Vodja izmene m/ž

Objavljeno: 12.10.2017 Kraj dela: Višnja Gora

Elvez, d.o.o.

V podjetju Elvez d.o.o. nas hitra rast in razvoj spodbujata k nenehnemu iskanju novih usposobljenih, kompetentnih in zvestih kadrov. Priložnost za zaposlitev ponujamo tako proizvodnim delavcem kot tudi širokemu razponu strokovnega kadra (tehnologi, orodjarji, strokovnjaki s področja proizvodnje, …).

V aktivno, napredno, zahtevno, urejeno in stimulativno delovno okolje vabimo: Vodjo izmene v (3- ali 4-izmenski) proizvodnji avtomobilske industrije za oddelek plastike ali kabelske konfekcije.

Več o podjetju

Elvez, d.o.o.

Glavna dejavnost

Proizvodnja vtičnic, stikal in drugih naprav za ožičenje.

Leto ustanovitve

1992

Predstavitev podjetja

Podjetje Elvez je proizvajalec specializiranih izdelkov za avtomobilsko, elektro in strojno industrijo ter industrijo bele tehnike. Odličnost naših izdelkov in storitev, stalne izboljšave, razvoj znanja in dobri odnosi z vsemi deležniki so naše usmeritve in temelji, na katerih gradimo skladen razvoj in uspešno prihodnost družbe. V osemnajstih letih svojega obstoja rastemo in se razvijamo, zagotavljamo svojo konkurenčnost, uresničujemo svoje strateške cilje in sledimo svojemu poslanstvu in viziji. Svojo polnoletnost izkazujemo z lastnim, sodobno urejenim poslovno-proizvodnim objektom v Višnji Gori.

Poslanstvo in vizija

Vse višje zahteve kupcev dandanes narekujejo visoko raven kakovosti izdelkov in storitev. Zato je jedro filozofije v podjetju ELVEZ sistem stalnih izboljšav, ki deluje skladno s certifikatoma kakovosti ISO 9001:2000 ter ISO/TS 16949:2002. Vanj s stalnim izobraževanjem vključujemo vse zaposlene, saj smo prepričani, da le tako lahko dosežemo želene in pričakovane rezultate.

Modernizacija in avtomatizacija proizvodnega procesa narekujeta stalno vlaganje v sodobno in računalniško vodeno tehnologijo, ki prispeva k višji dodani vrednosti naših proizvodov ter storitev in zagotavljanje konkurenčne prednosti, saj tako lahko obdržimo naše pomembne sedanje kupce ter pridobimo nove.Temelj našega razvoja je urejen sistem celotnega procesa poslovanja. Podlaga zanj so:


 • udejanjanje vizije, poslanstva in vrednot podjetja in tako doseganje zastavljenih strateških ciljev,

 • razvoj in stalna izboljšava kakovosti naših proizvodov in storitev, ter procesa dela,

 • nove razvojne, tehnološke in tehnične rešitve in izboljšave,

 • učinkovito usklajevanje globalnega povpraševanja, ponudbe in izdelave novih izdelkov,

 • stalno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih,

 • samoocenjevanje in zunanje preverjanje zadovoljstva poslovnih partnerjev,

 • učinkovita organiziranost podjetja ter kakovostno vodenje.


Število zaposlenih: 160

Cilji in usmeritve

Želimo delati v sožitju z okoljem in družbo, ki nas obkroža in katere del smo. Z vključevanjem, spodbujanjem in podporo kulturnim, športnim, turističnim, humanitarnim in drugim prostovoljnim dejavnostim prispevamo svoj delež k lepši podobi in boljši prihodnosti lokalne skupnosti, v kateri delujemo.

Storitve ali proizvodi

Naša osnovna dejavnost je proizvodnja. Kombinacija dveh proizvodnih programov omogoča celovito servisiranje naših kupcev. Specializirani smo za proizvodnjo in izdelavo:


 • kabelske konfekcije in specialnih kabelskih vezij, snopov ter ožičenj,
 • priključnih vrvic različnih izvedb,
 • kabelskih snopov s senzorsko tehniko,
 • brizganih tehničnih izdelkov iz plastičnih mas,
 • montažo raznih sklopov in vezij za industrijo.

Opis delovnega mesta

Naloge in odgovornosti:

 • vodenje, organizacija in koordinacija dela v izmeni skladno s poslovnikom kakovosti in organizacijskim predpisom,

 • odgovornost za celovito izdelavo količin po posameznih naročilih in njihovo oddajo z vsemi spremnimi dokumenti,

 • skrb za pravočasno oskrbo delovnih mest s potrebnimi materiali,

 • kontrola nastavitev strojev za nemoten potek redne proizvodnje,

 • kontrola nivoja doseganja kvalitete, evidentiranje napak ter ustrezno ukrepanje v smislu odprave napak in obveščanje ustreznih služb,

 • skrb za kakovostno izvajanje dela, skladno s tehnološkimi postopki in dokumentacijo ter zahtevanimi kakovostnimi kriteriji,

 • kontrola nastavitev ustreznih parametrov na strojih, kontrola in potrditev prvih kosov ob nastavitvi nove serije, sprostitev procesa,

 • razporejanje in kontrola delavcev po montažnih operacijah in njihovo usposabljanje,

 • skrb, da delo poteka kvalitetno, skladno s tehnološkimi postopki in dokumentacijo ter zahtevanimi kvalitetnimi kriteriji.

Pričakujemo

Zahtevana izobrazba:

IV., V.

Zahtevane delovne izkušnje:

1 - 3 let

Pričakujemo:

 • poznavanje procesno - kakovostnih zahtev avtomobilske industrije,

 • poznavanje procesa in tehnologije brizganja tehničnih izdelkov iz plastičnih mas,

 • funkcionalna znanja s področja organiziranosti, vodenja tima in dela ter odnosa z ljudmi,

 • obvladovanje operativnih in praktičnih metod zahtev kakovosti v avtomobilski industriji,

 • odgovoren pristop, timsko delo in sodelovanje, konstruktiven način delovanja, samoiniciativnost, motiviranost, pripadnost.

Ponujamo

Ponujamo:

 • zaposlitev za določen čas s 3 mesečno poskusno dobo,

 • zaposlitev za polni delovni čas,

 • redno plačilo,

 • delo v prijetnem kolektivu,

 • dinamično in kreativno delo.