Proizvodni delavec m/ž

Objavljeno: 19.10.2018 Kraj dela: Ljubljana - Zalog

Koto d.o.o.

Družba KOTO d.o.o. je proizvodno in trgovsko podjetje z 115 zaposlenimi. Glavna dejavnost podjetja je zagotavljanja celovitih rešitev pri prevzemu in predelavi vseh vrst živalskih stranskih proizvodov ter zbiranje živalskih kož. Poslovanje pomembno dopolnjujejo storitve prevzema in predelave muljev iz komunalnih ter industrijskih čistilnih naprav ter zbiranje in predelava odpadkov, ki so primerni za predelavo v lastni bioplinski napravi. 
 

Več o podjetju

Koto d.o.o.

Predstavitev podjetja

Družba KOTO je proizvodno in trgovsko podjetje s 170 zaposlenimi, ki se s svojo dejavnostjo ukvarja že od leta 1947, ko je bilo ustanovljeno. Zaposleni s svojim znanjem, kreativnostjo in inovativnostjo pokrivamo Slovenijo, trge bivših jugoslovanskih republik in Evropske unije.

Število zaposlenih

150 -199

Poslanstvo in vizija

Vizija družbe KOTO je, da ostanemo vodilna družba za zbiranje, predelavo in trgovanje z živalskimi stranskimi proizvodi v Sloveniji in postanemo prepoznavni na področju bioloških odpadkov ter pri proizvodnji biogoriv in energije iz obnovljivih virov energije v Sloveniji in v širšem prostoru južne in vzhodne Evrope.

Poslanstvo družbe KOTO je zagotavljanje stalne in kakovostne storitve pri ravnanju z biološkimi viri v skladu z ekološkimi standardi in pozitivno evropsko zakonodajo ter zagotavljanje kakovostne ponudbe tržno zanimivih proizvodov živalskega in rastlinskega izvora. Z učinkovitim razvojem strateških dejavnosti prispevamo k povečanju premoženja naših lastnikov. Pri svojih dejavnostih ohranjamo svoj moto:

Opis delovnega mesta

Naloge in odgovornosti:

 • zahtevna pripravljalna dela za izvajanje posameznih faz dela

 • zahtevno ročno in strojno obdelovanje  surovin in materiala

 • zahtevno izvajanje faz dela po predpisanih  tehnoloških navodilih s pomočjo razpoložljivih pripomočkov, strojev in naprav

 • vzdrževanje delovnega mesta, delovnih pripomočkov in naprav

 • embaliranje, manipuliranje in transportiranje surovin, materiala, proizvodov

 • upoštevanje ukrepov varnosti in zdravja pri delu

 • upoštevanje  in izvajanje  dela po določbah higiensko sanitarnega reda in ostalih veljavnih standardov in normativov (ISO,  HACCP, …)

 • opravljanje ostalih spremljajočih del

Pričakujemo

Pričakujemo:

 • III. ali IV. stopnjo izobrazbe, oziroma ustrezna poklicno kvalifikacijo (PK)

 • zaželene so delovne izkušnje niso pa pogoj

 • zaželen je izpit za voznika viličarja

 • pripravljenost za večizmensko delo

Ponujamo

Ponujamo:

 • delo v stabilnem delovnem okolju

 • možnost strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja

 • stimulativno plačilo

 • možnost vključitve v kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje


Oblika zaposlitve ali sodelovanja:

zaposlitev za nedoločen čas

Poskusna doba:

3 mesece