Vodja financ in računovodstva m/ž

Objavljeno: 04.01.2017 Kraj dela: Jesenice

Damatech d.o.o.

Opis delovnega mesta

Naloge in odgovornosti:

Računovodstvo • organiziranje in samostojno vodenje dela na področju računovodstva,

 • odgovornost za izvajanje dela v skladu z računovodskimi, davčnimi in drugimi predpisi,

 • sestavljanje vseh računovodskih izkazov in poročil v skladu s računovodskimi standardi,

 • priprava mesečnih, kvartalnih in letnih bilanc ter poročil,

 • priprava letne davčne bilance,

 • obračunavanje plač, nadomestil in drugih izplačil,

 • opravljanje drugih računovodskih in knjigovodskih opravil


Finance • organiziranje in samostojno vodenje dela na področju financ,

 • vodenje gotovinskih izplačil in denarnih transakcij (plačilni promet),

 • skrb za izterjavo odprtih terjatev, kompenzacije, obračun obresti,

 • planiranje in spremljanje finančnih tokov,

 • dogovori z bankami skupaj z vodstvom podjetja,

 • usklajevanje postavk s kupci in dobavitelji


Kontroling poslovanja • vpeljava in mesečno spremljanje kazalnikov poslovanja,

 • spremljanje in načrtovanje denarnega toka,

 • razvoj in nadzor sistema spremljanja stroškov po projektih,

 • pokalkulacije izpeljanih projektov,

 • priprava poročil za vodstvo podjetja

Pričakujemo

Pričakujemo:

ZAHTEVANA USPOSOBLJENOST • najmanj VII. stopnja izobrazbe ekonomske smeri

 • 5 let na podobnih delovnih mestih

 • organizacijske in vodstvene sposobnosti,

 • znanje slovenskega, nemškega in/ali angleškega jezika, znanje dela na računalniku


PRIČAKOVANJA • strokovnost, komunikativnost, urejenost

 • samoiniciativnost, kreativnost

 • natančnost, zanesljivost in vestnost pri delu ter pripadnost družbi

 • doseganje pričakovanih rezultatov dela

Ponujamo

Ponujamo:

Ponujamo stimulativne pogoje dela, možnost napredovanja, vpetost v dnevne in strateške odločitve.