Prenehanje pogodbe o zaposlitvi

Osnovni predpis, ki ureja prenehanje pogodbe o zaposlitvi oziroma prenehanje veljavnosti pogodbe o zaposlitvi (v praksi oziroma pogovornem jeziku se pogosto uporablja tudi izraz prekinitev pogodbe o zaposlitvi in še pogosteje prenehanje delovnega razmerja, ki je posledica prenehanja pogodbe o zaposlitvi) je Zakon o delovnih razmerjih (v nadaljevanju ZDR-1, Uradni list Republike Slovenije, št. 21/2013 z dne 13. marec 2013) oziroma novi Zakon o delovnih razmerjih, kot mu še vedno radi rečemo. Veljati je pričel dne 12. aprila 2013.

V 77. členu, z naslovom načini prenehanja, ZDR-1 določa, da pogodba o zaposlitvi preneha veljati:

Ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi je delodajalec na zahtevo delavca dolžan vrniti delavcu vse njegove dokumente ter mu izdati tudi potrdilo o vrsti dela, ki ga je opravljal, v katerem delodajalec ne sme navesti ničesar, kar bi delavcu otežilo sklepanje nove pogodbe o zaposlitvi.


NAZAJ