Vodja projektov m/ž

Objavljeno: 07.11.2017 Kraj dela: Maribor

Mariborska livarna Maribor d.d.

V Mariborski livarni Maribor z združevanjem znanj o kovinah in znanj o orodjih uspešno izpolnjujemo pričakovanja svojih naročnikov v avtomobilski in elektro industriji, industriji bele tehnike in mnogih podjetjih, ki potrebujejo polproizvode iz bakra in njegovih spojin, in v modernem svetu vse bolj nepogrešljivega aluminija.

Naša organiziranost in naš razvoj se prilagajata zahtevam in potrebam naših partnerjev. Zato nenehno vlagamo v znanja zaposlenih in v nova delovna orodja ter stroje.

Več o podjetju

Mariborska livarna Maribor d.d.

Leto ustanovitve

1974

Predstavitev podjetja

Mariborska livarna Maribor združuje:

PE Alutec, kjer v treh osnovnih profitnih centrih (orodjarna, tlačna livarna z mehansko obdelavo in kovačijo) izdelujemo orodja, aluminijske tlačne ulitke ter obdelance in odkovke.PE Aklimat, kjer proizvajamo in prodajamo aluminijaste radiatorje AKLIMAT.

Število zaposlenih

250 - 500

Poslanstvo in vizija

Poslanstvo

Smo inovativen in zanesljiv partner našim kupcem. Z roko v roki s kupcem želimo doseči obojestranski uspeh na globalnem trgu. Zaupanje je naša obveza. Predstavljamo zanesljivo vrednost našim lastnikom, zaposlenim in partnerjem.VizijaDružba MLM d.d. želi postati globalno prepoznavno podjetje na področju EMS in OEM poslov, s sposobnostjo ponuditi svoje storitve najzahtevnejšim kupcem na področju avtomobilske industrije ter industrije bele tehnike. Naša 90-letna kultura je osnovana na močni volji in konkurenčnosti, kar pa je temelj za konstantne inovacije ter visokokvalitetne rešitve, ki jih nudimo.

Storitve ali proizvodi

Izdelujemo različna orodja in mehansko obdelane aluminijske tlačne ulitke, namenjene avtomobilski, elektro- in strojni industriji. Razvijamo inovativne rešitve za specifične potrebe tudi najzahtevnejših svetovnih kupcev – od koncepta, preko prototipa, do serijskega izdelka.Ponašamo se s kontinuirano rastjo več kot 10% (lani 14%). Organiziranost in razvoj se prilagajata zahtevam in potrebam naših partnerjev. Zato nenehno vlagamo v znanja in v nova delovna orodja in nove stroje.Pridobili smo ugled visokokakovostnih izdelkov, ki zasedajo pomembno mesto na trgih južne Evrope in uspešno osvajajo nove trge.Program Kovačije se nanaša na proizvodnjo odkovkov in obdelancev, namenjenih širokemu krogu industrijskih uporabnikov.

Opis delovnega mesta

Naloge in odgovornosti:

 • vodi projekte pri osvajanju novih artiklov v PE Alutec

 • izdeluje ustrezno projektno dokumentacijo v skladu z zahtevami kupcev, avtomobilske industrije in mednarodnih standardov

 • sodeluje pri pripravi tehnoloških rešitev za nove artikle

 • sodeluje pri predstavitvi rešitev pri kupcih

 • pripravlja terminske plane  

 • usklajuje termine in aktivnosti v in izven podjetja

 • izvaja analize porabe materiala, energije orodij in normativov časa

 • pripravlja in organizira potrebne razgovore pri kupcih

 • komunicira z zunanjimi ustanovami pri izvajanju projektov

 • sodeluje pri optimiranju tehnično tehnoloških postopkov v proizvodnji

 • spremlja poizkusno in tekočo proizvodnjo

 • spremljanje tehnološkega razvoja pri konkurenci in v svetu ter opravlja »benchmarking«

 • izdelava investicijskih elaboratov

 • obvladuje terminske plane

 • obvladuje budget projektov

 • obvladuje stroške proizvodnje produkta iz projekta

 • sodeluje pri izdelavi ponudb za nove artikle

 • zbira ponudbe in sodeluje pri izbiri novih strojev in naprav za izdelke, ki so predmet projektov

Pričakujemo

Zahtevana izobrazba:

VI/1., VI/2.

Zahtevane delovne izkušnje:

4 - 5 let

Pričakujemo:

 • pravilno, strokovno, ustrezno, pravočasno in v skladu s Poslovnikom kakovosti izvedbo vseh obveznosti in nalog, ki izhajajo iz opisa delovnega mesta, pogodbe o zaposlitvi in splošnih aktov delodajalca

 • aktivnosti v projektantskih skupinah 

 • nadzoruje izvajanje projekta in ukrepa da je delo narejeno v celoti (časovno in količinsko)

 • finančno realizacijo projekta

 • spoštovanje rokov in terminov izdelave prototipnih in serijskih orodij

 • pravočasen vnos pravilnih/resničnih podatkov v evidence, poročila ali informacijski sistem

Ponujamo

Ponujamo:

 • takojšnjo zaposlitev za nedoločen čas s poskusnim delom 3 mesece

 • delo v uspešnem, dinamičnem in razvojno usmerjenem kolektivu

 • redno in stimulativno plačilo

 • delo za polni delovni čas

 • možnost kariernega in osebnostnega razvoja

Mesečno plačilo:

po dogovoru - v skladu z internimi pravili družbe