Pomoč Zavoda pri iskanju zaposlitve

Kariera

Zavod za zaposlovanje nam z različnimi metodami pomaga na naši poti do (boljše) zaposlitve in nas poklicno usmerja. Preberite si, kaj vse nam Zavod v ta namen ponuja.

Zaposlitvene in ostale informacije, ki pripomorejo k zaposlovanju

Posredovanje zaposlitev in zaposlitveno svetovanje, poklicna orientacija, informacije o rehabilitaciji, pravnih možnosti in hkrati tudi informacije o možnosti vključitve v programe aktivne politike zaposlovanja.

Različni programi pomoči

Prvi v vrsti so programi informiranja in motiviranja posameznika, sledijo delavnice za iskanje zaposlitve ter delavnice za odkrivanje lastnega poklicnega cilja in programi za razvoj osebnosti. Ponujajo nam tudi uvodno podjetniško usposabljanje pred pričetkom poslovanja, v okviru katerega nudijo izobraževanje, usposabljanje in svetovanje za samozaposlitev ter finančno pomoč ob samozaposlitvi. V kolikor se želimo vključiti v te programe, veljajo za nekatere programe določeni predpogoji.

Izdelava zaposlitvenega načrta

S svetovalcem zaposlitve na podlagi svetovalnega pogovora  izdelamo individualni zaposlitveni načrt, ki je dogovor, pogodba med nami in Zavodom. V zaposlitvenem načrtu so opredeljeni postopki kot so način iskanja zaposlitve, vključevanje v različne specialistične, karierne obravnave ter ukrepi aktivne politike zaposlovanja. S podpisom zaposlitvenega načrta sprejmemo tudi vse dogovorjene obveznosti med nami in Zavodom.


NAZAJ