Osnovne pravice in obveznosti prijavljenih na Zavod za zaposlovanje

Kariera

S prijavo svoje brezposelnosti na Zavod za zaposlovanje lahko v primeru zadostitve pogojem dobimo nekaj pravic, npr. denarno nadomestilo, vendar se hkrati zavezujemo tudi, da bomo aktivno iskali zaposlitev ipd.

Kakšne so naše pravice s prijavo na Zavod za zaposlovanje?

 • Pravica do denarnega nadomestila, če nam delovno razmerje ni prenehalo po naši krivdi ali volji in izpolnjujemo z zakonom določene pogoje. Medtem ko prejemamo denarno nadomestilo smo pokojninsko, invalidsko ter obvezno zdravstveno zavarovani.
 • Možnost povračila stroškov iskanja zaposlitve (javnega prevoza, priporočenih pošiljk).
 • Možnost vključitve v različne programe aktivne politike zaposlovanja.

Kakšne obveznosti sprejmemo s prijavo na Zavod za zaposlovanje?

 • Da aktivno iščemo zaposlitev in o tem obveščamo Zavod za zaposlovanje.
 • Da se odzivamo na vse napotitve na prosta delovna mesta, ki nam jih posreduje Zavod za zaposlovanje.
  (Zavod nam sicer pošilja dela ustrezne vrste in stopnje izobrazbe, po treh mesecih pa nam lahko ponudi tudi zaposlitev, za katero se zahteva eno stopnjo nižja izobrazba).
 • S svetovalcem naredimo zaposlitveni načrt, v laterem določimo tudi način prejemanja zaposlitevnih informacij (po elektronski pošti, mobilnem telefonu ...).
 • Najkasneje 15 dni po poteku zadnje dogovorjene aktivnosti v zaposlitvenem načrtu se moramo javiti Zavodu.

Obveznosti oziroma dolžnosti, ki jih imamo do Zavoda za zaposlovanje, je potrebno vestno upoštevati in jih izpolnjevati, sicer bomo izgubili priznane pravice iz zavarovanja za primer brezposelnosti ter možnost drugih vrst pomoči.

Vir: http://www.ess.gov.si/_files/476/pravice_in_obveznosti_BO.pdf


  NAZAJ