Vodja izmene m/ž

Objavljeno: 03.10.2017 Kraj dela: Ljubečna

Šumer d.o.o.

Podjetje Šumer d.o.o. pokriva vsa področja industrije, in sicer od razvoja, izdelave, trženja in servisiranja izdelkov, ki so namenjeni tako domačemu kot tujemu trgu. Posredno je mogoče najti izdelke podjetja na skoraj vseh tržiščih sveta, saj so izdelki deli končnih proizvodov velikih multinacionalk. Podjetje ima lasten razvoj izdelkov in svojo raziskovalno skupino, ki je registrirana pri ARRS. 

Več o podjetju

Šumer d.o.o.

Glavna dejavnost

Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov.

Leto ustanovitve

1993

Predstavitev podjetja

Družinsko podjetje je bilo ustanovljeno v letu 1964, ko je sedanji lastnik podjetja svoje poslovne zamisli postavil na pravne osnove z registracijo prvotne dejavnosti. Leta 1979 se je preusmeril v izdelavo kovinskih izdelkov - izdelavo vzmeti.

Potrebe in trendi trgi so narekovali razvoj novih izdelkov, kot so poleg vzmeti tudi deli iz pločevine, kovinoplastike, orodjarstva, deli za gospodinjske aparate, kmetijsko mehanizacijo in avtomobilsko industrijo.
Danes naši izdelki pokrivajo vsa področja industrije in sicer od razvoja, izdelave, trženja in servisiranja vseh naših izdelkov namenjenih zahtevnem tujem in domačem trgu. Za zagotovitev zastavljenih ciljev, smo v podjetju ustanovili razvojni team, ki skrbi za zadovoljstvo naših kupcev z nenehnimi izboljšavami razvoja novih izdelkov, novih procesov in orodij.

Uspehe na tujih in domačih trgih nam je omogočilo vztrajanje pri doseganju vrhunske kakovosti v vseh pogledih, tako na tehnični ravni izdelkov, kot tudi pri krepitvi korektnih poslovnih odnosov z vsemi poslovnimi partnerji in strankami.

Nenehno posvečamo izredno pozornost uvedbi mednarodnih standardov kakovosti za izdelke. Leta 1997 je bila kakovost naših izdelkov potrjena s certifikatom ISO 9001, v letu 2001 pa smo pridobili tudi certifikat kakovosti za avtomobilsko industrijo VDA 6.1.
Z nenehnim investiranjem v nove proizvodne prostore, skrbimo tudi za varno in ekološko ustrezno delovno okolje zaposlenih, saj se zavedamo, da oblikovanje in izboljševanje zdravega in varnega delovnega okolja, odraža skrb za zaposlene in odnos do okolja v katerem delamo in živimo.

Naša največja vrednota bo tudi v prihodnosti ambiciozen, kreativen, inovativen, prilagodljiv in odločen kader, ki nenehno išče nove možnosti za izboljšanje proizvodnje uvajanja novih tehnologij.

Dolgoletne izkušnje in najsodobnejša tehnologija na področju vzmeti in ostalih produktov zagotavlja najvišjo kvaliteto naših proizvodov, saj se zavedamo, da za zadovoljstvo kupcev lahko dosežemo le s kvalitetnimi storitvami, pričakovanimi dobavnimi roki in konkurenčnimi cenami.

Število zaposlenih

150 -199

Storitve ali proizvodi

- Tlačni program.
- Avtoindustrija.
- Za gospodinjstvo.
- Strojna obdelava.
- Brizganje plastike.
- Krivljeni elementi.
- Montaža elementov.
- Toplotna obdelava.
- Torzijski program.
- Program stiskalnic.
- Kmetijski program.
- Natezni program.

Opis delovnega mesta

Naloge in odgovornosti:

 • vodi, organizira in koordinira delo celotne izmene v proizvodnji v skladu s proizvodnimi plani in navodili,

 • razporeja delavce in jih usmerja,

 • organizira, izvaja in zagotavlja izvajanje dela v skladu s Poslovnikom kakovosti in navodili nadrejenega,

 • nadzira potek in izvajanje dela kakovostno in količinsko,

 • evidentira rezultate kontrol, ki jih izvaja ter jih priloži k delovni dokumentaciji,

 • ažurno vodi dnevnik proizvodnje, predpisane evidence in jih posreduje nadrejenemu,

 • pripravlja in daje predloge za izboljšanje postopkov procesa dela predlaga ukrepe za reševanje problemov,

 • sodeluje pri uvajanju novega izdelka ali spremembe v redno proizvodnjo,

 • upošteva postopek potrjevanja prvega kosa,

 • potrdi prvi kos in zagotovi opravljanje dela v skladu s potrjenim kosom,

 • v sodelovanju z vodjo skladišča in planerjem kalkulantom usklajuje potrebe po materialu in ostalih predmetih dela (orodja, stroji…),

 • organizira sprotna nujna popravila in obvesti oddelek vzdrževanja,

 • ocenjuje in ugotavlja rezultate dela podrejenih ter vodji proizvodnje predlaga plačo iz naslova stimulacije osebne uspešnosti,

 • sodeluje pri usklajevanju aktivnosti med vsemi enotami proizvodnja, tehnologija, vzdrževanje, kakovost, nabavo, pripravo dela in komercialo ter zagotovi izvedbo dogovorjenega,

 • skrbi za človeške vire (sodelovanje pri izboru, izobraževanje, napredovanje, motivacija, skrb za razvoj človeških virov, predlaga vrsto izobraževanja…),

 • spodbuja podrejene h kakovostnemu in učinkovitejšemu opravljanju dela,

 • delo v skladu z zahtevami standarda ISO/TS 16949:2009 in internimi akti,

 • ostala dela po navodilu nadrejenega.

Pričakujemo

Zahtevana izobrazba:

V., VI/1., VI/2.

Zahtevane delovne izkušnje:

1 - 3 let

Pričakujemo:

 • pripadnost podjetju in pozitiven odnos do sprememb,

 • komunikativnost in pripravljenost za timsko delo,

 • opravljanje in dokončanje podanih del in nalog,

 • fleksibilnost in odzivnost.

Ponujamo

Ponujamo:

 • možnost zaposlitve za nedoločen čas,

 • zaposlitev za polni delovni čas,

 • samostojno delo,

 • možnost dodatnega izobraževanja,

 • dvoizmensko delo.

Poskusna doba:

6 mesecev

Mesečno plačilo:

po dogovoru