Področni podsekretar (m/ž) (št. A071-03)

Objavljeno: 26.06.2018 Kraj dela: Ljubljana

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije

Poslanstvo agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije kot neodvisnega nacionalnega regulatornega organa je zagotavljanje učinkovitega razvoja komunikacijskih omrežij in storitev, spodbujanje konkurence in zagotavljanje enakih pogojev za delovanje operaterjev elektronskih komunikacijskih omrežij in ponudnikov storitev, izvajalcev poštnih storitev ter prevoznih storitev v železniškem prometu, zagotavljanje univerzalne storitve, upravljanje in nadzor radijskega frekvenčnega spektra in številskega prostora, regulacija in nadzor vsebin radijskih programov in avdiovizualnih medijskih storitev ter varovanje pravic uporabnikov.

Za naloge v sektorju za podporne dejavnosti iščemo timske, pozitivno naravnane, motivirane in delavne sodelavce, ki so učljivi in predani skupnim ciljem. Ponujamo vam strokovno izzivalno in ustvarjalno delo v dinamičnem timu strokovnjakov, aktivno sodelovanje pri zagotavljanju pogojev za hitrejši razvoj omrežij in storitev ter možnost stalnega izobraževanja in osebnega razvoja. 

Razpisujemo prosto delovno mesto: Področni podsekretar (m/ž) (št. A071-03)

Več o podjetju

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije

Opis delovnega mesta

Naloge in odgovornosti:

 • računovodsko nadziranje in nadziranje računovodenja (sodelovanje pri izvedbi notranje revizije; priprava na izvedbo postopkov, priprava dokumentacije, koordinacija med zaposlenimi, sodelovanje pri pripravi končnega poročila, spremljanje izvajanja priporočil in dajanje usmeritev, ter poročanje)

 • računovodsko  in finančno predračunavanje (sodelovanje pri pripravi in pregled pogodb, izdelava naročilnic, kontrola nad višino porabljenih sredstev, poročanje  o izvajanju finančnega načrta agencije, priprava podatkov in analiz za druge poslovne odločitve vodstva agencije)

 • vodenje in spremljanje terjatev v ISPO ter predaja terjatev v izvršbo

 • mesečno spremljanje plačil terjatev, izdaja opominov, predaja zapadlih, neplačanih terjatev v izvršbo

 • sodelovanje pri razvoju informacijskih sistemov s področja financ in računovodstva

 • samostojno spremljanje zakonodaje z delovnega področja

 • sodelovanje s strokovnimi institucijami

 • samostojna priprava zahtevnejših analiz, informacij, poročil, navodil, pojasnil, statistik in drugih gradiv z delovnega področja

 • sodelovanje pri pripravi predlogov predpisov, internih pravilnikov, navodil ter splošnih aktov z delovnega področja

 • sodelovanje z drugimi sektorji

 • opravljanje drugih potrebnih del in nalog, za katere ima javni uslužbenec primerno izobrazbo, znanje in zmožnosti po nalogu neposredno nadrejenega in/ali direktorja.

Pričakujemo

Pričakujemo:

 • najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje)/visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prejšnjo) oziroma specialistično izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje)/specializacijo po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnjo) oziroma magistrsko izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje)/magisterij po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnji) oziroma magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja) ekonomija in sorodne,

 • veljavno vozniško dovoljenje.

Ponujamo

Ponujamo:

Ponujamo zaposlitev za nedoločen čas s štirimesečnim (4) poskusnim delom. Podrobnejši opis objavljenega prostega delovnega mesta in pogoje za prijavo najdete na spletni strani agencije (http://www.akos-rs.si/zaposlitev).