Vedenje na intervjuju

Kariera

Zavedajte se, da je čas, ki ga prebijete na zaposlitvenem pogovoru, namenjen temu, da delodajalca prepričate, da ste pravi človek zanj. Kako torej odgovarjati in kakšna vprašanja torej postavljati?

Pokažite iskreno zanimanje za sogovornika

Pozabite na ostalo in se skoncentrirajte na sam intervju in sogovornika. Sledite njegovim navodilom oz. poteku intervjuja, pozorno ga poslušajte in pretehtajte odgovor. Poskušajte svoj stil komunikacije prilagoditi stilu sogovornika. Nikoli ga ne prekinjajte, ko vam postavlja vprašanja ali odgovarja. Vaši komentarji in odgovori naj bodo jasni in iskreni. Svoje odgovore podkrepite s konkretnimi primeri iz življenja.

Mislite pozitivno

"Ta služba je moja!", je miselnost  vsakega uspešnega iskalca zaposlitve. Ključ do zmage na intervjuju je namreč pozitivno vedenje, ki pa vsekakor ne sme biti vzvišeno. Dobra novica je, da imate prednost pred delodajalcem, ki vas intervjuva: tema intervjuja ste namreč Vi in vi veste o sebi več kot delodajalec. Intervju je vaša možnost, da pokažete vse, kar je dobrega v vas.  Bodite pripravljeni na težka vprašanja in nepričakovane dogodke, kot je prestavitev intervjuja. Ne dovolite, da to vpliva na vaš pozitiven odnos.

Pokažite interes in navdušenje nad delovnim mestom

V svojih odgovorih se oprite na ponujeno delovno mesto. Povejte, zakaj vas zanima prav to delovno mesto in navedite svoje sposobnosti, kvalifikacije in osebnostne lastnosti, ki so pomembne za delovno mesto, za katerega kandidirate.  

Na vprašanja odgovarjajte v polnih stavkih

Ne uporabljajte le pritrdilnic in nikalnic, temveč dodajajte argumente.

Sprašujte in se zanimajte

Če postavite premalo vprašanj, delujete na sogovornika nezainteresirano.

Na koncu razgovora se zahvalite sogovorniku za njegov čas

Zahvalite se mu za čas, ki si ga je vzel za intervju z vami.


NAZAJ