Vodja prodajnih področij (m/ž)

Objavljeno: 24.09.2018 Kraj dela: Medvode

Goričane, tovarna papirja Medvode, d.d.

Opis delovnega mesta

Naloge in odgovornosti:

 • kontroliranje in analiziranje poslovnih in prodajnih letnih planov ter predlaganje ukrepov

 • izdelovanje in realizacija mesečnih in letnih planov

 • zagotavljanje kakovosti storitev s področja trženja in logistike

 • zbiranje in posredovanje informacij s trga ter analiziranje konkurence

 • planiranje in vodenje tržnih aktivnosti

 • pripravljanje strategije trženja po tržnih segmentih

 • razvijanje novih tržnih modelov

 • spremljanje razvoja stroke, prenos znanja in uvajanje novosti

 • obvladovanje predpisanih zapisov

 • izvajanje drugih del po navodilih nadrejenega, ki so v skladu s strokovno usposobljenostjo in so sestavni del

 • delovnega procesa ter internimi akti


Pristojnosti in odgovornosti: • za pravočasno, kvalitetno in gospodarno izvajanje del ter doseganje načrtovanih rezultatov dela

 • za izvajanje nalog v skladu s cilji, pravilniki, predpisi in navodili

 • za skrbno, gospodarno in strokovno ravnanje z materiali, delovnimi sredstvi, opremo in časom

 • za varnost in zdravje pri delu, varstvo pred požarom in varstvo okolja

Pričakujemo

Pričakujemo:

 • stopnja in smer izobrazbe: VI/2. stopnja ekonomske, komercialne, tehnične ali družboslovne smeri


Dodatna znanja: • višji nivo znanja enega svetovnega jezika

 • obvladovanje računalniških orodij - osnovni nivo

 • vozniški izpit "B" kategorije


Osebne kompetence: • usmerjenost k ciljem in rezultatom družbe

 • sposobnost odločanja

 • strateško razmišljanje, planiranje in delovanje

 • komunikacijske sposobnosti

 • obvladovanje strank


Strokovne kompetence (osnovna usposobljenost za izvajanje dela):   • poznavanje prodajnega trga 

 • poznavanje produktov in tehnološkega procesa 

 • znanja organiziranja in vodenja 

 • poznavanje distribucijskih poti 

 • pogajalske sposobnosti


Dodatna želena znanja - dodatne strokovne kompetence • višji nivo znanja drugega svetovnega jezika

 • usposobljenost za izvajanje CRM

Ponujamo

Ponujamo:

Pogodba se bo sklenila za določen čas 6 mesecev, z možnostjo podaljšanja v nedoločen čas.