Razvojni tehnolog logistike (m/ž)

Objavljeno: 06.11.2018 Kraj dela: Kranj

Trelleborg Slovenija, d.o.o.

V družbi Trelleborg Slovenija, d.o.o. proizvajamo in tržimo visoko kakovostne gumeno tehnične izdelke in pnevmatike. Smo del mednarodne skupine Trelleborg in smo razvojni partner ključnih strank. Naši izdelki so kakovostno primerljivi z najboljšimi konkurenti in smo prilagodljiv nišni proizvajalec. Smo skupnost strokovnih, ustvarjalnih in motiviranih sodelavcev, ki gradijo svojo prihodnost s povečevanjem svoje konkurenčne prednosti.

Več o podjetju: www.savatech.si in www.trelleborg.com

Za okrepitev naše ekipe logistov k sodelovanju vabimo nove sodelavce/sodelavke za delovno mesto: Razvojni tehnolog logistike (m/ž).

Več o podjetju

Trelleborg Slovenija, d.o.o.

Glavna dejavnost

Proizvodnja in prodaja različnih gumenotehničnih izdelkov in pnevmatik.

Več o podjetju: www.savatech.si in www.trelleborg.com.

Leto ustanovitve

2002

Predstavitev podjetja

Podjetje Savatech od ustanovitve v letu 2002 nadaljuje tradicijo proizvodnje gumenotehničnih izdelkov in pnevmatik, ki se je v Kranju pričela v letu 1920. Podjetje je izrazito izvozno usmerjeno. S svojo dejavnostjo, ki jo posodablja, razvija in racionalizira, odločilno prispeva k uspešnemu uveljavljanju slovenskega gospodarstva v mednarodnih poslovnih tokovih. Glavnino svojega izvoza podjetje opravi prek zunanjetrgovinskih podjetij v Angliji, Nemčiji, Češki, Poljski in ZDA ter predstavništva v Rusiji.

Širok spekter gumenotehničnih izdelkov:

V okviru družbe Savatech proizvajamo različne gumenotehnične izdelke. V sklopu podjetja deluje program za zaščito okolja in reševanje, proizvajamo in tržimo profile za gradbeništvo in industrijo ter transportne trakove za uporabo v različnih industrijskih dejavnostih. Savatechov program Velo izdeluje pnevmatike za dvokolesna vozila, kot so skuterji, mopedi, manjši motorji, ter pnevmatike za gokarte, mini moto in industrijska, poljedelska vozila ter prikolice. V programu Print izdelujemo ofsetno gumo za tiskarsko industrijo, v kviru programa GTI - stiskani izdelki pa gumene stiskane izdelke za avtomobilsko industrijo, za industrijo bele tehnike in druge panoge. Vsi omenjeni izdelki so proizvedeni na osnovi lastnih zmesi, ki jo prodajamo tudi zunanjim uporabnikom. Gumenotehnične izdelke ter pnevmatike, ki jih proizvajamo v podjetju Savatech, razvijamo na osnovi lastnega znanja.

Poleg izdelkov so v naši ponudbi tudi storitve: Laboratorijske storitve kemijskega in fizikalnega laboratorija, storitve projektiranja in inženiringa ter razvojne in svetovalne storitve.
V skrbi za kakovost svojih izdelkov in storitev si je podjetje pridobilo vrsto mednarodnih certifikatov.
Še prav posebna pozornost je v našem podjetju namenjena okolju.

Število zaposlenih

nad 500

Poslanstvo in vizija

Poslanstvo Savatech:

Ustvarjamo celovite rešitve za različna področja uporabe gumenotehničnih in sorodnih izdelkov ter pnevmatik.

Vizija Savatech:

Postali bomo razvojni partner ključnih strank. Naši izdelki bodo kakovostno primerljivi z najboljšimi konkurenti. Postali bomo najbolj fleksibilen in prilagodljiv nišni proizvajalec.
Postali bomo skupnost strokovnih, ustvarjalnih, motiviranih sodelavcev, ki bo gradila svojo prihodnost s povečevanjem svoje konkurenčne sposobnosti.
Savatech bo z okolju prijazno tehnologijo in s svojo vpletenostjo v mednarodne gospodarske tokove in povezave postalo eno najbolj finančno trdnih podjetij Poslovne skupine ČGS.

Cilji in usmeritve

Ključne strateške usmeritve Savatech:

- strategija rasti obsega poslovanja,
- razvoj lokacije Labore v Kranju kot glavnega (a ne edinega) proizvodno-logističnega centra, kjer se osredotočamo na proizvodnjo izdelkov z višjo dodano vrednostjo,
- ustrezen razvoj lastne zunanjetrgovinske mreže
- prenos proizvodnje enostavnih izdelkov z nizko dodano vrednostjo na druge lokacije (off-take, partnerstva,...)
- aktivno iskanje in uvajanje novih programov
- aktivno iskanje možnosti prevzemov in
- povečanje storitvene komponente.

Vrednote, ki jim sledimo družbi Savatech:

ODLIČNOST:
Odličnost dosegamo v vsem, kar delamo. Je gibalo neprestanih izboljšav in nenehnega razvoja.

USTVARJALNOST:
Razvijamo spodbudno delovno okolje, ki sprošča ustvarjalnost in omogoča razvoj sposobnosti zaposlenih.

ZNANJE:
Zaposlene motiviramo za uspeh, za pridobivanje in uporabo znanja, v ospredje pa postavljamo timsko delo.

POŠTENOST:
Delujemo pošteno in etično, spoštujemo dogovore.

ODGOVORNOST:
Z odgovornim odnosom do uresničevanja ciljev, do sodelavcev in do naravnega ter družbenega okolja udejanjamo načela trajnostnega razvoja.

Storitve ali proizvodi

IZDELKI:

- kavčukove zmesi,
- transportni trakovi in tehnične gumene plošče,
- polni in penasti gumeni tesnilni profili,
- ofsetna guma za tiskarsko industrijo.

Opis delovnega mesta

Naloge in odgovornosti:

 • razvoj skladišč (nenehna skrb za optimizacijo odlagalnih mest, razvijanje strategije skladiščenja, komisioniranje, ipd.),

 • skrb za tehnološko dokumentacijo (delovni postopki, odpiranje šifer in spremljajoče dokumentacije),

 • razvoj SAP WM sistema,

 • razvoj in skrb za embalažo,

 • razvoj in skrb za predpise pakiranj,

 • zbiranje podatkov in izdelava raznih analiz in poročil,

 • nudenje strokovne pomoči kupcem, sodelovanje pri reševanju reklamacij,

 • uvajanje novih tehnologij in metod v logistične procese,

 • sodelovanje pri tenderjih oz. razpisih (v povezavi s transportom in embalažo), 

 • sodelovanje v projektih (implementacija novih programov, nove opreme, ipd.).

Pričakujemo

Pričakujemo:

 • VI. ali VII. stopnja izobrazbe (želena smer logistike ali organizacije), 

 • zaželene del. izkušnje s področja logistike,

 • dobro znanje MS office,

 • poznavanje WMS-sistemov (želeno SAP),

 • aktivno znanje angleškega jezika (pisno in ustno),

 • pripravljenost na morebitna službena potovanja,

 • naravnanost k delu v timu, komunikativnost, natančnost pri delu, inovativnost, samoiniciativnost.

Ponujamo

Ponujamo:

 • možnost strokovnega razvoja in dolgoročnega sodelovanja v prijetnem mednarodnem okolju.