EURES - Evropske službe za zaposlovanje

EURES je mreža partnerskih služb za spodbujanje prostega pretoka delavcev znotraj Evropskega gospodarskega prostora ter Švice. V tej mreži sodelujejo javni zavodi za zaposlovanje, sindikati in delodajalske organizacije s koordinatorjem mreže, ki je Evropska komisija. EURES mrežo sestavlja več kot 850 EURES-ovih svetovalcev, ki so vsakodnevno v stiku z iskalci zaposlitve in delodajalci iz celotne Evrope.Evropska komisija (vir: https://ec.europa.eu)

Glavni cilji mreže EURES:

 • informiranje, usmerjanje in svetovanje delavcem, ki so se pripravljeni preselitvi v drugo državo, v zvezi z zaposlitvenimi priložnostmi ter pogoji življenja in dela v Evropskem gospodarskem prostoru, 
 • pomoč delodajalcem, ki želijo zaposliti delavce iz drugih držav in 
 • svetovanje in usmerjanje delavcev in delodajalcev na območjih s čezmejnim sodelovanjem.

Kaj lahko EURES stori za iskalce zaposlitve?

Na podlagi načela Evropske unije o prostem pretoku delavcev lahko dobite delo v kateri koli državi Eures iskalci (vir: https://ec.europa.eu)Evropske unije, pa tudi na Norveškem, v Islandiji in Lihtenštajnu (te so znane tudi kot države EGP) ter Švici.

Nekje 2 procenta evropskih državljanov živi in dela v državi članici, ki ni njihova rodna država. Čeprav pa zaradi trenutnih razmer vse več ljudi išče zaposlitev v tujini in se tudi odloča za selitev, tako da se v prihodnjih letih pričakuje višji odstotek in tudi sama ideja dela v tujini bo vse bolj domača in izvedljiva.

Prednosti dela v kateri izmed članic EU oz. državah EGP ter Švici je več:

 • pridobite nove strokovne izkušnje, razvijate svoje sposobnosti in izboljšate svojo komuniciranje
 • odkrijete nove vidike in različna stališča, povsem nove procese, razširite svoja kulturna obzorja in se intenzivneje učite tujega jezika in izboljšate njegovo znanje;
 • imate na voljo več prostih delovnioh mest s področja, ki vas zanima, in sicer kot stalno, začasno ali sezonsko delo.

Koristne povezave:

Na portalu EURES lahko dostopate do ustreznih informacij o mobilnosti delavcev, orodij za iskanje ter tudi do mreže približno 850 Euresovih svetovalcev, ki so vam pripravljeni pomagati.

 • Na voljo vam je brezplačna registracija uporabniškega računa „Moj EURES“ kjer lahko kot iskalci zaposlitve oblikujete svoj življenjepis, ki si ga bodo lahko ogledali registrirani delodajalci in Euresovi svetovalci, ki delodajalcem pomagajo najti prave kandidate. Registracija uporabniškega računa Moj EURES >>
 • Seznanite se s splošnim stanjem v posamezni državi, ki je za vas interesantna, preberite pomembne informacije s področja zaposlovanja, preverite življenske in delovne razmere. Vse o življenju in delu >>
 • Želite stopiti v stik s svetovalcem EURES? To lahko storite z obiskom lokalnega ali regionalnega Zavoda za zaposlovanje, kjer boste dobili dostop do mnogih informacijskih orodij obenem pa se bodo potrudili odgovoriti na vsa vaša praktična, pravna in upravna vprašanja, ki se navadno pojavijo pri iskanju in končni odločitvi glede sprejetja službe v tujini. Lahko pa se povežete z EURES svetovalci tudi preko spleta s klikom na Stopite v stik s svetovalcem EURES >>
 • Kaj je potrebno storiti ne samo v teoriji temveč tudi v praksi, ko iščete delo v tujini in se želite tja preseliti? Koristne informacije >>

Izobraževanje v tujini

S pomočje storitev Evropske komisije Learning Opportunities and Qualifications in Europe boste na portalu EURES našli koristne informacije o priložnostih za izobraževanje in usposabljanje po vsej Evropi, kot so spletne strani visokošolskih zavodov, programov usposabljanja in podobno.

Študij v tujini

S študijem v tuji državi je najboljši način spoznavanja običajev in ljudi drugih kultur, velika prednost pa je tudi učenje tujega jezika, tako pogovornega kot strokovnih terminov. Poleg tega lahko življenje in študij v drugi državi pomagata razviti pomembne transnacionalne sposobnosti, ki jih bodoči delodajalci iščejo.

Študentje so nad izkušnjo izobraževalnega programa ali študija v tujini navdušeni in zanjo pravijo, da jim je pripomogla pri njihovem osebnostnem in intelektualnem dozorevanju. Izpostavljenost novim načinom razmišljanja in življenja vidijo kot prednost, ki je spodbudila njihov osebni razvoj in neodvisnost. 

Poleg tega, da študij v tujini lahko razširi akademsko izobrazbo in spodbudi osebni razvoj, lahko tudi poveča možnosti za zaposlitev. Vedno več delodajalcev išče ljudi z izkušnjo drugih držav, saj so za njih poleg jezikovnih spretnosti po vsej verjetnosti značilni tudi spretnost pri medkulturni komunikaciji, razumevanje in poznavanje lokalnih običajev in kulturnih kontekstov, fleksibilnost, vztrajnost, prilagodljivost na nove okoliščine in sposobnost konstruktivnega soočanja z različnostjo.


