Strojni kovač II m/ž

Objavljeno: 20.06.2018 Kraj dela: Maribor

Mariborska livarna Maribor d.d.

V Mariborski livarni Maribor z združevanjem znanj o kovinah in znanj o orodjih uspešno izpolnjujemo pričakovanja svojih naročnikov v avtomobilski in elektro industriji, industriji bele tehnike in mnogih podjetjih, ki potrebujejo polproizvode iz bakra in njegovih spojin, in v modernem svetu vse bolj nepogrešljivega aluminija.

V svojo ekipo vabimo Strojnega kovača m/ž.

Več o podjetju

Mariborska livarna Maribor d.d.

Leto ustanovitve

1974

Predstavitev podjetja

Mariborska livarna Maribor združuje:

PE Alutec, kjer v treh osnovnih profitnih centrih (orodjarna, tlačna livarna z mehansko obdelavo in kovačijo) izdelujemo orodja, aluminijske tlačne ulitke ter obdelance in odkovke.PE Aklimat, kjer proizvajamo in prodajamo aluminijaste radiatorje AKLIMAT.

Število zaposlenih

250 - 500

Poslanstvo in vizija

Poslanstvo

Smo inovativen in zanesljiv partner našim kupcem. Z roko v roki s kupcem želimo doseči obojestranski uspeh na globalnem trgu. Zaupanje je naša obveza. Predstavljamo zanesljivo vrednost našim lastnikom, zaposlenim in partnerjem.VizijaDružba MLM d.d. želi postati globalno prepoznavno podjetje na področju EMS in OEM poslov, s sposobnostjo ponuditi svoje storitve najzahtevnejšim kupcem na področju avtomobilske industrije ter industrije bele tehnike. Naša 90-letna kultura je osnovana na močni volji in konkurenčnosti, kar pa je temelj za konstantne inovacije ter visokokvalitetne rešitve, ki jih nudimo.

Storitve ali proizvodi

Izdelujemo različna orodja in mehansko obdelane aluminijske tlačne ulitke, namenjene avtomobilski, elektro- in strojni industriji. Razvijamo inovativne rešitve za specifične potrebe tudi najzahtevnejših svetovnih kupcev – od koncepta, preko prototipa, do serijskega izdelka.Ponašamo se s kontinuirano rastjo več kot 10% (lani 14%). Organiziranost in razvoj se prilagajata zahtevam in potrebam naših partnerjev. Zato nenehno vlagamo v znanja in v nova delovna orodja in nove stroje.Pridobili smo ugled visokokakovostnih izdelkov, ki zasedajo pomembno mesto na trgih južne Evrope in uspešno osvajajo nove trge.Program Kovačije se nanaša na proizvodnjo odkovkov in obdelancev, namenjenih širokemu krogu industrijskih uporabnikov.

Opis delovnega mesta

Naloge in odgovornosti:

 • strojno kovanje zahtevnih kovancev

 • montira in demontira orodja in naprave za kovanje

 • popravlja odkovke s piljenjem ali ročnim brušenjem

 • nadzira delovanje stiskalnice ter kvalitete izdelkov

 • pripravi poročila o delu, evidence, zapiske in ostalo potrebno dokumentacijo, zagotovi pravočasno izdelavo in pravilnost le-teh ter jo pravočasno posreduje nadrejenemu

 • delo izvaja v skladu z delovnim nalogom, navodili nadrejenega, Poslovnikom kakovosti ter navodili o varnosti in zdravju pri delu ter požarnim redom

Pričakujemo

Zahtevana izobrazba:

II., III., IV.

Zahtevane delovne izkušnje:

0 - 1 leto

Pričakujemo:

 • pravilno, strokovno, ustrezno, pravočasno in v skladu s Poslovnikom kakovosti izvedbo vseh obveznosti in nalog, ki izhajajo iz opisa delovnega mesta, pogodbe o zaposlitvi in splošnih aktov delodajalca 

 • pravilno označevanje izdelkov

 • izvajanje redne vhodne in končne preglede vhodnih materialov in končnih izdelkov

 • pravočasen vnos pravilnih/resničnih podatkov v evidence, poročila ali informacijski sistem

Ponujamo

Ponujamo:

 • takojšnjo zaposlitev za določen čas

 • delo za polni delovni čas

 • delo v uspešnem, dinamičnem in razvojno usmerjenem kolektivu

 • redno in stimulativno plačilo

 • možnost kariernega in osebnostnega razvoja

Mesečno plačilo:

po dogovoru - v skladu z internimi akti