Mentorstvo

Mentorstvo še vedno velja za najbolj učinkovit način prenosa znanja med zaposlenimi, posledično pa pripomore k izboljšanju različnih procesov znotraj podjetja.

Preko razlage s strani mentorja in obenem praktičnega dela, ki ga mentoriranec opravlja, je učenje in prenos znanja veliko bolj učinkovito. Za razliko od drugih oblik učenja, kjer je poudarek predvsem na teoretičnem znanju, se pri mentorstvu vsebina učenja nanaša na pridobivanje specifičnih in trenutno aktualnih znanj.

Mentorstvo v službiMentorji so navadno izkušenejši zaposleni, ki svoje znanje prenašajo na manj izkušene oziroma novozaposlene. Na ta način se novozaposleni veliko hitreje vpeljejo v svoje delo, saj jim ni potrebno povsem samostojno spoznavati osnove dela. Manj izkušeni pridobijo nova znanja in lahko prevzemajo nove naloge. 

Poleg prenosa znanja in prihranjenim časom ter denarjem pa mentorstvo prinaša izboljšanje posameznih procesov, kar se hitro izkaže tudi kot konkurenčna prednost podjetij, ki to obliko učenja redno uporabljajo.

Kljub temu, koliko prednosti predstavlja mentorstvo, pa se še vedno najde veliko podjetij v Sloveniji, ki ga ne prakticirajo. Dva dobra primera podjetja, kjer je mentorstvu pripisujejo velik pomen sta Termotehnika in Si.mobil.

Pri Termotehniki vsak novozaposleni dobi svojega mentorja, obenem imajo za vsako delovno mesto postavljen sistem kompetenc, ki jih mora zaposleni na tem delovnem mestu obvladovati, najvišja med njimi pa je "mentor".

Vir: Dnevnik.si