Vodja kadrovske funkcije m/ž

Objavljeno: 12.10.2017 Kraj dela: Okolica Ljubljane

Trescon d.o.o.

Opis delovnega mesta

Naloge in odgovornosti:

  • Prva naloga vodje kadrovske službe bo poenotiti vizijo in pričakovanja glede kadrovske funkcije, ciljev in strategije z direktorjem holdinga in direktorji hčerinskih podjetij, ki so vsi novi, a izkušeni managerji, delno iz mednarodnih, delno iz slovenskih podjetij.

  • Sledi vzporedna graditev in vzpostavitev kadrovskega oddelka ter operativno izvajanje storitev, ki jih direktorji in vodje hčerinskih podjetij potrebujejo.

  • V podjetju bo potrebno dograditi vse procese od zaposlovanja do razvoja kadrov, kar je izjemna priložnost za osebo, ki se je tega učila v proizvodnih podjetjih z razvitimi procesi in orodji, tu pa bi dobila možnost samostojno vzpostaviti sistem.

  • Podjetje mora prenoviti sistemizacijo, plačni model, sistem nagrajevanja, v prihodnosti začeti delati s ključnimi kadri, začeti intenzivno delati na vseh vzvodih, ki vplivajo na podobo dobrega delodajalca, potrebujejo pa tudi kar nekaj novih sodelavcev na različnih področjih.

Pričakujemo

Pričakujemo:

  • Če vas privlači misel postati vodja kadrovske ekipe, ki bo ključno prispevala k temu, ali bomo imeli v Sloveniji še eno lastno globalno priznano blagovno znamko, če se ne ustrašite, ko človek ne ve, kje bi zagrabil, znate postaviti prioritete in tudi razvijati kadrovsko funkcijo z vodji, je to mesto za vas.

  • Ob smiselnem in proaktivnem akcijskem načrtu boste imeli podporo vodstva.

  • To je deloma mesto za ljudi, ki ne poznajo besede ne gre, šteje le vprašanje »kako«. Iščemo osebo z vsaj petimi leti izkušenj na podobnem delovnem mestu ali delovnem mestu, kjer ste osebi, ki je delala to, kar smo opisali, pomagali, sedaj pa bi vi stopili na krmilo.

  • Znanje enega tujega jezika je pomembno.

Ponujamo

Ponujamo:

  • Gre za okolje, kjer je prišlo do spremembe z menjavo celotnega vodstva, zato se zgodba začenja znova in je to po eni strani bel nepopisan list in velika priložnost, po drugi strani pa tudi precej nezaupanja zaposlenih, saj se v preteklosti z ljudmi ni delalo na tak način.

  • To je okolje z novim zdravim poslovnim modelom, jasnim lastništvom in pozitivnimi poslovnimi rezultati, a ogromnim potencialom z udejanjanjem sprememb in izboljšav.