Vodja sektorja Razvoj & Raziskave m/ž

Objavljeno: 07.11.2016 Kraj dela: Celje

EMA d.o.o.

EMA d.o.o. Celje - označevanje in sledljivost v industriji in logistiki, Teharje 7B, 3000 Celje vabi zaradi širitve obsega poslovanja v svojo uspešno, stabilno in perspektivno delovno sredino nove sodelavce. Nenehna rast in širitev družbe je naša stalnica. Našim zaposlenim so odprte številne možnosti razvoja.

Več o podjetju

EMA d.o.o.

Glavna dejavnost

Celovite rešitve za proizvodnjo, logistiko in skladiščenje.

Leto ustanovitve

1990

Predstavitev podjetja

Smo inovativno evropsko podjetje z 20-letno tradicijo specializacije za celovite rešitve na področju:
 • industrijskega označevanja izdelkov in embalaže,

 • zagotavljanja sledljivosti blaga v proizvodnji, logistiki in skladiščenju ter

 • sledenja premičnin

Število zaposlenih

20 - 49

Poslanstvo in vizija

Naša vizija je postati vodilni evropski ponudnik celovitih rešitev na področju zagotavljanja sledljivosti blaga od proizvodnje linije do končnega potrošnika. Še korak dlje pa si na svetovni ravni prizadevamo za položaj vodilnega ponudnika telematičnih rešitev na področju sledenja premičnin v navtiki.

Cilji in usmeritve

Stalnici našega osebnega in poslovnega razvoja sta nenehno strokovno izpopolnjevanje in kontinuirano sledenje tehnološkim inovacijam. Ker se zavedamo, da so samo celostno naravnane rešitve, s katerimi našim poslovnim partnerjem zagotavljamo višjo produktivnost in potrebno konkurenčno razlikovalnost, pot za doseganje poslovne odličnosti in napredka.

Storitve ali proizvodi


 • industrijsko označevanje,

 • zaščitno pakiranje,

 • vroče lepljenje,

 • avtomatska identifikacija,

 • sistemi sledljivosti,

 • potrošni material,...

Opis delovnega mesta

Naloge in odgovornosti:

Izbrani kandidat bo zadolžen za vodenje sektorja Razvoj&Raziskave, ki razvija produktno linijo BlueTraker. To pomeni, da bo zadolžen za pregled nad razvojnimi nalogami in projekti ter doseganje zastavljenih ciljev. Kandidat mora imeti odlične organizacijske in vodstvene funkcije (naravni vodja) ter hkrati zadovoljivo tehnično znanje z vseh treh področij razvoja ( razvoj programskih aplikacij, razvoj elektronike in razvoj vgrajene programske opreme).


Glavne naloge izbranega kandidata: • strokovno in administrativno vodenje sektorja Razvoj & Raziskave,

 • načrtovanje, usmerjanje in usklajevanje raziskovalnih in razvojnih dejavnosti treh oddelkov (razvoj programskih aplikacij, razvoj elektronike in razvoj vgrajene programske opreme),

 • vodenje in upravljanje razvojnih inženirjev,

 • učinkovito načrtovanje porabe razpoložljivih sredstev za razvoj,

 • priprava razvojne strategije v sodelovanju z vodstvom podjetja in prodajnim oddelkom,

 • koordiniranje razvojnih projektov z uporabo agilnih razvojnih metod (SCRUM),

 • vpeljava izboljšav v razvojni sistem,

 • svetovanje pri izdelavi projektnih predlogov, izdelavi programskih specifikacij, rešitev in dokumentacije,

 • analiza razvojnih zahtevkov in ocena potrebnega dela za razvoj.

Pričakujemo

Pričakujemo:

Splošni pogoji: • najmanj VI. stopnja izobrazbe, smer računalništvo in informatika oz. drugače izkazane ustrezne kompetence,

 • vsaj 5 let delovnih izkušenj na delovnih mestih, ki zahtevajo enake kompetence, kot so zahtevane s tem razpisom,

 • dobro znanje angleškega jezika,

 • poznavanje orodja MS Office,

 • vozniški izpit B-kategorije.


Posebna znanja in kompetence: • izkušnje na področju razvoja (programski del in strojni del) elektronskih sklopov in naprav,

 • dobro razumevanje delovanja elektronskih sklopov in IKT (informacijsko-komunikacijske tehnologije),

 • dobro poznavanje konceptov arhitekture, razvojnih procesov in metod v skladu z IEEE standardi,

 • poznavanje standardnih vzorcev in orodij za pisanje specifikacij programskih rešitev,

 • poznavanje agilnih metodologij (SCRUM) in ustreznih orodij (MS Visual Studio Online),

 • sposobnost usklajevanja razvojnega dela v skupini do 20 razvijalcev.


Posebne osebnostne značilnost: • vodstvene kompetence

 • zanesljivost in doslednost,

 • sposobnost timskega dela,

 • komunikacijske veščine,

 • sposobnost analitičnega razmišljanja,

 • odgovornost do dela in doseganja ciljev.

Ponujamo

Ponujamo:

 • zaposlitev za nedoločen čas s poskusnim delom 6 mesecev.


Plačilo je stimulativno in pod pogojem doseganja odličnih rezultatov upravljanja presega plačilo, ki je dosegljivo v podobnih razvojnih podjetjih v Sloveniji.