Vodja projekta (m/ž)

Objavljeno: 13.09.2017 Kraj dela: Ljubljana

Kovinar Kočevje, d.o.o.

Smo uspešno podjetje z več kot 70-letno tradicijo pri izvajanju strojno instalacijskih del.

Več o nas: www.kovinar-kocevje.si.

Razpisujemo prosto delovno mesto za Vodjo projekta (m/ž).

Več o podjetju

Kovinar Kočevje, d.o.o.

Predstavitev podjetja

Splošno:

Prvi zametki današnjega podjetja KOVINAR KOČEVJE, segajo v leto 1946, ko je bila za potrebe obnove povsem porušenega mesta Kočevja ustanovljena Mestna kleparska delavnica.V letu 1961 so se združila takratna podjetja INSTALACIJE, SPLOŠNO KLEPARSTVO in KOVAŠTVO in se preimenovala v Podjetje storitvenih obrti KOVINAR KOČEVJE.

Z izboljševanjem kadrovske strukture so nastajale možnosti za opuščanje takratnih proizvodnih programov in preusmeritev v gradbene instalacije, ki še danes predstavljajo pomemben delež dejavnosti podjetja.

Zaradi nenehne skrbi za kvaliteto svojih storitev, so si delavci KOVINAR-ja ustvarili visok ugled, katerega so nenehno potrjevali v širšem slovenskem prostoru, kakor tudi zunaj.

Podjetje KOVINAR KOČEVJE, d.o.o. opravlja svojo dejavnost v operativnem sektorju, za skupna dela pa se opravljajo v enoti strokovnih služb.

Lastniška struktura:

KOVINAR KOČEVJE, d.o.o. je sedaj v lasti podjetja SKUPINA KOVINAR, d.d., Kočevje.

Dejavnost družbe:

Po standardni klasifikaciji dejavnosti je družba razvrščena v dejavnost 43.220 »instalacije vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav « z matično številko 5066905 in davčno številko 72042796.

Dejavnost družbe je:

• vodovodne in sanitarne instalacije
• ogrevalne instalacije
• plinske instalacije
• prezračevanje in klimatizacija
• krovstvo
• kleparstvo
• stavbno ključavničarstvo
• proizvodnja in montaža kovinskih konstrukcij

V podjetju je povprečno zaposlenih 40 delavcev. Imamo ustrezno število strokovno usposobljenih vodilnih monterjev. Delavci podjetja izpolnjujejo vse zahtevane pogoje v skladu z veljavno zakonodajo in internimi akti podjetja.

Opis delovnega mesta

Naloge in odgovornosti:

  • vodenje, organiziranje, planiranje, koordiniranje in kontroliranje del na projektu v skladu s postavljenimi proizvodnimi plani in programi,

  • odgovornost za realizacijo del v skladu s pogodbeno tehnično dokumentacijo,

  • sodelovanje z investitorji in naročniki del, projektantom, nadzorom ter koordinatorjem za VPD.

Pričakujemo

Pričakujemo:

Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:  • najmanj višješolska izobrazba strojne smeri,

  • najmanj 4 leta delovnih izkušenj na področju projektnega vodenja strojno instalacijskih del, z navedbo referenc s področja projektnega vodenja,

  • dobro poznavanje dela z računalnikom (Word, Excel …),

  • organizacijske in vodstvene sposobnosti,

  • zaželen strokovni izpit iz strojne stroke.

Ponujamo

Ponujamo:

Delo se opravlja pretežno na ljubljanskem področju. Z izbranim kandidatom bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s 3 mesečnim poskusnim rokom.


V dinamičnem delovnem okolju zagotavljamo izbranemu kandidatu osebno ter strokovno rast.