Vzdrževalec IV (I), mizar m/ž

Objavljeno: 13.04.2018 Kraj dela: Brdo pri Kranju

JGZ Brdo

Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve Republike Slovenije upravlja protokolarne objekte tako v okviru posestva Brdo kot v bližnji okolici in Ljubljani: Grad Brdo, Kongresni center Brdo, Grad Strmol, Vila Bled, Vila Zlatorog, Koča Jezero, Vila Podrožnik.

Zavod v okviru registrirane dejavnosti kot gospodarska javna služba: opravlja strokovne, tehnične in druge naloge, vezane na upravljanje stvarnega premoženja v lasti ustanoviteljice, katero je bilo s sklepom Vlade Republike Slovenije preneseno v upravljanje zavoda, ter druge naloge, ki omogočajo njegovo smotrno in gospodarno rabo in razvoj; opravlja protokolarne storitve skladno s sklepom o določitvi protokolarnih pravil in organizira druge dogodke za državne organe.

Več o podjetju

JGZ Brdo

Opis delovnega mesta

Naloge in odgovornosti:

 • izdelovanje in popravljanje lesenih objektov, lahkih konstrukcij, opreme in izdelkov ter stavbnega pohištva s pomočjo lesnoobdelovalnih strojev in orodij,

 • dekoriranje pohištva in opreme z vstavljanjem lesa, pritrjevanjem oplat in rezbarjenjem vzorcev ter sodelovanje pri izvajanju obnovitvenih in restavratorskih del,

 • manj zahtevna tapetniška dela,

 • koordinacija rednih vzdrževalnih in obnovitvenih del v ali okoli objektov,

 • skrb za delovna sredstva,

 • izvajanje transportov in premikov opreme in pohištva v objektih,

 • izvajanje aktivnosti za izvedbo dogodkov,

 • opravljanje drugih nalog v skladu z odločitvami ali po zahtevah vodje.

Pričakujemo

Pričakujemo:

 • IV. stopnjo izobrazbe – srednje poklicno izobraževanje / srednja poklicna izobrazba,

 • smer izobrazbe: lesarska ali druga ustrezna,

 • 6 mesecev delovnih izkušenj.

Ponujamo

Ponujamo:

 • zaposlitev za nedoločen čas,

 • 2 mesečno poskusno delo.

Brdo