Marketinški specialist (m/ž) v sektorju Marketing – Ponudba strankam

Objavljeno: 30.11.2018 Kraj dela: Ljubljana

SKB d.d.

Pridružite se nam in skupaj z nami ustvarjajte prihodnost. PRIHODNOST STE VI.

SKB banka d.d., Ljubljana, članica ene izmed najuspešnejših evropskih in svetovnih bančnih skupin Société Générale, utrjuje in širi poslovanje na slovenskem bančnem trgu.

Za delo na področju razvoja produktov financiranja in investiranja prebivalstva in podjetij, išče Marketinški specialist (m/ž) v sektorju Marketing – Ponudba strankam

Več o podjetju

SKB d.d.

Glavna dejavnost

Drugo denarno posredništvo.

Leto ustanovitve

1989

Predstavitev podjetja

V SKB smo si v skoraj pol stoletja poslovanja na slovenskem trgu pridobili veliko znanja in izkušenj ter se naučili ohranjati le najboljše. Kot del Skupine Société Générale, ene največjih bančnih skupin v evro območju, smo bogatejši za novo znanje, ki še prispeva k premišljenim odločitvam in k strateškemu delovanju, zaradi česar lažje in učinkoviteje nudimo strankam svetovanje in bančne storitve najvišje kakovosti.

Poslanstvo in vizija

SKB se odlikuje kot sodobna, inovativna banka in pobudnica na različnih področjih razvoja slovenskega bančnega sistema.

Kot del Société Générale, ene največjih bančnih skupin v evrskem območju, je SKB deležna podpore pri prenosu sodobnih tehnologij, odpiranju novih poslovnih priložnosti in dostopnosti virov financiranja. Poleg tega ponuja slovenskim strankam raznovrstno paleto visoko konkurenčnih produktov in kakovostnih storitev v okviru mednarodne mreže. V SKB previdno obravnavamo tveganja in se hkrati osredotočamo na učinkovit odziv na pričakovanja strank in tržne spremembe. Strankam prijazno banko ustvarjamo s prilagajanjem bančnih storitev željam in potrebam strank.

Opis delovnega mesta

Naloge in odgovornosti:

Poslanstvo dela:


Na podlagi tržnih potreb in skladno s strategijo banke in skupine SG oblikuje in izvaja razvojno strategijo za področje finančnega planiranja - kreditnih in naložbenih produktov poslovanja banke za vse segmente strank. Spremlja tržne trende ter življenjski ciklus le-teh in jih prilagaja, da bi povečal učinkovitost.


Opis dela: • vodi področje dela;

 • oblikuje in izvaja ustrezno strategijo produktov/storitev, njihovo poslovno politiko in ponudbo za posamezne prodajne poti;

 • ustrezno umešča, opredeljuje in diferencira produkte/storitve, ponudbo banke ter opredeljuje specifične prodajne procese/pristope;

 • opredeljuje akcijske načrte uvajanja/ukinitve produktov/storitev, ponudbe in primernih prodajnih poti ter analizira rezultate;

 • spremlja življenjski ciklus produktov/storitev, ponudb in jih prilagaja prodajnim potem, tržnim spremembam (trendi, ponudba, cena, pogoji….), konkurenci in potrebam strank;

 • proučuje trg, tržna gibanja in analizira (bančno) konkurenco;

 • pripravlja trženjske, komercialne akcije in prodajne načrte;

 • pripravlja predstavitve produktov/storitev, ponudb in pristopov ter drugo dokumentacijo za usposabljanje prodajnega osebja ter usposablja ob bolj kompleksnih spremembah;

 • izdeluje priročnike za prodajno osebje;

 • izdeluje dokumentacijo za stranke;

 • oblikuje uporabniške zahtevke in drugo potrebno dokumentacijo za uvedbo produktov/storitev, ponudbe in pristopov za posamezne prodajne poti;

 • opravlja druga dela po navodilih nadrejenega.


Odgovornosti: • udejanja etične kodekse;

 • varuje informacije in informacijski sistem;

 • varuje osebne, zaupne in tajne podatke;

 • skrbno ravna s sredstvi za delo in opremo;

 • izvaja ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu.

Pričakujemo

Pričakujemo:

 • 7. stopnjo ekonomske ali druge ustrezne smeri (alternativa 6/II);

 • zahtevno pisno in ustno komuniciranje v angleškem jeziku;

 • sposobnost analitičnega in kreativnega razmišljanja;

 • prodajno naravnanost in usmerjenost k stranki;

 • samostojnost, komunikativnost, natančnost, samoiniciativnost ter dobre organizacijske sposobnosti;

 • najmanj 1 leto ustreznih delovnih izkušenj


Iščemo kandidate, ki bodo primerno razvojno usmerjeni ter sposobni udejanjiti priložnosti ter ustrezno prepoznavati nevarnosti izhajajoč iz sprememb v okolju, konkurenci in zakonodaji. Prednost bodo imeli kandidati: • z delovnimi izkušnjami na področju bančništva oz. finančnih ter plačilnih storitev,

 • licenco za zavarovalne zastopnike/posrednike in / ali brokerski izpit

 • ki poznajo:

  • bančne produkte (financiranje, varčevanje),

  • nebančne produkte (vrednostni papirji, skladi, zavarovalni produkti),

  • nove tehnologije in trende,

  • zakonodajo vezane na zgornja področja.
Ponujamo

Ponujamo:

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen delovni čas s 6-mesečnim poskusnim delom.


Delovno mesto je v Ljubljani.

SKB d.d.