Strokovni sodelavec za računovodstvo m/ž

Objavljeno: 20.11.2017 Kraj dela: Bučečovci

VIPOLL d.o.o.

Več o podjetju

VIPOLL d.o.o.

Glavna dejavnost

Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo.

Leto ustanovitve

1990

Število zaposlenih

50 - 99

Opis delovnega mesta

Naloge in odgovornosti:

 • načrtuje in izvaja dela v računovodstvu za skupino podjetij,

 • pripravlja konsolidirana finančna poročila in druge računovodske listine,

 • načrtuje poslovne stroške, vire financiranja dejavnosti, likvidnosti, naložb …,

 • obvešča vodstvo o predpisih in odločitvah, pomembnih za zakonito in pravilno finančno-računovodsko poslovanje,

 • sodeluje pri izdelavi predloga zaključnega računa in letnega poročila ter bilance stanja, izkaza prihodkov in odhodkov kot tudi pojasnila k izkazom ter poslovnemu poročilu,

 • ureja zadeve s področja finančno-računovodske službe ter sodeluje s pristojnimi ustanovami in organizacijami (banka, FURS, ZPIZ, ZZZS, Ajpes, Banka Slovenije ipd.),

 • izvaja finančno načrtovanje in evidentira porabo finančnih sredstev,

 • vodi evidenco o opravljenem delu in skrbi za izračun plač ter drugih prejemkov delavcev oziroma drugih oseb iz vseh vrst pogodbenih razmerij,

 • pripravlja in sproti obnavlja/dopolnjuje analitični kontni plan (v skladu z enotnim kontnim načrtom), skrbi za knjiženje poslovnih dogodkov v poslovne knjige,

 • vodi evidence osnovnih sredstev in pripravlja podlage za inventuro (popise osn. sredstev, zalog, obveznosti in terjatev),

 • skrbi za izdajanje dokumentov s področja računovodskega poslovanja,

 • obračunava plače delavcev in druge osebne prejemke, knjiži in vodi druga administrativna dela, ki so povezana s plačami delavcev in drugimi osebnimi prejemki delavcev,

 • spremlja predpise in spremembe na področjih financ, računovodstva in davkov,

 • opravlja drugo delo, ki je nujno za zakonito in pravilno delovanje finančno-računovodske službe, v skladu s predpisi in navodili vodstva,

 • pripravlja poročila in analize za poslovodstvo,

 • izvaja obračune potnih nalogov,

Pričakujemo

Zahtevane delovne izkušnje:

6 - 9 let

Pričakujemo:

 • Najmanj višješolska izobrazba ekonomske ali druge ustrezne smeri in 5 let delovnih izkušenj na podobnem delovnem mestu,

 • tekoče znanje vsaj enega tujega jezika angleškega in/ali nemškega jezika,

 • zelo dobro poznavanje MS Office okolja,

 • Izkušnje pri delu oz. poslovanju s tujino,

 • dobro poznavanje davčne in poslovne zakonodaje,

 • samoiniciativnost pri izobraževanju,

 • hitrost in odzivnost,

 • visok nivo osebnostne kulture.

Ponujamo

Ponujamo:

 • Delo za nedoločen čas,

 • zaposlitev za polni delovni čas,

 • delo v urejenem okolju in prijetnem kolektivu,

 • možnost osebnega in strokovnega razvoja.

Poskusna doba:

6 mesecev

Mesečno plačilo:

po dogovoru