Vodja gradbenih projektov/vodja del na HR m/ž

Objavljeno: 16.11.2016 Kraj dela: Teren po Hrvaški

Makro 5 Gradnje d.o.o.

Smo uspešno slovensko gradbeno podjetje, ki se ukvarja z gradnjo visoko kakovostnih objektov najrazličnejših vrst od stanovanjske gradnje, poslovnih in tehnoloških prostorov do turističnih kompleksov. Specializirani smo za novogradnje, rekonstrukcije, projektiranje in svetovanje.

V okviru raziskovalne dejavnosti v našem podjetju razvijamo interni standard in tehnologije za energetsko prenovo spomeniško zaščitenih stavb ter sistem vodenja projektov energetske sanacije stavb.

Več o podjetju

Makro 5 Gradnje d.o.o.

Glavna dejavnost

Specializirani smo za novogradnje, rekonstrukcije, projektiranje in svetovanje.

Predstavitev podjetja

Smo uspešno slovensko gradbeno podjetje, ki se ukvarja z gradnjo visoko kakovostnih objektov najrazličnejših vrst od stanovanjske gradnje, poslovnih in tehnoloških prostorov do turističnih kompleksov. Specializirani smo za novogradnje, rekonstrukcije, projektiranje in svetovanje.
V okviru raziskovalne dejavnosti v našem podjetju razvijamo interni standard in tehnologije za energetsko prenovo spomeniško zaščitenih stavb ter sistem vodenja projektov energetske sanacije stavb.

Jamčimo:
- kakovost našega dela in dela naših podizvajalcev, odlične materiale
- uporaba najsodobnejših tehnologij
- odličnost poslovanja

Uresničevati želje najzahtevnejših investitorjev in kupcev, ki pričakujejo najvišjo
kakovost za svoje stanovanjske objekte, poslovne prostore ali hotelske komplekse, pomeni, ponuditi celostni pristop k projektu, s spoštovanjem rokov, predračunov, kakovostno izvedbo ter tesno sodelovanje s partnerji.

Naš cilj je dolgoročno sodelovanje s poslovnimi partnerji. Izpeljemo lahko najbolj obsežne in kompleksne projekte, saj imamo dolgoletne izkušnje s koordiniranjem številnih podizvajalcev in dobaviteljev.
Usposobljeni smo za realizacijo projektov vezanih na finančno podporo različnih skladov pod okriljem Evropske unije.

Število zaposlenih

50 - 99

Poslanstvo in vizija

Makro 5 Gradnje bo do leta 2020 vodilno podjetje za vodenje gradbenih projektov v Sloveniji.


Poslovno vizijo uresničujemo z visoko motiviranimi zaposlenimi, ki predstavljajo temelj naše poslovne strategije.

Skrb za zaposlene, dobri odnosi z našimi poslovnimi partnerji in družbeno odgovorno delovanje so pogoji, ki jih izpolnjujemo, da dosegamo kakovostne storitve in zadovoljstvo investitorjev.

Glavne vrednote podjetja Makro 5 gradnje so znanje, kakovost in poštenost.

Posel temelji na upoštevanju najsodobnejših tehnologij na področju gradbeništva in organizacije dela, skrbi za strokovnost projektov, izobraževanju in poslovni odličnosti.

Kakovost svojih storitev dokazujemo s certifikatom ISO 9001:2000.

Opis delovnega mesta

Naloge in odgovornosti:

Kalkulacija posla • pomoč pri pridobivanju del in storitev za gradnjo, prenovo ali adaptacijo stavb na Hrvaškem.


Priprava dela za Hrvaški trg • geomehanski pregled terena (pri novogradnjah),

 • pregled ponudb kooperantov, morebitna nova povpraševanja in pogajanja,

 • izdelava grobega terminskega plana,

 • usklajevanje projekta in materialov s projektantom in investitorjem,

 • priprava gradbišča za pravočasen začetek gradnje,

 • uvedba v delo s strani investitorja (prevzem tehnične dokumentacije, ustreznih dovoljenj in gradbišča).


Izgradnja objekta na Hrvaškem • usklajevanje z investitorjem,

 • nabava materialov za potrebe gradbišča,

 • ažurno potrjevanje, spremljanje gradbene knjige, gradbenega dnevnika in drugih evidenc ter kontrola stroškov gradnje,

 • nadzor izvajanja ukrepov varstva pri delu,

 • koordiniranje izvajalcev javnih služb (prekopi cest, elektro, plonski, vročevodni in telefonski priključki, priklopi za javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje, javna razsvetljava),

 • kontrola kvalitete izvedenih del kooperantov in količine vgrajenih materialov,

 • terminsko spremljanje gradnje s koordiniranjem glavnih izvajalcev (gradbeno-strojno-elektro)  s sklicevanjem operativnih sestankov,

 • kontrola obračuna izvedenih del in priprava računov za investitorje (situacije),

 • kontrola računov kooperantov za gradbena, obrtniška in instalacijska dela ter njihova potrditev ...


Zaključevanje projekta na Hrvaškem • pridobivanje dokumentacije za tehnični pregled in sodelovanje na njem,

 • odprava pomanjkljivosti, ugotovljenih na tehničnem pregledu,

 • sodelovanje pri prevzemu objekta v uporabo s strani investitorja,

 • odprava reklamacij (vidnih napak), ugotovljenih na primopredaji – povezava s končnim obračunom s kooperanti,

 • končni obračun z investitorjem in kooperanti,

 • priprava projektov za arhiviranje (sortiranje dokumentacije),

 • izročitev garancije za odpravo napak investitorju,

 • odprava reklamacij (skritih napak) v garancijskem roku,

 • opravlja ostala dela po nalogu vodje operativa.

Delovni čas:
polni delovni čas

Pričakujemo

Zahtevana izobrazba:

V., VI/1., VI/2., VII., VIII/1.

Zahtevane delovne izkušnje:

6 - 9 let

Pričakujemo:

Strokovna izobrazba: • VII. – st.  univ. dipl. inž. gradb. ali VI. st.inž.gradb. ali , V. st. gradbeni tehnik.


Funkcionalna znanja: • opravljen strokovni izpit ali izpolnjevanje pogojev za opravljanje,

 • napredno zanje govorno, pisno Hrvaškega jezika,

 • vozniški izpit B kategorije.

 • Obvezne dokazljive reference iz odgovornega vodenja najmanj 5 projketov v vrednosti najmanj 500.000 eur

Ponujamo

Ponujamo:

 • začetna zaposlitev za čas projekta z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas,

 • delo na Hrvaškem in po potrebi v Sloveniji,

 • ostale bonitete.

Oblika zaposlitve ali sodelovanja:

zaposlitev za nedoločen čas

Poskusna doba:

6 mesecev

Mesečno plačilo:

po dogovoru nudijo se dodatne bonitete