Zakaj zaposliti invalidne osebe?

03.12.2018

Danes beležimo mednarodni dan invalidnosti. Dejstvo je, da ko smo zdravi, imamo tisoč želja, ko zbolimo pa le eno – da bi bili zdravi. To misel bi morali imeti ves čas pred sabo tudi takrat, ko razmišljamo o zaposlovanju invalidov.

Invalidi so zanesljivi, zavzeti in polni novih idej

Ko razmišljamo o invalidni osebi, imamo največkrat v mislih nekoga na vozičku, ki se s tem spopada že od rojstva. V resnici pa je med nami veliko takšnih ljudi, ki se jim je stanje čez noč spremenilo, mnoge invalidnosti pa so očem skrite: ne gre le za poškodbe in različne nesreče, lahko gre za katero od bolezni, ki danes prizadenejo ljudi vseh starosti in poklicev – v mislih imam kap, raka in mnoge druge težke diagnoze. Med nami so tudi ljudje, ki postanejo invalidi zaradi poškodbe pri delu ali zaradi težkih delovnih razmer.  

Dejstvo je, da ko smo zdravi, imamo tisoč želja, ko zbolimo pa le eno – da bi bili zdravi. To misel bi morali imeti ves čas pred sabo tudi takrat, ko razmišljamo o zaposlovanju invalidov. Bi jih bolj razumeli, bi jih bolj pogosto zaposlovali, če bi pomislili, da smo lahko tudi mi že danes, kaj šele jutri, na njihovem mestu? Če želimo vzpodbujati enakopravno zaposlovanje, moramo nujno povečati vključevanje invalidov.

Zaposlitev invalidu in sodelavcem prinese veliko dobrega

Kaj invalidom pomeni zaposlitev in kako dobro vpliva na vse druge v podjetju, sem spoznala tudi preko dveh znancev. Prva je zaposlena v enem od večjih telekomunikacijskih podjetij, od rojstva je gluha. Na razgovoru za službo jih je prepričala z neomajno voljo in predanostjo, to zdaj kaže tudi pri svojem delu, saj invalidnost pri njej ni ovira, ampak je mnogim zgled. Prilagodili so ji delovni prostor, da lahko potrjuje svoje sposobnosti, znanja, interese, veščine.

Življenje se lahko čez noč obrne na glavo. To se je zgodil drugemu znancu, ki ga je pri 39 letih zadela možganska kap. Uspešen podjetnik je na življenjski poti navzgor dejansko omahnil. Sedaj živi novo življenje, delo še naprej opravlja na nove in drugačne načine, predvsem pa si je razširil krog novih prijateljev, ki imajo isto bolezensko izkušnjo kot on. Življenje je zanj zdaj drugačno, a hkrati pripomni, da sploh ne slabše, kot je bilo prej – borba z boleznijo in s samim seboj ga je na svoj način obogatila.

Invalidi so zanesljivi, zavzeti in polni novih idej

Obe zgoraj omenjeni zgodbi lahko podkrepim z raziskavami, ki kažejo, da so invalidi izjemno predani podjetju in cenijo vključenost v delovni kolektiv. Svoje delo opravljajo zavzeto in natančno, odprti so za nove ideje in si želijo napredovanja. So zanesljivi delavci, ne zamujajo in redko izostajajo iz službe, redkeje iščejo novo zaposlitev, saj jim veliko pomeni vključenost v stabilno okolje. Njihova delovna storilnost se stopnjuje in dostikrat dosegajo ali celo presegajo storilnost ostalih zaposlenih, njihova prisotnost v kolektivu pa dostikrat prispeva k večji kolegialnosti in ekipnemu delu.

Poglejmo nekaj statističnih podatkov

InvalidnostRenata Potočnik Šeško, rehabilitacijska svetovalka pri Zavodu RS za zaposlovanje Območna služba Ljubljana pri svojem delu z invalidi pravi, da zaposlitev za invalida predstavlja pomembno prelomnico, saj si (poleg osebne potrditve in vključitve v družbo) s tem zagotavlja tudi ekonomsko in socialno varnost, pa ne samo zase, ampak tudi za svojo družino. Statistični podatki, s katerimi razpolaga Zavod RS za zaposlovanje, kažejo, da je stanje na dan 31.10.2018 v bazi brezposelnih oseb 13.648 s statusom invalida. V letu 2018 pa se jih je zaposlilo že 2.764. Za celovitejši vpogled pa še podatki Statističnega urada RS za leto 2017: beležijo 856.201 delovno aktivnih prebivalcev, od tega je delovno aktivnih invalidov 33.290, kar predstavlja le 2,6 % v skupni bazi podatkov.

Podatki kažejo, da bo potrebno na tem področju še veliko narediti (tudi na ozaveščanju delodajalcev) in uvesti dodatne spremembe/spodbude, s katerimi bi invalidnim osebam lahko zagotovili večjo konkurenčnost na odprtem trgu dela. Renata Potočnik Šeško še poudari, država s sprejetimi zakoni o zaposlovanju invalidov delodajalcem ne določa le obveznosti, temveč jih z različnimi finančnimi ugodnostmi pri tem tudi podpira in vzpodbuja. Več o storitvah (od svetovanja do rehabilitacije) Zavoda RS za zaposlovanje  na področju dela z invalidnimi osebami si lahko preberete tudi na https://www.ess.gov.si/delodajalci/zaposlovanje_in_delo_invalidov. 

Številne spodbude za podjetja, ki zaposlujejo invalide

Ob zaposlitvi je delodajalec deležen kar nekaj ugodnosti. To so:

  • subvencije plač invalidom,
  • plačila stroškov prilagoditve delovnega mesta in sredstev za delo,
  • oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zaposlenih invalidov,
  • plačila stroškov storitev v podpornem zaposlovanju,
  • nagrade za preseganje kvote,
  • letne nagrade za dobro prakso,
  • davčne olajšave pri zaposlovanju invalidov.

Spoštovanje različnosti oz. sprejemanje drugačnosti ter humanost so nedvomno temelji, ki lahko invalidom zagotovijo enake možnosti obravnave na trgu dela. Pomembno mesto pri tem imamo delodajalci, zato je pomembno, da v invalidih prepoznamo znanje in potencial ter vse tisto, kar bi želeli imeti v svoji sredini. Podjetja, ki so odprta do ljudi in podpirajo enake možnosti pri izbiri novih sodelavcev, običajno v družbi uživajo visok ugled.

Napisala: Saša Boštjančič, direktorica zaposlitvenega portala mojazaposlitev.si
Vir slike: Freepik

 


NAZAJ