Projektni manager m/ž

Objavljeno: 12.11.2018 Kraj dela: Ljubljana

KataleaConsulting d.o.o.

Za eno najuglednejših bank v Sloveniji, ki je naš naročnik, iščemo primerne kandidate za delovno mesto PROJEKTNI MANAGER m/ž.

(Projektni managerji so zadolženi za izvedbo večjih in kompleksnih nalog, ki jih v banki organiziramo v obliki projektov. Projektni vodje delujejo v okviru specializiranega sektorja Projektna pisarna. Pri svojem delu sodelujejo s sodelavci z vseh področji banke, kar predstavlja izredno priložnost za njihovo strokovno uveljavitev in gradnjo osebne kariere.)

Več o podjetju

KataleaConsulting d.o.o.

Opis delovnega mesta

Naloge in odgovornosti:

 • načrtuje projekte po namenu, obsegu, trajanju in virih;

 • vodi projektni tim;

 • ravna s projektnimi viri, koordinira izvedbene aktivnosti, obvladuje projektna tveganja;

 • predstavlja in zastopa projekt;

 • pripravlja poročila in druga gradiva ter poroča organom projekta in projektnemu odboru;

 • usklajuje plan, vire in izvedbo projekta z drugimi projekti;

 • usklajuje plan, vire in izvedbo projekta z drugimi razvojnimi nalogami v banki;

 • opravlja druge naloge po navodilih nadrejenega.

Delovni čas:
polni delovni čas

Pričakujemo

Pričakujemo:

 • VII. stopnjo ekonomske, organizacijske ali informacijske usmeritve;

 • aktivno znanje angleškega jezika;

 • vsaj triletne izkušnje samostojnega vodenja večjih finančnih ali informacijskih projektov;

 • zaželen PMP certifikat, poznavanje kaskadnih in agilnih projektnih metodologij;

 • natančnost, komunikativnost, energičnost, samoiniciativnost, samostojnost;

 • želja po pridobivanju novih znanj.


Sposobnosti in veščine: • analitičnost, vztrajnost, komunikativnost;

 • sposobnost za timsko delo in sposobnost vodenja projektnih timov;

 • dobro poznavanje metodologij projektnega vodenja;

 • poznavanje MS Project orodja in MS Office orodij;

 • ustrezen PMP certifikat predstavlja prednost.


Prednost bodo imeli tudi kandidati, ki so v svojem dosedanjem delovanju pri izvedbi kompleksnih nalog organiziranih v obliki projektov uporabljali pristope k upravljanju kot so: • opredelitev obsega in ciljev projekta ter projektnih faz;

 • načrtovanje, izvedba, nadzor in sinhronizacija terminskega načrta projekta;

 • zagotavljanje kadrovskih in tehničnih virov projekta in njihova koordinacija;

 • opredelitev projektnih mejnikov in nadzor njihove realizacije;

 • opredelitev kontrolnih točk in možne alternativne rešitve, če projektna merila in cilji niso izpolnjeni;

 • opredelitev prednostnih nalog glede na alternativne rešitve;

 • stalna analiza tveganja;

 • izvajanju ustreznih ukrepov v primeru projektnih zamud in izvedba postopkov eskalacije;

 • organizacija sestankov in dokumentacija za projektno vodstvo in projektnega sveta;

 • zagotavljanje metodološkega pristopa;

 • načrtovanje, izvedba in nadzor proračuna projekta.

Ponujamo

Ponujamo:

 • kreativno delo;

 • možnost kasnejše specializacije na področju obvladovanja kreditnih tveganj ali tveganj na finančnih trgih;

 • možnost karierne rasti;

 • delo v mednarodni skupini;

 • delovno razmerje za nedoločen čas, s 6-mesečno poskusno dobo.

Mesečno plačilo:

po dogovoru