Varnostnik (m/ž) - Logatec, 10 oseb

Objavljeno: 11.10.2018 Kraj dela: Logatec

Varovanje Galekom d.o.o.

Družba VAROVANJE GALEKOM, d.o.o., je podjetje za zasebno varovanje, ustanovljeno leta 2006.

V svoj uspešen kolektiv vabimo varnostnika (m/ž) - lokacija za delo Logatec, 10 oseb

Več o podjetju

Varovanje Galekom d.o.o.

Glavna dejavnost

Varovanje.

Leto ustanovitve

2006

Predstavitev podjetja

Družba VAROVANJE GALEKOM, d.o.o., je podjetje za zasebno varovanje, ustanovljeno leta 2006. Osnovna dejavnost podjetja je varovanje ljudi in njihovega premoženja pred uničenjem, poškodovanjem, odtujitvijo in pred drugimi škodljivimi pojavi.

Storitev zasebnega varovanja ljudi in njihovega premoženja je regulirana dejavnost. Pogoje za njeno izvajanje določa Zakon o zasebnem varovanju (Ur. l. RS, št. 126/2003, z dop. in sprem. ZZasV). Le-ta določa različne oblike varovanja in za vsako od njih predpisuje posebno licenco. Zakon določa tudi pogoje za zaposlovanje za vse kategorije varnostnega osebja (varnostnika, varnostnega tehnika, nadzornika, varnostnega menedžerja itd.), ki jih predpisuje inšpekcijski nadzor na tem področju.

Podjetje VAROVANJE GALEKOM, d.o.o., ima od Ministrstva za notranje zadeve RS pridobljene 4 licence, in sicer:

- licenco za izvajanje sistemov tehničnega varovanja,
- licenco za varovanje ljudi in premoženja,
- licenco za varovanje oseb,
- licenco za varovanje javnih zbiranj.

Število zaposlenih

100 - 149

Opis delovnega mesta

Naloge in odgovornosti:

  • varovanje objekta,

  • receptorska dela.

Pričakujemo

Pričakujemo:

  • licenca npk varnostnik je pogoj,

  • zaključena najmanj osnovna šola,

  • slovenski jezik.

Ponujamo

Ponujamo:

  • pogodba za nedoločen čas s poskusno dobo,

  • polni delovni čas,

  • bruto plača 1060 eur + prevoz + prehrana + dodatki za delo na praznik,

  • nedeljsko, dnevno ali nočno delo