Senior strokovnjak za kontroling m/ž

Objavljeno: 21.11.2016 Kraj dela: Gornja Radgona

Elrad International d.o.o.

Opis delovnega mesta

Naloge in odgovornosti:

 • vzpostavljanje in izgradnjo sistema kontrolinga (operativnega in finančnega) vseh poslovnih funkcij skupine Elrad ter razvoj, nadgradnja in vzdrževanje nastavljenega sistema,

 • sistemsko vodenje in organiziranje področja kontrolinga in sodelavcev v timu,

 • samostojno zagotavljanje dnevnega spremljanja, vrednotenja ter analiziranja poslovnih funkcij, aktivnosti – proizvodnih, prodajnih, nabavnih, razvojnih, investicijskih in vzdrževalnih ter finančnih analiz,

 • proaktivno samostojno opozarjanje na opažena ne-optimalna stanja oziroma odstopanja in aktivno vključevanje v aktivnosti priprave ustreznih ukrepov za odpravo neskladij ter optimizacijo obstoječih aktivnosti, procesov,

 • strokovna podpora vodstvu in vsem ostalim oddelkom v smislu zagotavljanja potrebnih analiz, informacij o trendih, argumentacij in pri sprejemanju ključnih odločitev, planiranju,

 • izvajanje vseh potrebnih aktivnosti za prenos dobrih praks delovanja med družbami skupine Elrad z namenom nenehne optimizacije

Pričakujemo

Pričakujemo:

 • višjo ali visokošolsko izobrazbo ekonomske ali druge družboslovne smeri,

 • aktivno znanje angleškega in nemškega jezika,

 • vsaj 5 let predhodnih delovnih izkušenj na podobnem delovnem mestu,

 • poznavanje mednarodnih praks kontrolinga in praks proizvodnih podjetij,

 • dobro razvite logično-analitične sposobnosti, natančnost, iznajdljivost, raziskovalno usmerjenost, naklonjenost spremembam in nenehnemu iskanju optimalnejših rešitev,

 • organizacijske in vodstvene sposobnosti, usmerjenost k timskemu delu in sodelovanju z drugimi oddelki,

 • zrelo osebnost, z ustreznim obvladovanjem in reagiranjem v stresnih situacijah.

Ponujamo

Ponujamo:

 • možnost dolgoročne zaposlitve v hitro rastočem in na tujih trgih prepoznavnem podjetju,

 • delovno mesto z visoko stopnjo odgovornosti in avtonomije,

 • kreativno in dinamično delo v prijetnem kolektivu,

 • delo v okolju naravnanem k skrbi za zdravje zaposlenih in k usklajenosti dela in družine,

 • nenehna interna in eksterna izobraževanja,

 • možnost osebne in karierne rasti,

 • stimulativno plačilo.