Izvajanje promocije zdravja na delovnem mestu

Kako v praksi izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu?

1.Priprava

> Oblikujte delovno skupino, odgovorno za načrtovanje in izvedbo promocije zdravja na delovnem mestu. Optimalno je, da vključuje predstavnike:

  • vodstva,
  • delavcev,
  • kadrovskega oddelka ter
  • službe za varnost in zdravje pri delu.

> Obvestite vse o programu promocije zdravja na delovnem mestu s pomočjo različnih oblik komunikacije, kot so plakati, oglasne deske, intranet in sestanki.
> Zagotovite skladnost z zakonskimi zahtevami na področju varnosti in zdravja pri delu. Promocija zdravja na delovnem mestu je učinkovita le, če se uspešno obvladujejo nevarnosti pri delu.

2. Načrtovanje

> Ocenite potrebe: za doseganje čim večje učinkovitosti programa promocije zdravja na delovnem mestu je treba oceniti potrebe in pričakovanja delavcev.
To se lahko izvede na več načinov:

  • s ciljnimi skupinami;
  • z raziskavami, ki se izvedejo na podlagi spletnih vprašalnikov;
  • s povezovanjem ocene s podobnimi ukrepi, ki se izvajajo (na primer vključevanje vprašanj o zdravju in dobrem počutju v raziskavo za oceno tveganja);
  • s pregledovanjem obstoječih podatkov: na podlagi statističnih

3. Realizacija

> Pridobite dejavno in vidno podporo vodstva. To je eden najpomembnejših dejavnikov oblikovanja kulture zdravega delovnega mesta.
> Vključite delavce, kolikor je to mogoče. Bolj kot boste program promocije zdravja na delovnem mestu uskladili s potrebami delavcev, manj ga boste morali promovirati.
> Prilagodite gradivo ciljnemu občinstvu. Stopnja težavnosti, podrobnosti in zahtevnosti za razumevanje besedila mora biti prilagojena ciljni skupini. Zaprosite za povratne informacije.

4. Ocena in nadaljnje izvajanje

> Sporočite rezultate svoje ocene: obvestite ljudi o uspehih in spremembah, ki jih nameravate izvesti v prihodnosti.
> Še naprej načrtujete in izboljšujte: dobra promocija zdravja na delovnem mestu je trajen proces.
> Razumeti morate podrobne rezultate ocene za načrtovanje v prihodnosti.

Primer vprašalnika za delavce

Tukaj si lahko shranite / natisnete primer vprašalnika za delavce za namen promocije zdravja na delovnem mestu > Vprašalnik - promocija zdravja na DM.docx

Vir: Projekt Prozdrav