Voznik tovornih vozil - več mest / Vozač motornih vozila - više mjesta (m/ž)

Objavljeno: 13.06.2018 Kraj dela: Nemčija

Knettenbrech + Gurdulic Service GmbH & Co. KG

Podjetje KNETTENBRECH + GURDULIC Service GmbH & Co. KG s sedežem v Wiesbadnu je srednje veliko podjetje in matično podjetje celotnega podjetja KNETTENBRECH + GURDULIC. Njegova hčerinska podjetja, ki nudijo različne storitve, so v Mainzu, Wiesbadnu, Offenbachu, Neu-Isenburgu, Mannheimu, Kitzingenu in Fuldi.

Skupina podjetij Knettenbrech + Gurdulic svojim strankam nudi celostne storitve na področju ravnanja z odpadki in predelave odpadkov.

Zaradi nenehne rasti podjetja so razpisana prosta delovna mesta na naslednjih lokacijah:

 • Solms
 • Wiesbaden
 • Mannheim
 • Fulda

__________________________________________________________________________________________________________________________

Društvo KNETTENBRECH + GURDULIC Service GmbH & Co. KG s glavnim sjedištem u Wiesbadenu je srednje poduzeće i čini matično društvo ukupnog poduzeća KNETTENBRECH + GURDULIC. Njegova društva kćeri s različitim težištem usluga smještena su u Mainzu, Wiesbadenu, Offenbachu, Neu-Isenburgu, Mannheimu, Kitzingenu i Fuldi.

Skupina poduzeća Knettenbrech + Gurdulic svojim kupcima pruža u regiji, ali i van granica regije cjelokupni servis u područjima zbrinjavanja otpada i prerade otpada.

Zbog stalnog rasta raspisana su slobodna radna mjesta u sljedećim mjestima:

 • Solms
 • Wiesbaden
 • Mannheim
 • Fulda
Več o podjetju

Knettenbrech + Gurdulic Service GmbH & Co. KG

Opis delovnega mesta

Naloge in odgovornosti:

 • preverjanje ustreznosti in pravilnosti tovorne dokumentacije,

 • opravljanje prevoza s kotalnim prekucnikom, razsipnim prekucnikom, walkingfloorjem, dostavnim vozilom, sedlastim vlačilcem, tristranim prekucnikom, sesalnim vozilom (z dovoljenjem ADR),

 • terminska dostava in odvoz natovorjenega blaga,

 • skrbno ravnanje z uporabljanim tovornim motornim vozilom in njegovo vzdrževanje.


____________________________________________________________________________ • kontrola potpunosti i točnosti tovarnih papira

 • obavljanje transporta kotrljajnim kiperom, kiperom rasipačem, walkingfloor, dostavnim vozilom, sedlastim kiperom, trostranim kiperom, usisnim vozilom (s ADR-dozvolom)

 • terminska isporuka i odvoz utovarene robe

 • brižljivo postupanje i održavanje korištenog teretnog motornog vozila

Pričakujemo

Pričakujemo:

 • predpogoj je veljavno evropsko vozniško dovoljenje kategorije C1E (zaželeno CE) ter državljanstvo Evropske unije,

 • izkušnje pri vožnji motornih vozil v prometu,

 • zaželene izkušnje pri ravnanju z odpadki,

 • zanesljivost, motivacija, fleksibilnost, samostojno in angažirano delo,

 • predpogoj – znanje nemškega jezika A1,

 • pripravljenost na menjavo izmen,

 • osnovna kvalifikacija: profesionalni voznik motornih vozil (95) ter veljavna kartica voznika.


____________________________________________________________________________ • preduvjet je važeća vozačka EU dozvola kategorije C1E (poželjno CE), kao i EU državljanstvo

 • vozačka praksa u prometu motornih vozila

 • poželjno je iskustvo u branši zbrinjavanja otpada

 • pouzdanost, motivacija, fleksibilnost, samostalni i angažirani rad

 • preduvjet – poznavanje njemačkog jezika A1

 • spremnost na promjene smjene

 • posjedovanje osnovne kvalifikacije profesionalni vozač motornih vozila (95) te važeće kartice vozača

Ponujamo

Ponujamo:

 • redni delovni čas brez voženj na velike razdalje,

 • skrben postopek uvajanja na delovno mesto,

 • možnost napredovanja ter možnost kvalificiranega višjega izobraževanja in usposabljanja,

 • dolgotrajna zaposlitev v rastoči ekipi,

 • sodoben vozni park (Mercedes, MAN),

 • zagotovljena delovna obleka,

 • dodatno zavarovanje s strani podjetja za pokojnino po vaši želji,

 • če slabo govorite nemško, vam nudimo tečaj nemškega jezika, za katerega delodajalec krije 50 % stroškov.


____________________________________________________________________________ • redovno radno vrijeme bez tura na velike udaljenosti

 • pažljiv proces uhodavanja u posao

 • mogućnost napredovanja, kao i mogućnost za kvalifikovano više obrazovanje i osposobljavanje

 • dugoročni posao u rastućem timu

 • moderan vozni park (Mercedes, MAN)

 • radna odjeća je osigurana

 • dodatno osiguranje od tvrtke za mirovinu po Vašoj želji

 • ako slabo govorite njemački jezik, mi Vam nudimo tečaj njemačkog jezika za koji poslodavac snosi 50 % troškova.