Protokolarni kuhar - specialist II (m/ž) - 2 mesti

Objavljeno: 14.06.2018 Kraj dela: Brdo pri Kranju

JGZ Brdo

Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve Republike Slovenije upravlja protokolarne objekte tako v okviru posestva Brdo kot v bližnji okolici in Ljubljani: Grad Brdo, Kongresni center Brdo, Grad Strmol, Vila Bled, Vila Zlatorog, Koča Jezero, Vila Podrožnik.

Zavod v okviru registrirane dejavnosti kot gospodarska javna služba: opravlja strokovne, tehnične in druge naloge, vezane na upravljanje stvarnega premoženja v lasti ustanoviteljice, katero je bilo s sklepom Vlade Republike Slovenije preneseno v upravljanje zavoda, ter druge naloge, ki omogočajo njegovo smotrno in gospodarno rabo in razvoj; opravlja protokolarne storitve skladno s sklepom o določitvi protokolarnih pravil in organizira druge dogodke za državne organe.

Več o podjetju

JGZ Brdo

Opis delovnega mesta

Naloge in odgovornosti:

 • organiziranje, vodenje in nadzorovanje dela v izmeni (kuhinji),

 • načrtovanje, pripravljanje in kuhanje zahtevnih in sestavljenih jedi v skladu z normativi in recepti, izdajanje hrane

 • dnevno načrtovanje in nadzorovanje porabe materiala in surovin v skladu z normativi,

 • spremljanje razvoja kulinarike in kulinaričnih tehnologij doma in v svetu,

 • izvajanje usklajenih aktivnosti za razvoj kulinarike,

 • prevzemanje dobavljenih materialov in surovin, kontroliranje količin in kakovosti, pravilno sortiranje in skladiščenje,

 • skrb za izvajanje sanitarnih, higienskih in zdravstvenih predpisov ter predpisov za varno delo in požarno varnost,

 • skrb za osebno urejenost in brezhibno čistočo delovnih prostorov, strojev, pripomočkov in opreme ter njihovo uporabnost,

 • vodenje in vzdrževanje zahtevanih evidenc,

 • opravljanje drugih nalog na področju dela po odločitvah in zahtevah vodje.

Pričakujemo

Pričakujemo:

 • V. stopnjo izobrazbe - srednje strokovno izobraževanje / srednja strokovna izobrazba,

 • srednje splošno izobraževanje / srednja splošna izobrazba,

 • osnovna raven znanja angleškega jezika (pogovorno),

 • 3 leta delovnih izkušenj v kuhinji.

Ponujamo

Ponujamo:

 • zaposlitev za nedoločen čas,

 • 2 mesečno poskusno delo.

Brdo