LEARNING OPPORTUNITIES AND QUALIFICATIONS IN EUROPE

Namen portala Learning Opportunities and Qualifications in Europe kot tudi portala EURES je, s posredovanjem potrebnih informacij, uresničiti pravico evropskih državljanov do prostega gibanja. 

PloteusPoleg informacij o možnostih za izobraževanje, ki so dostopne na straneh EURES, vsebujejo spletne strani Learning Opportunities and Qualifications in Europe tudi podatke o nacionalnih sistemih izobraževanja in usposabljanja, evropskih programih izmenjave in kontaktnih osebah za nadaljnje informacije.

Iskanje možnosti za izobraževanje >>

EURES v Sloveniji

Slovenski svetovalci EURES delujejo v okviru Zavoda RS za zaposlovanje in sicer kot specializirani svetovalci vam nudijo informacije, svetovanje in posredovanje zaposlitve na evropskem trgu dela tako iskalcem zaposlitve delodajalcem in širši javnosti.

Kontaktni podatki: 

   Ime in priimek Telefonska številka Območne službe   
   Mateja Grajzar 01 24 24 214 Ljubljana, Trbovlje, Sevnica
   Darja Kapun Grauf 02 23 57 656 Maribor in Murska Sobota
   Mirela Pekica 05 61 35 017 Koper, Kranj, Nova Gorica
   Andreja Strmole 03 42 73 344 Celje, Novo mesto, Velenje
   Žarko Markovič
02 74 92 340 (sreda),
02 23 49 454 (ponedeljek, petek)
Ptuj (sreda),
Maribor (ponedeljek, petek)

Za osebni obisk pri svetovalcu EURES se je potrebno predhodno dogovoriti po telefonu. Če ste brezposelni, vas lahko k pristojnemu svetovalcu napoti vaš svetovalec zaposlitve.

Program "tvoja prva zaposlitev EURES"

Prva zaposlitev EURES je pilotna pobuda Evropske Komisije, katere cilj je v letih 2012 in 2013 z minimalno finančno podporo pomagati približno 5.000 mladim pri prvi zaposlitvi v drugi državi članici Evropske unije.


Nosilci programa Prva zaposlitev EURES so štirje glavni partnerji iz Danske, Nemčije, Italije in Španije. Le-ti s pomočjo zavodov za zaposlovanje držav članic EU - EURES zagotavljajo mladim iskalcem zaposlitve in podjetjem, ki jih zanima delovna sila iz tujine, informacije, pomoč pri iskanju dela in zaposlovanju ter finančno podporo. Slovenski Zavod za zaposlovanje - EURES je partner z danskim nosilcem projekta Tvoja prva zaposlitev EURES.

Pogoji za pridobitev finančne pomoči z naslova programa Tvoja prva zaposlitev EURES


Iskalci zaposlitve iz Slovenije, ki najdejo prvo zaposlitev v tujini, lahko zaprosijo za finančno podporo, če izpolnjujejo naslednje glavne pogoje:

 • državljanstvo EU,
 • starost med 18 in 30 let,
 • gre za prvo zaposlitev v tujini oziroma v drugi državi članici EU,
 • iskalec zaposlitve mora spremeniti državo prebivanja.

* Pobuda Tvoja prva zaposlitev Eures ne zajema dnevnih migrantov.

Program Prva zaposlitev EURES ne velja za delovna mesta v evropskih in drugih mednarodnih organizacijah, kot so institucije in agencije EU, organi Združenih narodov, Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj, Svet Evrope ali Svetovna banka.

Finančna podpora za iskalca zaposlitve:

 • Nadomestilo za zaposlitveni razgovor za mladega mobilnega iskalca zaposlitve v drugi državi članici EU: 200 EUR za razdaljo do 500 km oziroma 300 EUR za razdaljo nad 500 km.

Finančno podporo odobri in dodeli glavni danski partner iskalcem zaposlitve pred razgovorom na osnovi vloge (Application of the employee for financial support for travel expenses for a one or multiple job interviews) in dokazil (vabilo na razgovor in potrdilo delodajalca).

 • Nadomestilo za mladega mobilnega delavca za selitev v drugo državo članico EU znaša od 600 EUR do 1.200 EUR, odvisno od države zaposlitve.

Finančno podporo odobri in dodeli glavni danski partner iskalcem zaposlitve pred selitvijo na osnovi vloge (Funding application for travel and moving expenses when taking up a new job in another EU country) in dokazil (pogodba o zaposlitvi za vsaj 6 mesecev ali pisna namera delodajalca o zaposlitvi).

Dodatna vprašanja lahko pošljete na elektronski naslov: eures@ess.gov.si

Nekaj dodatnih informacij pa si lahko preberete tudi na portalu EURES >>

Iskalci zaposlitve lahko pošljete prijave na naslov:
Zavod RS za zaposlovanje- EURES YFEJ
Rožna dolina c. IX/6
1000 Ljubljana

Skenirane prijave bo EURES Slovenija posredoval glavnemu danskemu partnerju, od katerega bo iskalec zaposlitve v primeru odobritve prejel nakazilo.

Viri: Zavod RS za zaposlovanje, EURES - evropski portal za zaposlitveno mobilnost


NAZAJ