Vodja projektov v Nemčiji m/ž

Objavljeno: 17.11.2016 Kraj dela: Nemčija

Makro 5 Gradnje d.o.o.

Smo uspešno slovensko gradbeno podjetje, ki se ukvarja z gradnjo visoko kakovostnih objektov najrazličnejših vrst od stanovanjske gradnje, poslovnih in tehnoloških prostorov do turističnih kompleksov. Specializirani smo za novogradnje, rekonstrukcije, projektiranje in svetovanje.

V okviru raziskovalne dejavnosti v našem podjetju razvijamo interni standard in tehnologije za energetsko prenovo spomeniško zaščitenih stavb ter sistem vodenja projektov energetske sanacije stavb.

Več o podjetju

Makro 5 Gradnje d.o.o.

Glavna dejavnost

Specializirani smo za novogradnje, rekonstrukcije, projektiranje in svetovanje.

Predstavitev podjetja

Smo uspešno slovensko gradbeno podjetje, ki se ukvarja z gradnjo visoko kakovostnih objektov najrazličnejših vrst od stanovanjske gradnje, poslovnih in tehnoloških prostorov do turističnih kompleksov. Specializirani smo za novogradnje, rekonstrukcije, projektiranje in svetovanje.
V okviru raziskovalne dejavnosti v našem podjetju razvijamo interni standard in tehnologije za energetsko prenovo spomeniško zaščitenih stavb ter sistem vodenja projektov energetske sanacije stavb.

Jamčimo:
- kakovost našega dela in dela naših podizvajalcev, odlične materiale
- uporaba najsodobnejših tehnologij
- odličnost poslovanja

Uresničevati želje najzahtevnejših investitorjev in kupcev, ki pričakujejo najvišjo
kakovost za svoje stanovanjske objekte, poslovne prostore ali hotelske komplekse, pomeni, ponuditi celostni pristop k projektu, s spoštovanjem rokov, predračunov, kakovostno izvedbo ter tesno sodelovanje s partnerji.

Naš cilj je dolgoročno sodelovanje s poslovnimi partnerji. Izpeljemo lahko najbolj obsežne in kompleksne projekte, saj imamo dolgoletne izkušnje s koordiniranjem številnih podizvajalcev in dobaviteljev.
Usposobljeni smo za realizacijo projektov vezanih na finančno podporo različnih skladov pod okriljem Evropske unije.

Število zaposlenih

50 - 99

Poslanstvo in vizija

Makro 5 Gradnje bo do leta 2020 vodilno podjetje za vodenje gradbenih projektov v Sloveniji.


Poslovno vizijo uresničujemo z visoko motiviranimi zaposlenimi, ki predstavljajo temelj naše poslovne strategije.

Skrb za zaposlene, dobri odnosi z našimi poslovnimi partnerji in družbeno odgovorno delovanje so pogoji, ki jih izpolnjujemo, da dosegamo kakovostne storitve in zadovoljstvo investitorjev.

Glavne vrednote podjetja Makro 5 gradnje so znanje, kakovost in poštenost.

Posel temelji na upoštevanju najsodobnejših tehnologij na področju gradbeništva in organizacije dela, skrbi za strokovnost projektov, izobraževanju in poslovni odličnosti.

Kakovost svojih storitev dokazujemo s certifikatom ISO 9001:2000.

Opis delovnega mesta

Naloge in odgovornosti:

 • načrtovanje, organiziranje, usmerjanje, vodenje in kontrola procesov priprave dela, gradnje in zaključevanja objektov,


Kalkulacija posla • pomoč pri pridobivanju del in storitev za gradnjo, prenovo ali adaptacijo stavb,


Priprava dela • geomehanski pregled terena (pri novogradnjah),

 • pregled ponudb kooperantov, morebitna nova povpraševanja in pogajanja,

 • izdelava grobega terminskega plana,

 • usklajevanje projekta in materialov s projektantom in investitorjem,

 • priprava gradbišča za pravočasen začetek gradnje,

 • uvedba v delo s strani investitorja (prevzem tehnične dokumentacije, ustreznih dovoljenj in gradbišča),


Izgradnja objekta • usklajevanje z investitorjem,

 • nabava materialov za potrebe gradbišča,

 • ažurno vodenje gradbene knjige, gradbenega dnevnika in drugih evidenc ter kontrola stroškov gradnje,

 • nadzor izvajanja ukrepov varstva pri delu,

 • koordiniranje izvajalcev javnih služb (prekopi cest, elektro, plonski, vročevodni in telefonski priključki, priklopi za javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje, javna razsvetljava),

 • kontrole:

 • kontrola kvalitete izvedenih del kooperantov in količine vgrajenih materialov

 • terminsko spremljanje gradnje s koordiniranjem glavnih izvajalcev (gradbeno-strojno-elektro)  s sklicevanjem operativnih sestankov

  • finančno spremljanje projekta:

  • kontrola obračuna izvedenih del in priprava računov za investitorje (situacije)

  • kontrola računov kooperantov za gradbena, obrtniška in instalacijska dela ter njihova potrditev, • pravočasno in tekoče informiranje direktorja o stanju na gradbišču


Zaključevanje projekta • pridobivanje dokumentacije za tehnični pregled in sodelovanje na njem,

 • odprava pomanjkljivosti, ugotovljenih na tehničnem pregledu,

 • sodelovanje pri prevzemu objekta v uporabo s strani investitorja,

 • odprava reklamacij (vidnih napak), ugotovljenih na primopredaji – povezava s končnim obračunom s kooperanti,

 • končni obračun z investitorjem in kooperanti,

 • priprava projektov za arhiviranje (sortiranje dokumentacije),

 • izročitev garancije za odpravo napak investitorju,

 • odprava reklamacij (skritih napak) v garancijskem roku,

 • opravlja ostala dela po nalogu vodje operativa.

Delovni čas:
polni delovni čas

Pričakujemo

Zahtevane delovne izkušnje:

6 - 9 let

Pričakujemo:

Strokovna izobrazba: • VII. – st.  univ. dipl. inž. gradb.


Funkcionalna znanja: • opravljen strokovni izpit,

 • delo z računalnikom,

 • vozniški izpit B kategorije,


Ostale zahteve: • obvezno znanje nemškega jezika

 • obvezno dokazljive refenece iz vodenja projektov v vrednosti najmanj 500.000 eur

Ponujamo

Ponujamo:

 • zaposlitev za nedoločen čas

 • bonitete (avto, telefon, računalnik, spanje v tujini)

 • bonitetno plačo na uspeh projekta

Oblika zaposlitve ali sodelovanja:

zaposlitev za nedoločen čas

Poskusna doba:

6 mesecev

Mesečno plačilo:

nad 3500 € bruto