Razvojni inženir VII/2 - II (šifra DM 507) v Uradu UJP, Sektorju za informacijsko tehnologijo, Oddelku za razvoj in infrastrukturo (m/ž)

Objavljeno: 09.11.2017 Kraj dela: Ljubljana

Ministrstvo za finance, Uprava Republike Slovenije za javna plačila (UJP)

Z Zakonom o plačilnem prometu je bila 20.4.2002 ustanovljena Uprava Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljevanju UJP) kot organ v sestavi Ministrstva za finance. Z njeno ustanovitvijo so bili postavljeni temelji za vzpostavitev novega sistema za opravljanje plačilnega prometa za proračunske uporabnike. Danes naloge in organizacijo UJP ureja Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike.

Več o podjetju

Ministrstvo za finance, Uprava Republike Slovenije za javna plačila (UJP)

Predstavitev podjetja

Delovno področje UJP


http://www.ujp.gov.si/dokumenti/dokument.asp?id=360

Opis delovnega mesta

Naloge in odgovornosti:

 • koncipiranje informacijskih sistemov,

 • koordiniranje z izvajalci,

 • nadziranje,

 • sodelovanje pri implementaciji,

 • analiza uporabe,

 • upravljanje in administriranje podatkovnih zbirk,

 • opravljanje drugih nalog podobne zahtevnosti.


Izbrani kandidat bo delo opravljal v Upravi Republike Slovenije za javna plačila, Uradu UJP, Sektorju za informacijsko tehnologijo, Oddelku za razvoj in infrastrukturo, Cankarjeva cesta 18, 1000 Ljubljana.


Pričakujemo

Pričakujemo:

 • najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje) / visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) oziroma najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja) / visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) oziroma najmanj visokošolska univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja) / visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja),

 • 3 leta delovnih izkušenj.


Zaželeno je, da imajo kandidati znanja in izkušnje: • s kreiranjem baz, vzdrževanja, spremljanja delovanja baz,

 • s spremljanjem in optimizacijo ORACLE baz,

 • z varnostnim kopiranjem in restavriranjem podatkovnih baz,

 • z operacijskimi sistemi UNIX in Windows,

 • z Oracle strežniki podatkovnih baz in povezanimi Oracle orodji (RMAN, Audit Vault, DataGuard).


 Poleg znanj in izkušenj je od kandidata zaželjeno: • sposobnosti analize problema in zasnove rešitve,

 • učenje in uporaba drugih tehnologij,

 • sodelovanje v heterogeni ekipi.


Ponujamo

Ponujamo:

 • zaposlitev za polni delovni čas,

 • zaposlitev za nedoločen čas.