Glavni računovodja m/ž

Objavljeno: 26.07.2018 Kraj dela: Ljubljana

GRANADA GROUP d.o.o.

Granada Group d.o.o. je mlado podjetje, ki se ukvarja z nepremičninami (prodaja, najem in oddajanje nepremičnin).

Več o podjetju

GRANADA GROUP d.o.o.

Opis delovnega mesta

Naloge in odgovornosti:

 • organizacija računovodskega dela;

 • nadzor nad skladnostjo z zakonodajnimi in podzakonskimi predpisi v računovodstvu;

 • priprava delovnih načrtov;

 • vodenje računovodskega dela, organizacija računovodskega dela;

 • nadzor nad opravljenim računovodskim delom;

 • vodenje računovodskih knjig, vodenje evidence transakcij;

 • obračun davkov in prispevkov;

 • obračun plač, kadrovske evidence;

 • obračun DDV;

 • nadzor nad izvajanjem blagajnika;

 • izstavljanje računov;

 • izterjavo dolgov, nadzor nad terjatvami;

 • preverjenje in usklajevanje odprtih postavk z dobavitelji in kupci;

 • vodenje plačilnega prometa, priprava plačilnih nalogov v on-line banki, priprava bančnih izpiskov, delo z banko

 • zagotavljanje zakonitosti, pravočasnosti in pravilnosti priprave dokumentacije;

 • priprava poročil za notranje potrebe;

 • vodenje regulative in registerske dokumentacije;

 • izvajanje drugih računovodskih del;

 • nadomeščanje drugih zaposlenih - po potrebi;

 • izvajanje drugih del po navodilih nadrejenega;

 • nadzor nad izvajanjem predpisov, aktov (nadzor delovnega časa, sistem itd.);

 • evidenca odmorov in koriščenje dopustov zaposlenih;

 • nadzor nad uporabo sredstev ter zalog;

 • priprava poročil;

 • zagotavljenje vanosti računovodske dokumentacije ter priprava za v arhiuv;

 • organizacija racionalnega sistema kroženja dokumentov;

 • sodelovanje z lokalnimi ustanovami, podjetji, FURS;

 • analiza pogodb na predmet finančnega tveganja ter obveščanje nadrejenega o morebitnih tveganjih;

 • nadzor nad podrejenimi;

 • izvajanje varnostnih in zdravstvenih predpisov, izvajanje okoljevarstvenih predpisov;

 • skrb za funkcionalno (osebno) usposabljanje na svojem področju;

 • opravljanje del po navodilih direktorja in drugih nadrejenih oseb;

 • izvajenje sestankov z zaposlenimi;

 • priprava potrebne dokumentacije za inšpekcijske, preglede ter za druge uradne inštitucije;

 • opravljanje vseh potrebnih del za pravočasno izvajanje vseh veljavnih predpisov in za pravočasno izvajanje vseh možnih odločitev in navodil pristojnih organov;

 • vsaj enkrat tedensko pisno poročanje direktorju in drugim nadrejenim osebam o opravljanju uradnih dolžnosti, pomembnih dogodkih in o doseganju zastavljenih ciljev;        

Pričakujemo

Pričakujemo:

Cilji delovnega mesta: • natančno in kvalitativno izvajanje delovnih nalog;

 • izkušnje pri delu z več podjetij hkrati;


Zahteve za položaj: • potrebno je poznavanje slovenskega, ruskega jezika; znanje angleščine ni nujno, vendar zaželeno;

 • poznavanje slovenske računovodske in davčne zakonodaje;

 • samozavesten uporabnik MS Office;

 • delati v programu Minimax;

 • delo v različnih bankah strank;

 • pisarniška oprema: faks, tiskalnik, optični bralnik, oprema za kopiranje, urad ATS

 • analitični um;

 • odgovornost in sposobnost hitrega odločanja;

 • odpornost na stres in sposobnost dela v velikem obsegu informacij;

 • pozornost, skrbnost;

 • urejenost. poštenost;

 • načrtovanje dela in sposobnost določanja prednostnih nalog;

 • prožnost, komunikacijske veščine, spretnosti timskega dela;


Potrebna stopnja izobrazbe: • visokošolsko izobraževanje v računovodstvu;

 • višja ekonomska izobrazba;


Delovne izkušnje: • najmanj 2 leti na podobnem delovnem mestu;Ponujamo

Ponujamo:

 • zaposlitev za določen čas 1 leta, z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas;

 • poskusno dobo 2 meseca;


Urnik dela: • 5 delovnih dni v tednu, od 8.00 do 17.00, kosilo od 12.00 do 13.00;