Komercialist v gradbeništvu m/ž

Objavljeno: 03.10.2018 Kraj dela: Idrija

SGP ZIDGRAD Idrija d.d.

SGP Zidgrad Idrija d.d. je srednje veliko gradbeno podjetje z dolgoletno tradicijo, ki izvaja vse vrste gradbenih projektov, predvsem na območju zahodne Slovenije, pa tudi širše.

Zaradi svoje finančne in kadrovske stabilnosti, kompetetnih sodelavcev in mreže podizvajalcev  lahko prevzamemo po naročilu investitorja v izgradnjo najzahtevnejše objekte.

Zaradi upokojitve delavca  objavljamo prosto delovno mesto "Opravljanje komercialnih del - komercialist " (m/ž).

Več o podjetju

SGP ZIDGRAD Idrija d.d.

Glavna dejavnost

Gradnja inženirskih objektov.

Leto ustanovitve

1947

Predstavitev podjetja

GRADBENIŠTVO:

Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb

SGP Zidgrad Idrija d.d. se ponaša z dolgoletno tradicijo izgradnje stanovanjskih in poslovnih objektov. V preteklosti je tako podjetje zgradilo vrsto stanovanjskih sosesk na ožjem in širšem območju, v preteklih dveh desetletjih pa je zaradi velikih investicijskih vlaganj v gospodarstvu gradil veliko poslovnih objektov, zlasti proizvodnih hal in upravnih zgradb za hitro se razvijajoče domače gospodarstvo, kakor tudi druge spremljajoče objekte.

Pri tem je družba sposobna nuditi investitorjem celoten inženiring izgradnje objekta, kot tudi kakovostno gradnjo objekta ter zadovoljiti vse specifične zahteve investitorja pri gradnji.

Gradnja cest in mostov

Družba izvaja tudi gradnjo cest in drugih prometnih površin za cestni promet, kakor tudi gradnjo mostov. Pri tem družba zagotavlja visoko stopnjo vodenja projektov ter kakovostno gradnjo v postavljenih rokih.

Izvajanje strojnih del ter prevozov

SGP Zidgrad Idrija d.d. ima organizirano v okviru družbe tudi enoto strojne mehanizacije in avtoparka. Pri tem razpolaga z kvalitetno gradbeno mehanizacijo in avtoparkom, z usposobljenim strokovnim kadrom pa je sposobna izvesti prevoze tovorov, kakor tudi prevoze betonov z avtomešalci in vgradnjo betonov s črpalko ter delo z avtodvigali. Izvajamo vsa zemeljska dela s strojno mehanizacijo.

Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg

Občasno družba izvaja tudi kompletno izvedbo nepremičninskih projektov, od pridobitve projektne dokumentacije do izgradnje objekta ter prodaje nepremičnin na trgu.

Monter Instalacije d.o.o.

V okviru hčerinske družbe Monter Instalacije d.o.o. družba izvaja inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav ter druge inštalacije pri gradnjah ter krovsko kleparska dela. Zaradi dolgoletne tradicije ter strokovnega pristopa k delu je družba sposobna zagotoviti kvalitetno izvedbo inštalacije ogrevalnih napeljav in naprav v stavbah in drugih gradbenih objektih, montažo prezračevalnih in klimatskih naprav in napeljav, popravila in vzdrževanje vodovodnih, plinskih in sanitarnih napeljav. Izvaja krovsko kleparska dela, izdelavo in postavljanje žlebov, snegolovov in podobna kleparska dela.

Trgovina z gradbenim materialom

Trgovina z gradbenim materialom ponuja širok spekter gradbenih proizvodov za gradnjo in obnavljanje objektov.

Število zaposlenih

20 - 49

Poslanstvo in vizija

Poslanstvo:

Naša osnovna naloga je gradnja objektov z upoštevanjem visokih okoljskih in tehnoloških standardov. Uresničujemo jo s pomočjo dolgoletne tradicije, izkušenj in svojim znanjem. Želje naročnikov izpolnjujemo kvalitetno in pravočasno, v okolju pa puščamo zgrajene objekte, ki so naš ponos in referenca.

Cilji in usmeritve

Družba sledi naslednjim ciljem:

• poslovni uspešnosti z doseganjem najvišjih standardov kvalitete in povečanja konkurenčnosti,
• prilagajanju naročnikovim željam in potrebam ter izpolnjevanju njihovih pričakovanj,
• skrbeti za dolgoročen razvoj strokovnih kadrov in pridobivanje znanja na področju graditeljstva,
• razširiti obseg poslovanja v širšem slovenskem okolju, povečati ugled ter krepiti kapitalsko in finančno sposobnost družbe.

Opis delovnega mesta

Naloge in odgovornosti:

 • pridobivanje del na trgu in na podlagi javnih razpisov,

 • samostojna priprava dokumentacije za javne razpise ali direktne naročnike,

 • pripravljanje ponudb, koncipiranje elementov za sestavo pogodb in cenikov,

 • razgovori s poslovnimi partnerji ter naročniki in podizvajalci gradbenih del,

 • pridobivanje in obdelava podizvajalskih / obrtniških del ter pogajanja z podizvajalci,

 • izvajanje skrbniških opravil za posamezne objekte,

 • izdelava kalkulacij in pokalkulacij za gradbena dela,

 • druga dela po navodilu direktorja v okviru delovnega mesta.

Pričakujemo

Pričakujemo:

 • VI. ali VII. stopnjo gradbene smeri,

 • najmanj 5 let delovnih izkušenj na enakem ali podobnem mestu na področju komerciale v gradbeništvu,

 • računalniško pismenost,   

 • poznavanje marketinških in komercialnih del, poznavanje predpisov s področja gradbeništva in javnega naročanja, poznavanje gradbeno obrtniških izvajalcev na trgu,

 • komunikativnost, samoiniciativnost, zanesljivost, odločnost.

Ponujamo

Ponujamo:

 • zaposlitev za nedločen čas,

 • možnost napredovanja,

 • redno ter stimulativno nagrajevanje,

 • samostojno in dinamično delo,

 • delo v uspešnem kolektivu.


Poskusna doba:

4 mesece

Mesečno plačilo:

2000 - 2500 € bruto ; mesečno plačilo bo dogovorjeno s pogodbo o zaposlitvi