Vodja kontrole kakovosti ter predstavnik vodstva za kakovost (PVK) m/ž

Objavljeno: 14.11.2017 Kraj dela: Grosuplje

Gabrijel Aluminium d.o.o.

V podjetju Gabrijel Aluminium proizvajalcem višjega razreda iz Evrope pomagamo najti inovativne rešitve tako pri proizvodnji polizdelkov, kot pri površinski obdelavi aluminija.

Več o podjetju

Gabrijel Aluminium d.o.o.

Predstavitev podjetja

Smo specialisti za inovativne rešitve na področju obdelave aluminija. S pomočjo izjemnega know how-a rešujemo zahtevnim strankam probleme pri površinski obdelavi aluminija in izdelavi polizdelkov iz aluminija ter jim tako nižamo stroške proizvodnje, skrajšamo čas razvoja ter odpravljamo skrbi.

Opis delovnega mesta

Naloge in odgovornosti:

 • skrbnik procesa kontrole kakovosti

 • vodenje oddelka kontrole kakovosti (vodenje, spremljanje, usposabljanje in koordinacijo zaposlenih na področju kontrole izdelkov),

 • določanje kriterijev kakovosti in odločanje o mejah dopustnosti, izdelava mejnih vzorcev,

 • izdelava in urejanje dokumentacije (plani nadzora, plani kontrole, poročila kakovosti za kupce, ...),

 • sodelovanje z ostalimi vodji procesov,

 • usposabljanje zaposlenih glede nivojev kakovosti izdelkov

 • sodelovanje pri razvoju novih izdelkov s stališča kontrole kakovosti,

 • sodelovanje z dobavitelji in razvoj le teh s strani kakovosti

 • izdaje reklamacij dobaviteljem za neskladne dobave

 • obvladovanje nadzornih in merilnih naprav,

 • odgovornost za hrambo in urejanje prejete tehnične dokumentacije proizvodov ter arhiviranje neveljavne dokumentacije

 • reševanje reklamacij, izdaja in spremljanje ter obdelava korektivnih in preventivnih ukrepov.

 • poročanje vodstvu o odstopanjih že dogovorjenih nivojev kakovosti proizvodov in storitev

 • skrb in odgovornost za ustrezno ravnanje v skladu s sistemom ravnanja z okoljem - sodelovanje s SSRO

 • učinkovit nadzor nad izvajanjem aktivnosti na področju sistema kakovosti

 • usposabljanje in pomoč zaposlenim na področju sistema kakovosti

 • odgovornost za posodabljanje dokumentacije sistema kakovosti

 • poročanje vodstvu o neskladnostih

 • dodeljevanje sistemskih preventivnih in korektivnih ukrepov

 • organizacija in izvajanje notranjih presoj ter izdelava poročil za vodstvo

 • izdelava poročil vodstvenih sestankov in kolegijev

 • druga potrebna opravila iz navedenega področja po navodilih direktorja družbe


Opisi ciljev in pričakovanih rezultatov delovnega mesta: • kvaliteten in učinkovit sistem vodenja kontrole kakovosti

 • kvaliteten nadzor nad izvajanjem aktivnosti iz naslova sistema kakovosti ISO 9001 ter IATF 16949 (opcija ISO/TS 16949)

Pričakujemo

Pričakujemo:

Stopnja zahtevane strokovne izobrazbe in smer: VI. stopnja izobrazbe tehnične smeri


Dodatna in posebna znanja, osebne sposobnosti in zahteve: • pridobljen certifikat za notranjega presojevalca za ISO 14001, 9001 in IATF 16949 (opcija ISO/TS 16949)

 • aktivno znanje angleškega jezika

 • sposobnost usposabljanja in vodenja drugih

 • sposobnost organiziranja

 • sposobnost organiziranja in koordiniranja

 • kreativnost in inovativnost

 • komunikacijske veščine

 • poznavanje zahtev ISO standarda


Delovne izkušnje, strokovni izpiti, dovoljenja za delo in podobno: najmanj 2 leti delovnih izkušenj na enakih ali podobnih delovnih mestih

Ponujamo

Ponujamo:

 • zaposlitev na začetku za določen čas z možnostjo podaljšanja v nedoločen čas

 • poskusna doba 6 mesecev

 • delo v prijetnem kolektivu in urejenem okolju


Pooblastila: • za reševanje reklamacij s kupci in dobavitelji

 • za zaustavitev proizvodnje v primeru ugotovljene neskladnosti izdelkov

 • za sprejemanje in določanje mejnih dopustnih nivojev kvalitete izdelkov (mejni vzorci)

 • za komunikacijo s kupci in dobavitelji glede kvalitete materialov in izdelkov

 • za zavajanje nove dokumentacije na server ter arhiviranje neveljavne

 • za dodelitev sistemskih preventivnih in korektivnih ukrepov posameznim procesom

 • za izobraževanje zaposlenih glede kontrole kakovosti in sistema vodenja kakovosti

 • za overjanje mejnih vzorcev

 • za odobritev dokumentov v kontroli kakovosti

 • za spremembe poslovnika kakovosti in potrditve organizacijskih predpisov

 • za potrditve obrazcev in sprejemanje le teh kot orodij v posameznih procesih

 • za uporabo službenega kombiniranega vozila

 • za službena potovanja brez predhodnega naloga nadrejenega za potrebe procesa kontrole kakovosti