Varnostnik receptor (m/ž) - več oseb; lokacije Dravograd, Velenje, Hrastnik ,Celje.

Objavljeno: 04.10.2017 Kraj dela: Dravograd, Velenje, Hrastnik ,Celje

Varovanje Galekom d.o.o.

Družba VAROVANJE GALEKOM, d.o.o., je podjetje za zasebno varovanje, ustanovljeno leta 2006.

V podjetju se ukvarjamo s primarno in izključno profesionalno dejavnostjo, t. i. varovanjem in ukrepi oz. načini preprečevanja inventurnih izgub (loss prevention), ki so v veliki meri posledica kraj oz. tatvin, nepravilnih oz. spornih manipulacij in prevar zunanje ali notranje okolice. V podjetju je zaposleno od 45 do 50 strokovnih sodelavcev. Ker sta varovanje in varnost v omenjen panogi zelo specifični in zahtevni dejavnosti, sta za nas velik IZZIV, saj je potrebno uporabiti vse znanje, pa tudi izkušnje, ki smo si jih pridobivali v zadnjih 20 letih. O učinkovitosti našega dela priča zadovoljstvo naših strank, saj jim uspešno in kakovostno preprečujemo škodljive situacije in pojave.

Več o podjetju

Varovanje Galekom d.o.o.

Glavna dejavnost

Varovanje.

Leto ustanovitve

2006

Predstavitev podjetja

Družba VAROVANJE GALEKOM, d.o.o., je podjetje za zasebno varovanje, ustanovljeno leta 2006. Osnovna dejavnost podjetja je varovanje ljudi in njihovega premoženja pred uničenjem, poškodovanjem, odtujitvijo in pred drugimi škodljivimi pojavi.

Storitev zasebnega varovanja ljudi in njihovega premoženja je regulirana dejavnost. Pogoje za njeno izvajanje določa Zakon o zasebnem varovanju (Ur. l. RS, št. 126/2003, z dop. in sprem. ZZasV). Le-ta določa različne oblike varovanja in za vsako od njih predpisuje posebno licenco. Zakon določa tudi pogoje za zaposlovanje za vse kategorije varnostnega osebja (varnostnika, varnostnega tehnika, nadzornika, varnostnega menedžerja itd.), ki jih predpisuje inšpekcijski nadzor na tem področju.

Podjetje VAROVANJE GALEKOM, d.o.o., ima od Ministrstva za notranje zadeve RS pridobljene 4 licence, in sicer:

- licenco za izvajanje sistemov tehničnega varovanja,
- licenco za varovanje ljudi in premoženja,
- licenco za varovanje oseb,
- licenco za varovanje javnih zbiranj.

Število zaposlenih

100 - 149

Opis delovnega mesta

Naloge in odgovornosti:

  • pokrivanje receptorskih del,

  • varovanje objektov in premoženja ter druge naloge s področja varovanja,

  • potrebujemo več varnostnikov.

Pričakujemo

Pričakujemo:

  • pogoj je certifikat NPK varnostnik,

  • prednost imajo kandidati s službeno izkaznico,

  • komunikativnost,

  • poštenost.

Ponujamo

Ponujamo:

  • zaposlitev za polovični delovni čas.