Varnostni inženir ekologije m/ž

Objavljeno: 07.09.2017 Kraj dela: Črnomelj

Livar d.d.

Smo največja livarna v Sloveniji z več kot 60 letno tradicijo. Specializirani smo za proizvodnjo produktov iz sive in nodularne litine, z lastno mehansko obdelavo.

S svojimi produkti smo skoraj po vsem svetu in v različnih industrijskih panogah.

Pred nami so veliki izzivi. Želimo jih dosegati s krepitvijo obstoječega tima z novimi sodelavci. Pomembne so nam vrednote, ki jih zaznamuje odnos - odnos do prihodnosti.

Več o podjetju

Livar d.d.

Glavna dejavnost

Livar je največja livarna v Sloveniji s proizvodnima enotama v Ivančni Gorici in Črnomlju. Ponuja ulitke iz sive in nodularne litine ter storitve lastne mehanske obdelave, konstruiranja modelov in izdelave orodij.

Leto ustanovitve

1991

Predstavitev podjetja

Podjetje odlikujejo sodobna tehnologija, priznano inovativno znanje, kakovost ponudbe in visoka stopnja odgovornosti do okolja.

Livar je tehnološko sodobno in celovito opremljena livarna. Ima talilnico, oblikovalnico, finalizacijo ulitkov, modelno orodjarno, jedrarno in mehansko obdelavo. Taka sestava proizvodnje nam omogoča obvladovanje celotnega tehnološkega procesa, povezanega z izdelavo ulitkov in obdelancev. Proizvodnjo na ta način odlikujejo celovitost procesa, prilagodljivost naročnikom in kratki roki izdelave.

Veliko pozornost posvečamo skupnemu razvijanju tehnoloških rešitev z naročniki, in to že v fazi načrtovanja. S tem dosežemo večjo optimizacijo delovnega procesa, posledično pa tudi višjo kakovost izdelkov.

Število zaposlenih

nad 500

Storitve ali proizvodi

- proizvodnja ulitkov,
- kanalski program in
- mehanska obdelava.

Opis delovnega mesta

Naloge in odgovornosti:

 • izvajanje nalog, ki so predpisane z Zakonom o varstvu in zdravju pri delu, Zakonom varstva pred požari ter Zakonom o varovanju okolja v povezavi z sistemi ravnanja z okoljem ISO 14001

 • sodelovanje s strokovnimi inštitucijami izven družbe

 • poznavanje in reševanje okoljske problematike, izdelava analiz, poročil in predlogov s podpročja VPD in ekologije

 • priprava gradiv in predlogov za posamezne strokovne time s področja VPD in ekologije

Pričakujemo

Zahtevana izobrazba:

VI/1., VI/2., VII.

Zahtevane delovne izkušnje:

1 - 3 let

Pričakujemo:

 • strokovni izpit iz varstva in zdravja pri delu

 • strokovni izpit iz varstva pred požari

 • poznavanje veljavnih predpisov, postopkov, metod dela in navodil, ki so vezani na področje dela

 • organizacijske sposobnosti

 • sposobnosti dobre komunikacije

 • pozitivna naravnanost do sprememb in stalnih izboljšav

 • pripravljenost prevzeti odgovornost za svoje delo

 • moralne vrednote in poštenost

Ponujamo

Ponujamo:

 • zaposlitev za nedoločen čas, s poskusno dobo 6 mesecev

 • zaposlitev v urejenem kolektivu

 • nove poslovne izzive

 • delo za polni delovni čas