Tehnik protokolarne strežbe I (m/ž) - 2 mesti

Objavljeno: 09.11.2018 Kraj dela: Brdo pri Kranju

JGZ Brdo

Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve Republike Slovenije upravlja protokolarne objekte tako v okviru posestva Brdo kot v bližnji okolici in Ljubljani: Grad Brdo, Kongresni center Brdo, Grad Strmol, Vila Bled, Vila Zlatorog, Koča Jezero, Vila Podrožnik.

Zavod v okviru registrirane dejavnosti kot gospodarska javna služba: opravlja strokovne, tehnične in druge naloge, vezane na upravljanje stvarnega premoženja v lasti ustanoviteljice, katero je bilo s sklepom Vlade Republike Slovenije preneseno v upravljanje zavoda, ter druge naloge, ki omogočajo njegovo smotrno in gospodarno rabo in razvoj; opravlja protokolarne storitve skladno s sklepom o določitvi protokolarnih pravil in organizira druge dogodke za državne organe.

Več o podjetju

JGZ Brdo

Opis delovnega mesta

Naloge in odgovornosti:

 • streženje hrane in pijač,

 • sprejem, potrjevanje in evidentiranje naročil in rezervacij,

 • skrb za operativne zaloge pijač, napitkov in cigaret ter za zlaganje, sortiranje in popolnitve,

 • skrb za materialno poslovanje in odgovorno obračunavanje storitev,

 • pripravljanje prostorov, opreme, inventarja in dekoracij,

 • skrb za osebno urejenost in brezhibno čistočo delovnih prostorov, pripomočkov in opreme ter njihovo delovanje,

 • sortiranje, oddajanje in sprejemanje perila,

 • izvajanje sanitarnih, higienskih in zdravstvenih predpisov ter predpisov za varno delo in požarno varnost,

 • opravljanje drugih nalog po odločitvah in zahtevah vodje.

Pričakujemo

Pričakujemo:

 • V. stopnjo izobrazbe – srednje strokovno izobraževanje / srednja strokovna izobrazba, srednje splošno izobraževanje / srednja splošna izobrazba,

 • osnovna raven znanja angleškega jezika (pogovorno),

 • 6 mesecev delovnih izkušenj.

Ponujamo

Ponujamo:

 • zaposlitev za nedoločen čas,

 • 2 mesečno poskusno delo.