Živinorejec / traktorist m/ž

Objavljeno: 05.01.2018 Kraj dela: Kočevje

ATAMA, d.o.o.

ATAMA je zasebna agencija za zaposlovanje, ki je začela delovati 1998. Naše delo in razvoj temeljita na domačem znanju in izkušnjah, ob nenehnem spremljanju in proučevanju dobrih vzorov iz razvitega sveta. Pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve smo registrirani za dejavnost zagotavljanja delavcev in smo koncesionar za opravljanje dejavnosti posredovanja začasnih in občasnih del dijakom in študentom. Smo ustanovna članica GIZ agencij za posredovanje dela in zaposlitev.

Osnovna dejavnost podjetja GO-KO d.o.o. je proizvodnja mleka in mesa. S tem Govedoreja Kočevje nadaljuje tradicijo organizirane reje govedi, ki se je začela na Kočevskem leta 1948 z ustanovitvijo takratnega družbenega posestva. Na štirih lokacijah (Cvišlerji, Livold, Mlaka in Koblarji) se nahaja povprečno 1.100 glav krav molznic in 1.400 glav ostale goveje živine, blizu 1800 ha kmetijskih površin pa zagotovi dovolj osnovne krme za vse kategorije živali v govedoreji.

Več o podjetju

ATAMA, d.o.o.

Predstavitev podjetja

ATAMA je zasebna agencija za zaposlovanje, ki je začela delovati 1998. Naše delo in razvoj temeljita na domačem znanju in izkušnjah, ob nenehnem spremljanju in proučevanju dobrih vzorov iz razvitega sveta.

Pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve smo registrirani za dejavnost zagotavljanja delavcev in smo koncesionar za opravljanje dejavnosti posredovanja začasnih in občasnih del dijakom in študentom.

Smo ustanovna članica GIZ agencij za posredovanje dela in zaposlitev.

Poslanstvo in vizija

Podjetjem pomagamo povečati učinkovitost kadrovske funkcije, da bi uspešno uravnavala strukturo zaposlenih s potrebami poslovanja.

Ljudem pomagamo povečati zaposljivost in sposobnost prilagajanja dinamičnim spremembam trga dela.

Cilji in usmeritve

Strategija

Dolgoročno partnersko sodelovanje
Spoznavamo poslovno strategijo partnerjev, njihovo kadrovsko naravnanost in tekoče potrebe.

Celovitost ponudbe
Z izvajanjem naših storitev podpiramo vse vrste zaposlovanja večine kategorij iskalcev dela, opravljamo kadrovsko svetovanje in izvajamo strokovno kadrovsko dejavnost za gospodarske družbe, javni sektor in samostojne podjetnike.

Fleksibilnost na področju zaposlovanja
Omogočamo različne fleksibilne oblike zaposlitve in dela, tudi z zaposlovanjem v naši agenciji in posojanjem delavcev, kot komplementarni obliki zaposlitve za nedoločen čas.

Vrednote

Strokovnost
Skrbimo za osebno rast, učenje, spremljamo novosti spodbujamo spremembe.

Prijaznost
Spoštujemo dostojanstvo ljudi, ki izpolnjujejo svoje potrebe z našimi storitvami. Pričakovanja partnerjev znamo upravičiti v njihovih posebnostih.

Moralnost
Spoštujemo zakonitost in etična načela dela z ljudmi in poslovnimi partnerji.

Opis delovnega mesta

Naloge in odgovornosti:

Podjetje, ki se ukvarja s proizvodnjo mleka in mesa, med svoje vrste vabi Živinorejca / traktorista (m/ž).


 Delo obsega: • vožnja traktorja z namenom krmljenja živine, prevoza živine in druga kmetijsko-poljedelska opravila,

 • izvajanje posameznih faz v proizvodnem ciklu in oskrbovanje živali v skladu z navodili,

 • izvajanje del v molzišču, porodnišnici in v vzreji mlade živine, 

 • krmljenje živali,

 • ročni ali strojni razvoz krme po krmilni mizi, 

 • izvajanje pomoči pri kontroli zdravstvenega stanja živali, pri veterinarskih delih, pri aplikaciji zdravil, pri osemenjevanju živali, pri porodničarskih delih, pri urejanju dogonskih poti, delovanju električnih ograj in signalizacije, 

 • opazovanje in evidenca estrusov, 

 • manipulacija in fiksacija živali med posegi, 

 • dovoz in razdeljevanje nastilja, 

 • dogon živine s paše in na pašo, urejanje in vzdrževanje higiene bivalnega okolja živali (krmilne mize, stojišča, hodniki in jasli), 

 • evidentiranje dogodkov, 

 • odpravljanje enostavnejših napak na opremi, 

 • obveščanje o odstopanjih od normalnega stanja.


Izvajanje poljedelskih del:  • nakladanje, razkladanje in prevoz živine, gnoja, gnojil, semen, pridelkov, idr.,

 • obdelovanje kmetijskih površin s kmetijsko mehanizacijo (priprava zemlje, gnojenje, sejanje, obdelovanje, škropljenje, košnja, žetev, skladiščenje, ...),

 • tekoče vzdrževanje strojev skladno z navodil proizvajalca, 

 • izvajanje zahtevnejših vzdrževalnih del po navodilih, 

 • opravljanje raznovrstnih kmetijskih ročnih del, 

 • evidentiranje dogodkov (poraba gnojil, semen, zaščitnih sredstev in drugega materiala, opažanja na stanju posevkov, zemljišč, naprav in opreme, ...),

 • samokontrola, 

 • odpravljanje enostavnejših napak na opremi, 

 • obveščanje o odstopanjih od normalnega stanja. 

Pričakujemo

Pričakujemo:

Pričakujemo prijavo kandidatov, ki so vsaj delno seznanjeni z kmetijskimi opravili in imajo opravljen izpit za upravljanje traktorja, izpit za upravljanje težke gradbene mehanizacije predstavlja dodatno prednost.

Ponujamo

Ponujamo:

 • Naročnik k prijavi vabi posameznike, katere veseli delo na kmetiji in si želijo zanesljivega delodajalca, s katerim bi sodelovali na dolgi rok. 

 • Z izbrano osebo bo naročnik sklenil pogodba za določen čas, s preizkusnim obdobjem in kasnejšo možnostjo zaposlitve za nedoločen čas.

 • Redno plačilo je sestavljene iz zajamčenega dela in stimulativnega nagrajevanja.

 • Delovno mesto se nahaja v Kočevju, delo se opravlja 6 dni v tednu, večji del v dopoldanski izmeni.