Vodja delavnice (m/ž)

Objavljeno: 09.03.2018 Kraj dela: Gorenjska regija

KataleaConsulting d.o.o.

Za uspešno in mednarodno priznano podjetje iz Gorenjske, ki deluje na področju proizvodnje in inženiringa opreme, strojev in naprav, iščemo izkušene in tehnično podkovane kandidate za delovno mesto Vodjo delavnice m/ž.

Več o podjetju

KataleaConsulting d.o.o.

Opis delovnega mesta

Naloge in odgovornosti:

 • vodi, organizira, nadzira in koordinira proces realizacije proizvoda v proizvodni delavnici v skladu z vsakokrat veljavno organizacijsko strukturo družbe od prevzema dokumentacije do izdelave proizvoda in montaže:

  • zagotavlja izpolnjevanje rokov, doseganje pričakovane kakovosti,

  • zagotavlja delovno disciplino, odreja čiščenje strojne opreme, delovnih prostorov in predpisanega tekočega vzdrževanja ter mazanja,

  • spodbuja zaposlene k inovativnosti, jih motivira za delo in zagotavlja dvig produktivnosti,

  • skrbi za racionalno funkcioniranje proizvodnje (npr. racionalna poraba materiala, delovnih sredstev, dela zaposlenih),

  • organizira montažo izdelka na terenu in poskrbi za ustrezno vodenje montaže; • analizira učinkovitost procesa realizacije proizvoda v delavnici, stalno skrbi za izboljševanje procesa,

 • nadzoruje izvajanje procesne kontrole, zagotavlja kakovost proizvodov in  kontrolira izdelke,

 • odpravlja vzroke kakovostnih odstopanj,

 • pripravlja in izdeluje predpisane evidence in poročila,

 • konstruktivno sodeluje z ostalimi procesi delodajalca, predlaga spremembe in investicije,

 • zagotavlja spoštovanje predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva,

 • zagotavlja spoštovanje zakonov in podzakonskih aktov, ki se nanašajo na delovna razmerja ter druge oblike dela,

 • spoštuje standarde, interne akte ter pisna in ustna navodila delodajalca,

 • vodi posamezne projekte v dogovoru z delodajalcem,

 • po potrebi operativno izvaja ključavničarska dela, sestavlja proizvode ali sklope ali vodi montažo na terenu.


Odgovornosti: • za uspešno in učinkovito delovanje delavnice, za doseganje ciljev,

 • za delo podrejenih,

 • za varnost in zdravje pri delu (spoštovanje predpisov in nadzor nad drugimi, vključenimi v procesu proizvodnje),

 • za ustrezno kakovost izdelkov,

 • za zakonitost lastnega dela (spoštovanje zakonov, internih aktov, organizacijskih predpisov, delovnih navodil, ustnih navodil delodajalca) in zakonitost dela delavnice v celoti.

Pričakujemo

Pričakujemo:

 • Zahtevana izobrazba: višja (alternativa srednja) strokovna izobrazba strojne smeri.

 • Delovne izkušnje: 24 mesecev pri podobnih delih.


 Posebna znanja: • odlično poznavanje tehnologij (obdelave, izdelave) in strojne opreme,

 • odlično poznavanje strojnih elementov, materialov in fluidne tehnike (hidravlika, pnevmatika),

 • branje in razumevanje dokumentacije (risb, načrtov),

 • organizacijska znanja,

 • obvladovanje tehnik vodenja in dela z ljudmi ter tehnik reševanja problemov,

 • znanje računalništva (MS Windows, MS Office, AutoCAD, Creo osnovno),

 • pasivno znanje angleškega ali nemškega jezika.


 Sposobnosti: • organizacijske in vodstvene sposobnosti,

 • odločnost, taktnost, strpnost,

 • samostojnost, prožnost,

 • komunikacijske sposobnosti,

 • sposobnost reševanja konfliktnih situacij,

 • obvladovanje sprememb,

 • odpornost na stresne razmere,

 • sposobnost timskega dela,

 • zdravstvene sposobnosti v skladu z oceno tveganja.


 Pričakovano vedenje: • razumevanje, sprejemanje in spoštovanje vizije, strategije, kulture in ciljev družbe,

 • vedenje v smislu dajanja dobrega zgleda in pozitivne naravnanosti do podjetja,

 • odločnost, doslednost, vestnost, prožnost,

 • primeren (komunikativen, spoštljiv, dosleden, strpen) odnos do sodelavcev in strank,

 • pravičen odnos do vseh podrejenih,

 • pripravljenost za timsko delo,

 • samoiniciativnost,

 • pozitivno mišljenje, pripravljenost sprejemati spremembe, inovativnost,

 • stalno izobraževanje in samoizobraževanje,

 • odgovoren odnos do kakovosti in avtokontrola.

Ponujamo

Ponujamo:

 • dinamično delo.