9001:2000 ter ISO/TS 16949:2002. Vanj s stalnim izobraževanjem vključujemo vse zaposlene, saj smo prepričani, da le tako lahko dosežemo želene in pričakovane rezultate.

Modernizacija in avtomatizacija proizvodnega procesa narekujeta stalno vlaganje v sodobno in računalniško vodeno tehnologijo, ki prispeva k višji dodani vrednosti naših proizvodov ter storitev in zagotavljanje konkurenčne prednosti, saj tako lahko obdržimo naše pomembne sedanje kupce ter pridobimo nove.Temelj našega razvoja je urejen sistem celotnega procesa poslovanja. Podlaga zanj so:


 • udejanjanje vizije, poslanstva in vrednot podjetja in tako doseganje zastavljenih strateških ciljev,

 • razvoj in stalna izboljšava kakovosti naših proizvodov in storitev, ter procesa dela,

 • nove razvojne, tehnološke in tehnične rešitve in izboljšave,

 • učinkovito usklajevanje globalnega povpraševanja, ponudbe in izdelave novih izdelkov,

 • stalno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih,

 • samoocenjevanje in zunanje preverjanje zadovoljstva poslovnih partnerjev,

 • učinkovita organiziranost podjetja ter kakovostno vodenje.


Število zaposlenih: 160

Cilji in usmeritve

Želimo delati v sožitju z okoljem in družbo, ki nas obkroža in katere del smo. Z vključevanjem, spodbujanjem in podporo kulturnim, športnim, turističnim, humanitarnim in drugim prostovoljnim dejavnostim prispevamo svoj delež k lepši podobi in boljši prihodnosti lokalne skupnosti, v kateri delujemo.

Storitve ali proizvodi

Naša osnovna dejavnost je proizvodnja. Kombinacija dveh proizvodnih programov omogoča celovito servisiranje naših kupcev. Specializirani smo za proizvodnjo in izdelavo:


 • kabelske konfekcije in specialnih kabelskih vezij, snopov ter ožičenj,
 • priključnih vrvic različnih izvedb,
 • kabelskih snopov s senzorsko tehniko,
 • brizganih tehničnih izdelkov iz plastičnih mas,
 • montažo raznih sklopov in vezij za industrijo.

Opis delovnega mesta

Naloge in odgovornosti:

 • sodelovanje pri razvoju in vpeljavi novih izdelkov v proizvodnjo,

 • sodelovanje pri izdelavi tehnično - tehnološke dokumentacije za nove in obstoječe izdelke,

 • kontrola doseganja normativov in ukrepanje ob negativnih trendih,

 • ažuriranje in razdeljevanje tehnične dokumentacije ter skrb za njeno pravilno razumevanje,

 • predlaganje in izvajanje izboljšav, novih materialov in sodelovanje pri njihovi izbiri,

 • reševanje sprotne tehnološke problematike,

 • aktivno sodelovanje z razvojnimi tehnologi in z vodji izmen,

 • sodelovanje pri pripravi tehnoloških postopkov in delovnih navodil za nove izdelke in postopke,

 • sodelovanje pri izvajanju meritev in potrditev prvih kosov,

 • sodelovanje pri preizkusih novih orodij oziroma izdelavi novih izdelkov,

 • optimizacija proizvodnih procesov,

 • sodelovanje pri nabavi in prevzemu novih strojev in opreme ter izobraževanju operaterjev,

 • uvajanje kakovosti v proizvodni proces, ter zagotavljanje kakovosti izdelkov in storitev,

 • sodelovanje pri metodah uvajanja vitke proizvodnje v proizvodni proces, skrb za red, preglednost in urejenost delovnih mest.

Pričakujemo

Zahtevana izobrazba:

IV., V.

Zahtevane delovne izkušnje:

1 - 3 let

Pričakujemo:

 • poznavanje strokovnega področja dela,

 • znanje uporabe osebnega računalnika in programskih paketov (Windows, Office),

 • zaželeno poznavanje operacijskega sistema (Navision),

 • aktivno znanje angleškega in zaželeno znanje nemškega jezika,

 • poznavanje področja zagotavljanja kakovosti (standard ISO 9001 in ISO TS 16949),

 • poznavanje metod kakovosti (SPC, FMEA, PPAP, VDA 6.3, BSC),

 • zaželeno poznavanje grafičnih računalniških programov (AutoCad, Pro/enginner),

 • motiviranost, samostojnost in timsko delo.

Ponujamo

Ponujamo:

 • zaposlitev za nedoločen čas s 3 mesečno poskusno dobo,

 • zaposlitev za polni delovni čas,

 • redno plačilo,

 • delo v prijetnem kolektivu,

 • dinamično in kreativno delo.